Оголошення

Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля в Україні та інтернет-портал Historians.in.ua раді запросити Вас взяти участь у міжнародному форумі:

«Герої» та «антигерої» у європейській політичній та історіографічній традиції

Час: 4-5 жовтня 2012 р.

Місце: Великий конференц-зал Національної академії наук України,

вул. Володимирська, 55, Київ

       Дискусії про канон національної історії, її «героїв» та «антигероїв», жертовність і комплекси жертви, «власні» та «чужі» провини властиві усім сучасним суспільствам. В Європі немає країни, де суперечки про історію та пам’ять були б «раз і назавжди» розв’язані. Дискусії про історію тривають, як триває сама історія. І вони постійно видозмінюються, еволюціонують, залежать одна від одної. Власне, взаємозалежність національних історій, як і спроби виходити поза їхні межі – одне із найцікавіших явищ для дослідників соціальних і культурних процесів.

       Власне, героїзація історії та наділення окремих історичних постатей надзвичайними якостями за вчинення ратних чи трудових подвигів найбільш характерна для тоталітарних спільнот. В радянській суспільній думці міфологема героя була одним з головних елементів системи світосприйняття та виховання молодого покоління. Вдала маніпуляція історичними образами і подіями на довгий час забезпечила радянський режим безперечною монополією на присвоєння героїчності. Країна постійно вимагала подвигів і нових жертв для безкінечних битв з видимими і невидимими ворогами, з алкоголізмом і безробіттям, з природною стихією, за урожай і світле майбутнє. Експлуатація ж людських та матеріальних ресурсів у режимі героїчної понаднормовості за лічені роки привела економіку держави робітників та селян до повного колапсу.

       Сьогодні, двадцять років потому, на теренах вже незалежної України суспільний запит на нових «героїв» стає знову актуальним і водночас дуже складним. Пошуки нового національного персоніфікованого нормативного взірця, який би влаштовував більшість українського суспільства, супроводжуються численними конфліктами, що тільки поглиблюють ідеологічний розкол всередині країни та збільшують напруження у відносинах з країнами-сусідами.

       Водночас на державному рівні не існує цілісної політики вшанування «героїв» незалежної України та пам’яті про них. Система державного нагородження визначних особистостей, успадкована вищім керівництвом країни ще з радянських часів, лише девальвує значення «героїв» та «героїчності» у сучасних внутрішньо та зовнішньополітичних умовах. Пантеон героїв незалежної України налічує 254 особи, більшість з яких як і їх заслуг є невідомими для пересічних громадян. При цьому державну санкцію на героїзм здебільшого отримують чоловіки, адже кількість номінанток найвищої державної відзнаки не перевищує 10 відсотків.

       Як же формується образ «героя» у часи розвінчання історичних міфів? Чим викликана необхідність появи такого образу саме зараз? Яка роль історика, гуманітарія в цьому процесі? Чи готове сучасне покоління Українців сприймати «героїчність» і якщо так, то у якому вигляді? Який мехназім формування міфа героїчності щодо тієї або іншої історичної постаті? Чи здатна Україна сформулювати собі нових «героїв», які б поєднували, а не роз’єднували країну? Який досвід інших європейських країн щодо «героїв» та «героїчності» певних сторінок їх історії? Чому сам термін «герой» притаманний пострадянському простору і ріжить вухо західним історикам та дослідникам?

       Наш форум відбудеться у форматі відкритих публічних дискусій, до участі в яких ми запрошуємо фахівців, що мають міжнародний досвід, а також молодих науковців.

Програма:

4 жовтня 2012 року, четвер

17.30             Реєстрація учасників

18.00 – 18.10           Вітальне слово

                  Володимир Маслійчук, редактор інтернет-порталу Historians.in.ua

                  Кирило Савін, керівник Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в

     Україні

18.10 – 20.00     Публічна дискусія «Пошуки героя у національних традиціях»

Як формуються та змінюються уявлення про героїв та антигероїв? У чому полягає роль історика у цих процесах? Як на пам’ятання минулого впливає політика і геополітика, зокрема, розширення Європейського Союзу? Що з досвіду польсько-німецького, польсько-російського чи німецько-французького історичного діалогу може придатися Україні в її болісних порахунках з минулим та його пам’ятями?

Дискутанти:

Лукаш Адамський, Центр польсько-російського діалогу, Варшава

Наталя Яковенко, професорка кафедри історії НаУКМА, Київ

     Ілля Калінін, журнал «Неприкосновенный запас», Санкт-Петербург

     Єнні Альварт, культурологиня, Ляйпціг

     Анджей Тихоміров, історик, Гродно

Модератор:

     Володимир Склокін, інтернет-портал Historians.in.ua, Харків

по закінченню     неформальне спілкування та фуршет

5 жовтня 2012 року, п’ятниця

Міжнародна конференція «Україна та її «герої»

09.30             Реєстрація учасників

10.00 – 10.10           Вітальне слово

                  Володимир Маслійчук, редактор інтернет-порталу Historians.in.ua

                  Кирило Савін, керівник Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в

     Україні

10.10 – 13.30           Секція 1: Пошуки «героїчних» витоків в українському історичному наративі: рудимент імперського минулого чи частина державотворчого процесу?

      Як зміна історичних парадигм впливає на суспільний дискурс довкола героїзації історичних особистостей та подій? Чи можливе переосмислення своїх героїв? Де знаходиться межа між ціннісно орієнтованим культом героя та критичною історичною рефлексією? Скільки триватиме «боротьба за героїв»? Чому в незалежній Україні не вдається знайти об’єднавчий, всіма визнаний історичний образ? Чи є альтернатива конкуренції різних героїзованих наративів? За яких умов можливе примирення пам’ятей національно-визвольної традиції Польщі та України?

Дискутанти:

Георгій Касьянов, Інституту історії НАНУ, Київ

Лукаш Адамський, Центр польсько-російського діалогу, Варшава

Катерина Кобченко, Центр українознавства Київського національного університету ім. Т.Шевченка, Київ

Михайло Гаухман, Луганський обласний краєзнавчий музей, Луганськ

Єнні Альварт, культурологиня, Ляйпціг

      Ігор Ільюшин, Київський славістичний університет, Київ

     Олеся Хромейчук, Кембриджський університет, Кембридж

Модератор

                  Володимир Маслійчук, редактор інтернет-порталу Historians.in.ua

11.40 – 12.00     перерва на чай та каву

13.30 – 14.30     Обідня перерва

14.30 – 17.00           Секція 2: Герої нашого часу: практики вшанування героїв та регенерації героїчного культу.

Як видозмінювалася традиція вшанування героїв та пам’яті про них у Європі та Україні? Хто є замовником відтворення процесу героїзації? Наскільки можливим є узгодження оцінок героїв та антигероїв різних національних спільнот на теренах колишнього Радянського Союзу? Якщо герой є проекцією ціннісних характеристик певної групи, хто з наших сучасників міг би втілювати собою героя чи героїню в українському суспільстві?

Дискутатнти:        

     Микола Рябчук, журналіст, публіцист, прозаїк та перекладач, Київ

Сергій Гірік, Інституту української археографії і джерелознавства ім. М.Грушевського НАН України, Київ

     Ілля Калінін, журнал «Неприкосновенный запас», Санкт-Петербург

Наталя Яковенко, завідувач кафедри історії НаУКМА, Київ

Татьяна Таїрова-Яковлева, Центр вивчення історії України, Санкт-Петербурзький державний університет, С.- Петербург

     Анджей Тихоміров, історик, Гродно

Модератор:

                  Кирило Савін, керівник Представництва Фонду ім. Гайнріха Бьолля в

     Україні

15.40 – 16.00     перерва на чай та каву

17.00       Неформальне спілкування, фуршет

Робочими мовами форуму будуть українська/російська/англійська з синхронним перекладом

Информационное письмо

Уважаемые коллеги!

     Центр по проблемам гендера и прав человека НИИ Липецкого государственного технического университета и Липецкое региональное отделение Российского общества интеллектуальной истории предлагают преподавателям, научным работникам, специалистам, студентам, аспирантам, докторантам, соискателям и другим заинтересованным лицам принять участие во

II Всероссийской научной конференции

с международным участием

«ОБЩЕСТВО. ГЕНДЕР. ИСТОРИЯ»

     Конференция состоится 22 ноября 2012 года. Форма проведения конференции – заочная. Сборник материалов будет опубликован и разослан участникам конференции, ему будет присвоен ISBN.

     Основные тематические направления:

* социология семьи и гендерных отношений, семьеведение;

* гендер в философии, психологии, языке, культуре, литературе, искусстве;

* социальная политика и гендер;

* управление социальной политикой;

* гендерная история;

* проблемы российской истории;

* история античности и Средних веков;

* новая и новейшая история;

* историография и история исторического знания;

* специальные исторические дисциплины;

* философия, история и теория прав человека;

* права человека в современном мире;

* гендерные аспекты прав человека;

* другие проблемы гуманитарных и социальных наук.

     Для участия в конференции необходимо в срок до 1 октября 2012 г. выслать отдельными файлами по e-mail: lcghr@yandex.ru текст доклада и регистрационную карту в формате Word for Windows 1997-2003 (*.doc или *.rtf), а также квитанцию об оплате публикации в формате JPG. Названия файлов должны начинаться с фамилии и инициалов автора, например: ИвановИИ.doc, ИвановИИрегкарта.doc, ИвановИИквитанция.jpg.

     Рабочие языки конференции – русский, английский, украинский.

Требования к оформлению докладов:

Объем материала – не менее 2 страниц. Максимальный объем не ограничен. Количество материалов от одного участника не ограничено.

Формат страницы – А4. Поля: все по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта – 14. Интервал – 1,0. Первый абзац – название по центру, без красной строки, шрифт жирный. Ниже с выравниванием по правому краю, без красной строки: ф.и.о., ученая степень; ниже с тем же оформлением – должность и место работы. Далее – текст доклада, красная строка – 1,25 см, выравнивание по ширине, без сносок. После текста – библиографические ссылки в алфавитном порядке, оформленные в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5–2008; по тексту в квадратных скобках – номер в списке и страница. Не допускается наличие в тексте гиперссылок!

Сноски и примечания в случае их необходимости следует поместить в ручном режиме в разделе «Примечания» между текстом и библиографическим списком (в тексте – надстрочный номер, в примечаниях под тем же номером – текст сноски). Автоматические сноски будут удалены! Примечания и библиографические ссылки нумеровать вручную, не пользуясь автоматическим списком. Оформление абзаца – как в основном тексте.

Пример оформления:

Лидер и организация1

Сидоров И.И., к. социол. н.,

доцент, кафедра социологии ЛГТУ

     Организация представляет собой сложное социальное явление [1, с. 93]. Она характеризуется [2, p. 511; 3] …

Примечания

     1. Работа выполнена при поддержке РГНФ: грант № …

Библиографические ссылки

     1. Халиулина В.П. Профессиональная этика юриста: учеб. пособие. М.: РУДН, 2006. 161 с.

     2. Bouchard C.B. The Origins of the French Nobility: A Reassessment // American Historical Review. June 1981. Vol. 86, № 3. P. 501-532.

     3. Harting J.E. Wild White Cattle // North American BioFortean Review. Vol. 3, № 1. May 2001. URL: http://www.strangeark.com/nabr/ (дата обращения: 23.06.2003).

Стоимость публикации составляет 220 рублей за 1 полную (неполную) страницу. При объеме публикации от 7 страниц седьмая страница принимается бесплатно.

Выпущенная в свет статья предусматривает выдачу (для иногородних авторов – пересылку по почте) одного авторского экземпляра. Дополнительные экземпляры могут быть приобретены в необходимом количестве по предварительной заявке из расчёта 220 руб. за один экземпляр. Оплата должна быть произведена до 1 октября 2012 г.

Заявки на приобретение сборника без публикации в нем принимаются с 1 по 15 октября. Цена – 220 руб. за один экземпляр.

Оплату следует произвести по реквизитам:

Получатель: НИИ ЛГТУ

ИНН 4826012416

КПП 482645003

р/с 40501810800002000001 в ГРКЦ ГУ Банка России по Липецкой обл., г. Липецк

БИК 044206001

УФК по Липецкой области (НИИ ЛГТУ л/с 20466X28690).

По согласованию с оргкомитетом допускаются альтернативные способы оплаты.

Регистрационная карта

Фамилия, имя, отчество (полностью)

Ученая степень

Место работы, должность

E-mail

Почтовый адрес для получения сборника

Контактный телефон

Тема доклада

Количество приобретаемых экземпляров сборника

European Congress 2013: 'Europe: Crisis and Renewal' April 5 – 8,

2013, Cambridge, UK

The processes of political, economic, and cultural change in Europe

have had a particularly strong impact upon the countries of Eastern

Europe and their neighbours in the east. It is timely to reflect on

and debate the ways in which Europe and the former Soviet Union has

experienced and coped with crisis in all its forms, past and present.

The process of change in Eastern Europe since the fall of communism at

the end of the 1980s, the accession of 10 Eastern European states to

the EU and the continuing work of European integration in the former

Yugoslavia make this an appropriate time to reflect on the experience

of Eastern Europe, Russia and the former Soviet Union. The congress

theme 'Europe: Crisis and Renewal' provides a focus to allow

reflection on contemporary challenges – political, economic and social

– as well as on the history of Central and Eastern Europe, Russia and

the former Soviet Union.

Confirmed Keynote Speakers:

Professor Jö rg Baberowski (Humboldt-Universitä t Berlin, Germany)

Professor Richard Sakwa (University of Kent, United Kingdom)

Panel, roundtable and paper proposals on the congress theme and on

other topics in Central and East European and Slavonic Studies are

welcomed (we encourage proposals for full panels/roundtables).

The deadline for panel/roundtable proposals is 1 October 2012, and 14

September 2012 for individual paper proposals.

Panels, roundtables and papers are welcome in the areas of Politics;

History; Economics and Geography; Film and Media, Languages and

Linguistics; Literatures and Cultures; Sociology. The congress

especially welcomes participation by postgraduate research students

and by young scholars.

Full details and panel/paper proposal forms are available at:

http://www.euroiccees2013.org/

University of Greifswald

7 DFG-funded doctoral research studentships

International Research Training Group "Baltic Borderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture in the Borderlands of the Baltic Sea Region"

Starting date: 1st January 2013 (subject to approval from the DFG)

Value of the studentship: € 13,236 p.a. (consisting of monthly: € 1,000 maintenance grant plus a € 103 grant for books and other materials).

The studentship will be awarded for one year and 3 months initially, and can be extended for a further year and nine months after review.

Closing date for applications: 30th September 2012

The University of Greifswald has received funding from the German Research Foundation (DFG) for the International Research Training Group "Baltic Borderlands: Shifting Boundaries of Mind and Culture in the Borderlands of the Baltic Sea Region" and now invites applications from well-qualified candidates for one of three PhD studentships. This announcement addresses particularly applicants from history, art history, Slavonic and Baltic languages and literature, political science, cultural studies and systematic theology.

The International Research Training Group was initiated by the University of Greifswald, the University of Lund (Sweden), and the University of Tartu (Estonia) to provide a common programme for doctoral students and post-doctoral researchers. Currently, 20 PhD students and 5 post-docs are being trained in Greifswald, Lund and Tartu. In Greifswald, the subject areas offered include history, Baltic and Slavonic languages and literature, psychology, political science, and systematic theology. Over and beyond history, theology, and Slavonic studies in Lund and Tartu, there are also offerings in ethnology, geography, and communication studies.

Applications are invited from candidates willing to conduct research relating to one of the following themes:

  1. The emergence and transformation of historical borderlands
  2. The cultural contexts of cross-border action in borderland areas
  3. The economic permeability and persistence of borders
  4. New border regimes: The political dimension of border formation and dissolution

The programme of study within the International Research Training Group includes relevant courses held locally at each university as well as tri-national workshops in Greifswald, Lund and Tartu. Furthermore, it is obligatory that each PhD student will spend 6-12 months as a visiting researcher at the partner universities. The costs of such research visits will be covered by a mobility grant awarded in addition to the monthly allowance.

Requirements:

  • applicants should hold a good first degree and normally have, or be about to obtain, a Masters qualification in a discipline relevant to the PhD topic.
  • exposé for a research proposal relating to one of the five themes of research (max. 10 pages)
  • good written and spoken English. Knowledge of German, Estonian or Swedish is desirable but not essential.

 

The willingness and ability of the candidate to participate actively in an international research programme is a precondition. The programme of study is compulsory for all PhD students in the International Research Training Group. The University of Greifswald is committed to increasing the share of women and disabled people within the organisation. Women and disabled people are explicitly invited to apply.

Holders of a studentship are expected to take up residence in Greifswald.

Applications (with curriculum vitae, copies of educational qualifications and degree thesis, list of publications, a written reference from a university professor, and a research proposal) should be sent to the speaker of the International Research Training Group, Professor Dr. Michael North by 30th September 2012.

For further details:

Telephone: +49 3834 86-33 09

Fax: +49 3834 86-33 05

e-mail: north@uni-greifswald.de

Homepage: http://www.phil.uni-greifswald.de/bereich2/histin/ls/fnz/borderlands.html

Address:

Professor Dr. Michael North

Speaker of the International Research Training Group

" Baltic Borderlands:

Shifting Boundaries of Mind and Culture in the

Borderlands of the Baltic Sea Region "

Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald

Domstraße 9 a

17487 Greifswald

Germany

Інформаційний лист Центр українознавства філософського факультету Київського національного університету імені Тараса ШевченкаКомісія Української Греко-Католицької Церкви у справах мігрантівАсоціація українців у Португалії «Собор» Асоціація українців регіону Мурсія (Іспанія)Відділ соціально-гуманітарного розвитку регіону Інституту регіональних досліджень НАН УкраїниКафедра соціальної педагогіки Українського католицького університетуКомісія Української Греко-Католицької Церкви у справах шкільництваМіжнародна українська школаМіжнародний благодійний фонд Карітас України Міжнародний інститут освіти, культури і зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»Спілка українців ПортугаліїУкраїнська суботня школа «Ерудит» у ЧехіїПасторально-місійний відділ Української Греко-Католицької Церкви проводять 27 серпня 2012 року в м. Києві Другу Міжнародну науково-практичну конференцію«МІГРАЦІЯ У КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ І СВІТУ» Основна тема конференції: Діти трудових мігрантів як опосередковані учасники глобалізаційних процесів