"Історичний вебінар\Historical webinar" prezentuje wyklad doktora habilitowanego Konrada Bobiatyńskiego (adiunkt, Wydział Historii Uniwersytet Warszawski) na temat: «Korespondencja wojskowa hetmana Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655.» Polski lituanista opowiada historię koncepcji, realizacji i publikacji korespondencji hetmana polnego i wielkiego hetmana litewskiego Janusza Radziwiłła w latach 1646-1655. Projekt był realizowany przez zespół badawczy, w skład którego weszły gwiazdy polskiej nauki historycznej: Mirosław Nagielski, Konrad Bobiatyński, Piotr Kroll, Przemysław Gawron, Krzysztof Kossarzecki,Andrzej Adam Majewski , Dariusz Milewski. W referacie badacz zwrócił uwagę nie tylko na okoliczności selekcji i raportowania dokumentów, ale także ujawnił szereg aspektów korespondencji hetmańskiej. Ta ostatnia znacznie wzbogaci naszą wiedzę o postaci Janusza Radziwiłła i jego udziale w działaniach wojennych i negocjacjach z hetmanem zaporoskim Bohdanem Chmielnickim podczas rewolucji kozackiej 1648-1657.