Зміст

Перекладом жаги не вгамувати

Форум

(Не) можливість перекладу

(Максим Стріха, Ольга Кочерга, Ігор Оржицький, Тарас Шмігер, Євген Гулевич, Наталка Сняданко, Микола Климчук, Олександр Кальниченко, Вікторія Наріжна, Сергій Вакуленко)

Чому ми так говоримо? Мовні трансформації у перехідний період

Вахтанґ КЕБУЛАДЗЕ. Вплив перекладу на формування термінології гуманітарних наук і соціяльно-політичний дискурс в Україні

Володимир ЄРМОЛЕНКО. «Евромова» та її українська версія: нові слова й нові об’єкти

Андрій КУЛАКОВ. Трансформації мови українських медій: ключові концепти як підвалини їхнього розвитку

Микола РЯБЧУК. Амбівалентний дискурс амбівалентної трансформації

Андрій ПОРТНОВ. «Західні» категорії в українській пострадянській історіографії: мовні зміни в епоху перекладів

Переклад як політика

Оля ГНАТЮК. Модифікована рецепція. Видавнича практика комуністичної Польщі та образ української культури

Поетика архіву

Віктор ДУДКО. «Каракозовська історія» і доля архіву «Основи»

Центральна Европа

Ева ТОМПСОН. Історія Центральної Европи як постколоніяльна нарація

Ян КЄНЄВІЧ. Европейська історія з польської перспективи

Влодзімєж МЕНДЖЕЦЬКИЙ. Мова діялогу між польськими та українськими істориками на зламі XX – XXI століть

Максим ГОН. Український націоналізм і євреї (1918 – 1939)

Небезстороння думка

Фернандо САНЧЕС-МАРКОС. Історик як перекладач

Дискусії

Антон КОТЕНКО. Кінець історії, або Нотатки на берегах «історії пам’яті»

Міхаель МОЗЕР. Що нам дає погляд з польських палаців

Катерина РУБАН. Синдром парадокса: Віктор Петров-Домонтович як персонаж української гуманітаристики

Чила ФЕДИНЕЦЬ. Закарпатський лабіринт: хто знайде нитку Аріядни?

Ірина СКЛОКІНА. Історія кіна/кіноісторії: Кілька студій з історії совєтського і постсовєтського кіна

Рецензії

Володимир СКЛОКІН. Обличчя історичної істини (Wrzosek W. O myśleniu historycznym. Bydgoszcz: Epigram, 2009. 144 s.)

Сяргей ТОКЦЬ. Mironowicz Е. Białorusini i Ukraińcy w polityce obozu piłsudczykowskiego. Białystok: Trans Humana, 2007. 293 s.

Олег ЖУРБА. Złota księga historiografii lwowskiej XIX i XX wieku / Pod red. J. Мaternickiego we współpracy z L. Zaszkilniakiem. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2007. 616 с.

Ірина ВУШКО. Mazower M. Hitler’s Europe. Nazi Rule in Occupied Europe. London – New York: Allen Lane, 2008. 726 p.

Пам’яті колеги

Вікторія Колосова

Наші автори

Одержані книжки