ЗМІСТ

Коли марксизму не буде

Форум

Марксизм як традиція і перспектива (Станіслав Кульчицький, Ульріх Шмід, Марина Соколова, Деніел Широ, Ольґа Лєонтьєва, Георгій Касьянов, Роналд Ґріґор Суні, Ґерд Кьонен, Марко Бойцун, Павло Кутуєв, Александр Дмітрієв, Андрій Здоров, Ричард Пайпс)

Дослідження

Володимир МАСЛІЙЧУК. Марксистські схеми української історії: Матвій Яворський, Володимир Сухино-Хоменко, Микола Горбань

Данута УЛІЦЬКА. «Смерть» теорії – уявна чи фактична? Постструктуралізм – деконструктивізм – неопрагматизм і традиції сучасного літературознавства в Центрально-Східній Европі

Майкл ЕЛМАН. Зліт і занепад соціялістичного планування

Марек КОРНАТ. Початки польської совєтології (1917–1939)

Анастасія РЯБЧУК. «Формування» і «занепад» робітничого класу (Спроба огляду)

A piacere

Анатолій ЛОЙ: «Філософія – антипод вульґарности в ментальному єстві людини» (Розмовляла Світлана МАТВІЄНКО)

Нові журнали

Анджей БЖЕЖЕЦЬКИЙ. Nowa Europa Wschodnia

Архів

Януш РАДЗЕЙОВСЬКИЙ. Роман Роздольський: людина, діяч, науковець

Роман РОЗДОЛЬСЬКИЙ. Роль випадків і «великих людей» в історії

Дискусії

Михайло МІНАКОВ. Невловима впливовість тоталітаризму: радянська філософія і сучасний інтелектуальний ландшафт

Томаш СТРИЄК. Якої оповіді про минуле потребує Україна? (Marples D. R., Heroes and Villains. Creating National History in Contemporary Ukraine. Budapest – New York: Central European University Press, 2007. 385 p.)

Геннадій ЄФІМЕНКО. Що таке Український Жовтень? (Здоров А., Український Жовтень: Робітничо-селянська революція в Україні (листопад 1917 – лютий 1918 р.). Одеса: Астропринт, 2007. 272 с.)

Степан ВЕЛИЧЕНКО. Чи була Україна російською колонією? Деякі зауваження щодо поняття колоніялізм (Дорошко М., Номенклатурна керівна верхівка радянської України (1917–1938 рр.). Київ: Ніка-Центр, 2008. 365 с.; Єфіменко Г., Взаємовідносини Кремля та радянської України: Економічний аспект (1917–1919 pp.). Київ: Ін-т історії України НАН України, 2008. 229 с.)

Юлія КИСЛА. «Постмодернізм у дії», або В пошуках привидів минулого (Brown K., Biography of No Place: From Ethnic Borderland to Soviet Heartland. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2004. 308 р.)

Єнс ГЕРЛЬТ. Польові дослідження націоналістичного дискурсу: випадок Оксани Забужко

Рецензії

Леонід ЗАШКІЛЬНЯК. Які історики потрібні сучасній Україні? (Stryjek T., Jakiej przeszłości potrzebuje przyszłość? Interpretacje dziejów narodowych w historiografii i debacie publicznej na Ukrainie 1991 – 2004. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Wydawnicza Rytm, 2007. 850 s.)

Пьотр ВРУБЕЛЬ. Романтичний «Червоний князь» Тимоті Снайдера (Snyder T., The Red Prince. The Secret Lives of a Habsburg Archduke, New York: Basic Books, 2008. 344 р.)

Степан ЗАХАРКІН. За рядком мінського архиєпископа (Янушкевіч Я., Дыярыюш з ХІХ стагоддзя. Дзённікі Міхала Галубовіча як гістарычная крыніца. Мінск: Выд. В. Хурсік, 2003. 351 с.)

Андрей ТИХОМІРОВ. Акудовіч В., Код адсутнасці (Асновы беларускай ментальнасці). Мінск: Выд. І. П. Логвінаў, 2007. 216 с.

Володимир СКЛОКІН. Досвід революції (Liehn M. K., Revolutionary Collectives. Warszawa: Instytut “Książka i prasa”, 2008. 48 р.)

Катерина РУБАН. Yurchak A., Everything was Forever, until It was no More: the Last Soviet Generation. Princeton: Princeton University Press, 2006. 331 р.

Сергій ЖУК. Wanner C. Communities of the Converted: Ukrainians and Global Evangelism. Ithaca, New York, London: Cornell University Press, 2007. xii, 305 p.

Пам’яті колеґи

Наталія Юсова

Наші автори

Список одержаних книжок