ЗМІСТ

Від редакції

Форум

Механізми контролю за якістю наукової продукції в Україні (Ігор Михайлин, Леонід Зашкільняк, Руслан Пиріг, Павло Кутуєв, Віктор Якунін, Всеволод Речицький, Анатолій Круглашов, Олег Журба, Ірина Єгорченко, М.Михайлов, Ортуїн Ґрацій Молодший)

Дослідження

Войцех ІВАНЬЧАК, Дискусії навколо моделі наукової кар’єри в Польщі

Андрей КОТЛЯРЧУК, Історики у шанцях: білоруська наука під Лукашенком

Михайло МІНАКОВ, Intellectus regionale: культурні ідентичности сучасної України крізь призму тенденцій у філософському процесі

Олексій ЯСЬ, Рецензія у науковій творчості історика: проблеми різновидів та функціонального призначення

Exemplum

Ілля ҐЄРАСІМОВ, Сєргєй ҐЛЄБОВ, Алєксандр КАПЛУНОВСЬКИЙ, Маріна МОҐІЛЬНЕР, Алєксандр СЄМЬОНОВ, Навіщо Ab Imperio?

Портрет історика

Андрій ПОРТHOB, Омелян Пріцак – історик модерної України

Ігop ГИРИЧ, Знакова стаття Омеляна Пріцака

Архів

Омелян ПРІЦАК, У століття народин М. Грушевського

Дискусії

Ернест ГИЙДЕЛ, Рутенія über alles (Поп И., Энциклопедия Подкарпатской Руси. Ужгород, 2001. 432 с.; Magocsi P.R., Pop I., eds. Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Toronto: University of Toronto Press, 2002. 520 p.; Magocsi P.R., Pop I., eds Encyclopedia of Rusyn History and Culture. Revised and Expanded Edition. Toronto: University of Toronto Press, 2005. 569 p.)

Олесь ФЕДОРУК, «З мого життя» Миколи Стороженка і проблема видання мемуарної літератури (Стороженко М., З мого життя/ Упор, тексту та ілюстрацій, авт. вступ, ст. В. Ульяновський. Київ: Либідь, 2005. 406 с.)

Роман МНИХ, Wer wird nicht Cyzevskyj ehren? (Чижевський Д., Філософські твори у 4-х тт. Під загальною ред. В. Лісового. Київ: Смолоскип, 2005)

Ігор КАЧУРОВСЬКИЙ, Гортаючи книжку Пахльовської (Pachlovska О., Civiltä letteraria ucraina. Roma, 1998. 1110 p.)

Сергій САВЧЕНКО, Апокаліпсис української гуманітаристики (Іванишин П., Аберація християнства або Культурний імперіалізм у шатах псевдохри-стології. Дрогобич: ВФ «Відродження», 2005. 268 с.)

Рецензії

Ольга ЛЄОНТЬЄВА, Порушник кордонів (Миллер А., Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение, 2006. 248 с.)

Сергій ЖУК, Чи можливий безсторонній підхід до історії? (Миллер А., Империя Романовых и национализм. Эссе по методологии исторического исследования. Москва: Новое литературное обозрение, 2006. 248 с.)

Ярослав ГРИЦАК, Zhuk S.I., Russia’s Lost Reformation. Peasants, Millenialism, and Radical Sects in Southern Russia and Ukraine, 1830-1917. Washington: Woodrow Wilson Center Press - Baltimore and London: The John Hopkins University Press, 2004. 457 p.

Олександр НАДТОКА, Myhill J., Language, Religion and National Identity in Europe and the Middle East: A Historical Study. Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2006. vi, 300 p. (Discourse Approaches to Politics, Society and Culture, Volume 21)

Михайло ЧУГУЄНКО, Bellamy A.J., Formation of Croatian National Identity: Centuries-Old Dream? Manchester: Manchester University Press, 2003. 211 p.

Віталій ТЕЛЬВАК, Зайцева З.І., Український науковий рух: інституціональні аспекти розвитку (кінець XIX – початок XX ст.) Київ: КНЕУ, 2006. 368 с.

Олег ЯЦИНА, Наумов С.О., Український політичний рух на Лівобережжі (90-і pp. XIX ст. – лютий 1917 pp.) Харків: Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2006. 344 с.

Марія КРІСАНЬ, Mędrzecki W, Inteligencja polska na Wołyniu w okresie międzywojennym. Warszawa: Neriton, 2005. 331 s.

Володимир МАСЛІЙЧУК, Руднев Б.К., Дневник оккупации г. Лебедин Сумской области. Харьков: Харьковский частный музей городской усадьбы, 2006. 72 с.

Соломія БУК, Горбач О., Арґо в Україні. Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича, 2006. 688 с.

Журнальна зала

(Не) просто огляд, (не) просто коментар (Богдана Матіяш)

Nationalities Papers 2006. №1-5 (Олександр Надтока)

American Historical Review 2006. №1-5 (Оксана Винник)

Journal of Modern History 2006. №1-4 (Юлія Кисла, Антон Котенка)

Osteuropa 2006. №1-12 (Володимир Маслійчук)

Journal of Ukrainian Studies 2004-2006 (Володимир Склокін)

Arcana 2006. №1-6 (Андрей Тихоміров)

Dzieje Najnowsze 2006. №1-4 (Андрей Тихоміров)

Przegląd Historyczny 2006. №1-4 (Юлія Кисла)

Український Історичний Журнал. №1-6 (Сергій Савченко)

Новая и новейшая история 2006. №1-6 (Володимир Склокін)

Отечественная история 2006. №1-6 (Володимир Склокін, Ірина Реброва)

Славяноведение 2006. №1-6 (Володимир Склокін)

НАШІ АВТОРИ

ОДЕРЖАНІ КНИЖКИ