Основні роботи

Археографічні публікації:

  • Азовське намісництво: нереалізований проект. – Запоріжжя, 2011 р. – 100 с. (у співавторстві з А. Олененко)
  • Групові формулярні списки чиновництва Новоросійської губернії за 1798 рік. – Запоріжжя, 2011 р. – 130 с.

Бібліографічні публікації:

  • Бібліографія праць до 60-річчя від дня народження о. Мицика. — Київ-Запоріжжя, 2009. — 128 с. (Співупорядник, разом з Петрушевою Т., Тарасенко І., Брехуненком В.)

Статті:

  • Наративні джерела з історії чиновництва Південної України другої половини XVIII століття // Наукові записки: Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Київ, 2012. – Т. 24. – С. 209–226
  • Чиновництво Південної України останньої чверті XVIII – другої половини ХІХ століття у спадку Я.П. Новицького // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. — К., 2008. — Т. XVIII. — С. 102-109.
  • Етапи становлення губернського та повітового устрою на півдні України у другій половині XVIII століття // Матеріали міжнародної конференції молодих науковців. “Історична наука на початку ХХІ століття: проблеми, минуле, сучасність, перспективи”. — Херсон, 2009. — С. 100-103.
  • Козацький фактор у діяльності губернського та повітового чиновництва Південної України у другій половині XVIII століття // Парці історичного факультету Запорізького національного університету. Матеріали конференції: Військо Запорозьке як символ свободи та незалежності. 16-17 жовтня 2009 р. — Запоріжжя, 2009. — Т XVI. –С. 219-221.
  • “Установлення земських розпоряджень Азовського намісництва” як джерело з історії чиновництва Південної України останньої половині XVIII століття // Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії: зб. наук. статей учасників Третіх драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. —  Київ, 2010 — С. 385-390.