Статті:

Російська національна політика на Правобережній Україні (1905–1914 рр.): чотири національні проекти в одному політичному просторі // Дриновський збірник. – 2011. – Т. IV. – С. 141–150. – Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/drzb/2011_4/Gauhman_M.pdf

Єврейське питання на Правобережній Україні (1905–1914 рр.): бюрократичні практики проти єврейського проекту // Українська орієнталістика: спеціальний випуск з юдаїки. – 2011. – С. 277–300. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/163-mykhailo-haukhman-yevreiske-pytania-na-pravoberezhnii-ukraini-19051914-r-biurokratychni-praktyky-proty-ievreiskoho-proektu; http://www.ekmair.ukma.kiev.ua/bitstream/123456789/2352/1/Ukrainian_Orientalistics_2011_Jewish_Studies.pdf

«Грушевськіана» Володимира Ващенка: методологічні медитації // Бахмутський шлях. – 2012. – № 3–4. – С. 97–106.

«Криві дзеркала»: дискурси антисемітизму в громадському житті Російської імперії 1903–1914 рр. (на прикладі Правобережної України) // Judaica Ukrainica. – 2012. – Vol. I. – P. 111–141. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/statti/631-mykhailo-haukhman-kryvi-dzerkala-dyskursy-antysemityzmu-v-hromadskomu-zhytti-rosiiskoi-imperii-19031914-rr-na-prykladi-pravoberezhnoi-ukrainy; http://judaicaukrainica.ukma.edu.ua/ckfinder/userfiles/pdf/JU_111-141.pdf