Основні публікації

Редаговані книжки:

Вжосек Войцех. Історія-культура-метафора. Постання некласичної історіографії; Про історичне мислення / Пер. В. Сагана, С. Сєрякова та В. Склокіна, ред. А. Киридон, С. Трояна та В. Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2012.

Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле / Пер. В. Склокіна, ред. В. Склокіна та С. Трояна. Київ: Ніка-Центр, 2012.

Стриєк Томаш. Невловні категорії: нариси про історію і політику у сучасних Україні, Польщі та Росії / Пер. С. Сєрякова, І. Склокіної та В. Склокіна, ред. В. Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2015.

Тімоті Снайдер. Чорна Земля. Голокост як історія і застереження / Пер. з англ. Павло Білак, Олеся Камишникова, Тетяна Родіонова, ред. Володимира Склокіна. Київ: Медуза, 2017.


Статті:

Between Objectivity and Politics: Debating the Public Use of History in Contemporary Ukraine, in: A Jubilee Collection: Essays in Honor of Professor Paul Robert Magocsi on his 70th Birthday, ed. by Patricia Krafcik and Valerii Padiak, Uzhorod-Prešov-New York, 2015, pp. 523-541.

Spory o historię w sferze publicznej na współczesnej Ukrainie, "Kultura i Społeczeństwo", tom LIX, nr 2 (kwiecien - czerwiec 2015), s. 47-61.

Чи існувало українське Просвітництво? Кілька міркувань із приводу незавершеної історіографічної дискусії, Київська старовина, 2015, вип. 12, с. 146-159.

Українська історіографія і постмодернізм: спроба попереднього підсумку [Ukrainian historiography and Postmodernism: An Attempt at Synthesis], w: Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie, pod redakcją Jerzego Maternickiego, Joanny Pisulińskiej i Leonida Zaszkilniaka, Rzeszów 2015, s. 79-91.

Польське «відкривання» України: нотатки про українознавчі дослідження Томаша Стриєка [The Polish „Discovering” of Ukraine: Notes on the Tomasz Stryjek’s Inquiries into the Ukrainian History], in: Стриєк Томаш. Невловні категорії: нариси про історію і політику у сучасних Україні, Польщі та Росії / Пер. С. Сєрякова, І. Склокіної та В. Склокіна, ред. В. Склокіна. Київ: Ніка-Центр, 2015, c. 287-297.

Turning Public: Historians and Public Intellectual Activity in Post-Soviet Ukraine. Критика, 2014, no 5-6, pp. 30-37.

“Nationalization” of the Past and the Problem of the Social Relevance of History in Contemporary Ukraine. Sensus Historiae. Studia Interdyscyplinarne, 2013, no 3, pp. 55-68.

Деколонізація східноєвропейської гуманітаристики: міркування про дослідження Еви Доманської [Decolonization of the East European Humanities: The Reflection on the Research by Ewa Domańska], in: Доманська Ева. Історія та сучасна гуманітаристика: дослідження з теорії знання про минуле. Київ: Ніка-Центр, 2012. С. 238-252.

Після постмодернізму [After the Postmodernism], Український гуманітарний огляд. Київ, 2010. Вип. 15. C. 9-23.

Франклін Анкерсміт – теоретик ризикованої історіографії [Frank Ankersmit – Theorist of Risky Historiography], Україна Модерна. Київ, 2009. Т. 4(15). С. 237-245.

«Малоросійські» і «великоросійські» землі в Слобідській Україні останньої третини XVIII ст. [“Little Russian” and “Great Russian” Lands in the Sloboda Ukraine of the Last Third of the 18th Century], Збірник Харківського історико-філологічного товариства: Нова серія. Харків, 2006. Т. 12. С. 33-42.