Сфера наукових зацікавлень: політична та військова історія Центрально-Східної Європи XVII – XVIII cт., українсько-польські взаємини в XVI – XХ ст., українсько-російські взаємини в XVII – XХ ст., сучасна польська і російська історіографія України XVII – XVIII cт.

Основні публікації

Книжки

Інтеграція козацтва Слобідської України до соціальної структури Російської імперії: другаполовина XVII-XVIII ст. - Харків: Вид. ХНЕУ, 2009. –72 с. (монографія).

Статті

Сучасна російська історіографія про козацьку революцію 1648-1657 рр. // Збірник Харківського історико-філогічного товариства. – 2005. – Т. 11. – С. 267-282.

Взаємовідносини Московської держави та Війська Запорізького низового в контексті інтеграційних перетворень в кінці XVII – на початку XVIII ст. // Січеславський альманах. Збірник наукових праць з історії українського козацтва. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 1. – С. 65-89.
Українські фрагменти в студіях російського військового історика Алєксандра Малова // Збірник Харківського історико-філогічного товариства (Нова серія). – 2008. – Т.13. – С. 299-318.

Украинские фрагменты в работах российского военного историка Александра Малова // Ucrainicа Petropolitana. Сб. статей/ Под ред.. Т. Г. Таировой-Яковлевой. – СПб., 2009. - Вып. 3. – С. 35-53.

Битва после битвы: казацко-московская война 1658-1659 гг. в изображении российской и украинской историографии // Судьбы славянства и эхо Грюнвальда: Выбор пути русскими землями и народами Восточной Европы в средние века и раннее новое время (к 600-летию битвы при Грюнвальде/Танненберге). Материалы международной научной конференции 22-24 октября 2010 г. – Санкт-Петербург, 2010. –С. 382-387.

Стовідсотковий плагіат, або про особливості сучасного українського підручникотворення // Український гуманітарний огляд. – 2010. – Вип. 15. - С. 125-136.

Висвітлення участі запорожців в антимосковському виступі І. Мазепи на сторінках досліджень Т. Таїрової-Яковлєвої // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. - № XVI-XVII. – C. 65-69.

Батуринська трагедія 1708 р. у висвітлені сучасної російської історіографії // Сіверщина в історії України. – 2012 - №5. – С. 188-194.
Чи є ганебним плагіат в Україні – країні «можливостей»? // Український гуманітарний огляд. – 2012. – Вип. 16-17. - С. 253-255.

Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі гетьмана Івана Мазепи // Сіверщина в історії України. – 2013 - №6. – С. 237-247.
«Ліберальна візія» гетьманства Івана Мазепи в сучасній російській історіографії (1989-2000 рр.) // Вісник Прикарпатського університету. Історія. – Вип. 23-24. До 20-літтяутворення кафедри історії слов’ян і 80-річчя професора Петра Федорчака. – 2013. –С. 296-301.

Молоді роки Івана Мазепи у висвітлені сучасної російської історіографії: крізь призму «імперської візії» // Історіографічні дослідження в Україні. Збірник наукових праць. – 2014. – Вип. 24. - С. 298-328.

«Імперська візія» історії Гетьманщини і гетьмана Івана Мазепи у науковому доробку російського історика В. Артамонова // Сіверянський літопис – 2014 - № 6. – С. 178-207.

Особливості зображення гетьмана Івана Мазепи в сучасній російській історіографії: головні тенденції // Український історичний збірник. – 2014. – Вип. 17. – С. 258-278.

Рецензії

Рецензия на монографию Brain J. Boeck. Imperial Boundaries. Cossak Communities and Empire-Building in the Age of Peter the Great.(Cambridge: Cambridge University Press, 2009). 270 pp., ills., maps. Index. ISBN:978-0-521-51463-7// Ab Imperio. – 2010 - № 4. – С. 558-566.

Рецензія на: Szewczenko Ihor, Lukasz Jasina. Zakorzeniony kosmopolita Іhor Szewczenko w rozmowie z Łukaszem Jasiną. Lublin: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2010 // Критика. – 2011. – Липень – Серпень. – С. 30.

Рецензія на: Анджей Сулима Камінський. Історія Речі Посполитої як історія багатьох народів, 1505-1795. Громадяни, їхня держава суспільство, культура. Переклад з польської Ярослав Стріхи. Київ: Наш час, 2011. // Критика. – 2011. – Липень – Серпень. – С. 43.

Рецензія на: Т. Г. Таирова-Яковлева. Иван Мазепа и Российская империя.История «предательства».москва: Издательство Центрполиграф, 2011. // Критика. – 2012 – Січень – Лютий – С. 22.

Рецензія на: Віктор Брехуненко. Козаки на степовому кордоні Європи. Типологія козацьких спільнот XVI- першій половини XVII ст. Київ: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 2011. // Критика. – 2012 – Березень – С. 11.

Рецензія на: Патрик Гордон. Дневник 1684-1689. Москва: Наука, 2009 // Критика. – 2013 – Липень-Серпень. – Число 7-8 (189-190) – С. 23.
Рецензія на: Кентржинський Б. Мазепа. Переклад зі шведської Олега Короля. Київ: Темпора, 2013 // Критика. – 2013 – Липень-Серпень. – Число 7-8 (189-190) – С. 23.

Загибель Батурина в листопаді 1708 р. в українському дискурсі гетьмана Івана Мазепи // Сіверщина в історії України. – 2013 - №6. – С. 237-247.
Рецензія на:Алмазов А. С. Политический портрет украинского гетмана Ивана Самойловича в контексте русско-украинских отношений (1672-1787). Москва, 2012 // Критика. Міжнародний огляд книжок та ідей. – 2014. – Число 7-8. – С. 28.

Рецензія на: Котлярчук А. «В кунице Сталина»: Шведские колонисты Украины в тоталитарных эксперементах ХХ века. Москва РОССПЭН, 2012 // Критика. Міжнародний огляд книжок та ідей. – 2014. – Число 7-8. – С. 39.

Основні публікації доступні на сторінці >>