Пріоритет надається роботам, присвяченим україно-російським взаєминам, східним регіонам України, українській діаспорі в Росії, а також дослідженням з інтелектуальної історії, урбаністики, регіоналістики, компаративістики.

На конкурс не приймаються роботи, нагороджені іншими преміями чи відзнаками, або представлені для участі в інших конкурсах.

Конкурсні роботи подаються в 2-х примірниках українською мовою, надруковані на машинці (формат А4, через 2 інтервали) або набрані на комп'ютері та роздруковані (поля 2x2x2x2; 12 кегль, подвійний інтервал), загальним обсягом до 50 сторінок. Резюме до 1 сторінки.

Роботи подаються під девізом. Імена автора (авторів), наукового керівника, відомості про адресу та установку, де виконувалася робота, на титульному аркуші не вказуються.

У запечатаному конверті подаються наступні відомості: прізвище автора (авторів), адреса (домашня і службова), біографічні дані про автора (авторів), наукового керівника роботи; до них додаються рекомендація вченого, що є фахівцем з відповідної проблематики. Усі документи мають бути підписані й завірені за місцем навчання (роботи).

Термін представлення робіт на конкурс - до 20 лютого 2012 року (за поштовим штемпелем).

Переможцям будуть вручені почесні відзнаки та грошова винагорода. За відповідної конкурсної ситуації комісія може прийняти рішення про вручення заохочувальних премій.

Рукописи не повертаються.

Адреса конкурсної комісії: 61077 м.Харків, майд. Свободи, 6, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра українознавства (з поміткою: "Конкурс"), Н.С. Серьогіна.

Тел.(0572)707-51-92.
Тел/факс (0572) 172-037.
Е-mail: SIU@UNIVER.KHARKOV.UA