На основі досвіду попередніх Конгресів, у яких брали участь українські історики, можна припустити, що потрапити до програми Конгресу буде досить складно, тому важливо забезпечити максимальну кількість заявок з України. На веб-сторінці Українського національного комітету істориків (УНКІ) розміщено інформацію про Конгрес (www.inst-ukr.lviv.ua/committee/info/). Прошу максимально широко розповсюдити її серед Ваших колег.    

     З повагою,  

     Остап Середа, секретар УНКІ 

     (Інститут українознавства ім.І.Крип'якевича НАН України)