Напрямками роботи інституту є:

     1. Багатоаспектне наукове дослідження міської історії.

     В рамках цього напрямку здійснюється:

* продовження індивідуальних студій членів НДІ, присвячених різним складовим історичної урбаністики;

* робота над спільними науковими проектами з історичної урбаністики;

* організація конференцій та інших наукових зібрань з урбанізаційної проблематики;

* співпраця із іншими науковими установами та з асоціаціями, що займаються міською історією.

     Серед проектів, у яких беруть участь співробітники інституту, на особливу увагу заслуговує «Чорне море і його міста-порти. 1774-1914. Розвиток, зближення і зв‘язки зі світовою економікою» («The Black Sea and its port-cities, 1774-1914. Development, convergence and linkages with the global economy»).

     Співробітники НДІ започаткували і здійснюють проект «Дослідники історії Південної України: бібліографічний довідник», підтриманий Канадським Інститутом Українських Студій. Цей проект став своєрідним продовженням і розгортанням справи, розпочатої виданням “Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок” [1].

     Залучений НДІ Історичної урбаністики і до проектів, що реалізуються на локальному рівні. Зокрема, у вересні 2013 р. відбулась презентація першого тому видання «Енциклопедія Бердянська» [2], в створенні якого брали участь троє співробітників Інституту.

     2. Створення і розбудова сайту Науково-дослідного Інституту історичної урбаністики, який задуманий як «трибуна» НДІ, платформа для спілкування науковців та громадськості, що займаються та цікавляться історичною урбаністикою, а також для розміщення публікацій та архівних колекцій науково-дослідного інституту. Разом з цим сайт сприяє інформуванню користувачів про події, пов’язані з міською історією.

     Наявні на сайті рубрики:

     «Головна»;

     «Новини»;

     «Біобібліографія співробітників»;

     «Бібліотека»;

     «Усна історія»;

     «Фото- відеохроніки»;

     «Віртуальний музей»;

     «Проекти»;

     «Галерея»;

     «Партнери».

     Нещодавно в доповнення до україномовної [3] та англомовної [4] була відкрита російськомовна [5] версія сайту.

     3. Робота в складі редколегії та авторів історико-культурологічного альманаху «Фронтири міста». Автором концепції і редактором альманаху є співробітник НДІ Владислав Грибовський, членами редколегії — Вікторія Константінова та Ігор Лиман.

     На сьогодні побачили світ вже 3 випуски «Фронтирів міста». За версією Всеукраїнського рейтинґу «Книжка року’2013» альманах потрапив до сімки лідерів літа в номінації «Софія» («Українська гуманітаристика»)6.

     4. Проведення усноісторичних досліджень з міської історії із формуванням архіву усноісторичних інтерв‘ю.

     В рамках цього напрямку здійснюється:

     - теоретична та практична підготовка інтерв‘юерів з усної історії;

     - підготовка та проведення експедицій;

     - систематизація, опрацювання зібраних матеріалів;

     - підготовка матеріалів до публікації.

     5. Формування депозитарію кінодокументів з міської історії.

     В рамках цього напрямку передбачається:

* евристична робота в архівах;

* виявлення і копіювання кінодокументів з приватних зібрань;

* участь у підготовці на основі виявлених кінодокументів документальних і науково-популярних фільмів з історії міст.

     Спеціальним дипломом журі 6-го телефестивалю «Відкрий Україну!» у листопаді 2012 р. було нагороджено створений ТРК «Юг» цикл фільмів «Велика історія маленького міста» [7], в основу якого покладено кінодокументи, виявлені співробітниками НДІ. Ці ж співробітники виступили в якості консультантів при створенні фільмів циклу.

     6. Формування депозитарію фотодокументів з історії міського простору.

     7. Створення в структурі Науково-дослідного інституту Історичної урбаністики музею історії БДПУ, який в більш широкому контексті являє собою музей історії освіти в міському просторі.

     8. Громадська діяльність, спрямована на популяризацію історії міст і на взаємодію науковців із суспільством.

     В рамках цього напрямку передбачається:

* організація виставок, конкурсів тощо;

* ініціювання та реалізація публічних проектів.

     Важливо, що НДІ історичної урбаністики тісно співпрацює як із Інститутом національної пам‘яті та Інститутом історії України НАН України, так і із закордонними науковими та освітніми інституціями. Зокрема, плідною є співпраця із Заслуженим автономним університетом Пуебла (Мексика). Так, після того, як Ігор Лиман виступав у цьому мексиканському ВИШі з лекцією про методологію проведення усноісторичних експедицій, до БДПУ із Заслуженого Автономного Університету Пуебла завітала доктор Вікторія Перес, яка прочитала серію лекцій з дискурсивного аналізу; невдовзі під грифами обох ВИШів було опубліковане археографічне видання «Трансформації релігійності в умовах полікультурного регіону (матеріали археографічних експедицій Північним Приазов’ям)»; у листопаді 2012 р. постерні доповіді співробітників НДІ Історичної урбаністики презентувались в Пуебла в рамках наукового форуму «Primer Simposio Internacional Multidisciplinario de Estudios sobre la Memoria». Навесні ж 2013 р. до БДПУ на стажування прибули два мексиканські магістранти, Карлос Бонанні Торре Бланка та Давид Кампос Ордаз, за участі яких НДІ Історичної урбаністики провів три воркшопи з усної історії.

   З огляду на міждисциплінарність урбаністики до проектів НДІ залучаються, крім істориків, географи, архітектори, економісти, психологи, соціологи, культурологи, філологи та фахівці з низки інших галузей.

 

Вікторія Константінова, доктор історичних наук, професор, директор НДІ Історичної урбаністики.

 

1. Наукова школа професора А.В. Бойка: персоналії та доробок / Упорядники: Ігор Лиман, Вікторія Константінова. – Запоріжжя, 2011. – 376 с.

2. Энциклопедия Бердянска: в 2 т. — Мелитополь: ООО «Издательский дом Мелитопольской городской типографии», 2013. — Т. 1: А-Л. — 992 с. : илл.

3. http://ri-urbanhistory.org.ua/

4. http://ri-urbanhistory.org.ua/en/

5. http://ri-urbanhistory.org.ua/ru/

6. «Книжка року’2013»: Лідери літа. Номінація «Софія» // Буквоїд http://bukvoid.com.ua/events/raityng/2013/08/19/155906.html

7. «ЮГ» помогает открывать Украину // http://pro.berdyansk.biz/content.php?id=12422