Конференція відбудеться 26-28 вересня 2013 року в рамках міжнародного наукового проекту Міністерства науки і вищої освіти Республіки Польща № 12H 12 0046 81 «Posttotalitarny syndrom pokoleniowy w literaturach slowianskich Europy ?rodkowej, Wschodniej i Poludniowo-Wschodniej konca XX – poczatku XXI wieku w swietle studiow  postkolonialnych» («Посттоталітарний синдром поколінь у слов’янських літературах Центральної, Східної та Південно-Східної Європи кінця ХХ – початку ХХІ ст. у світлі постколоніальних студій»).

Пропоновані напрямки дискусії:

* Рецепція gender studies в горизонті postcolonial studies (аспект синхронний та діахронний)

* Ґендерна критика як цивілізаційна місія

* Фемінізм і маскулінізм як імперіалізм

* Фемінізм і маскулінізм та постколоніальні націоналізми

* Ґендер і постколоніальний культурний (пост-)канон

* Ґендер і постколоніальна гібридність

* Ґендер, сексуальність і постколоніальні студії

* Queer studies

* Постколоніальний ґендерний дискурс як наративні трансгресії в культурі й літературі

* Постколоніальний ґендер і проблема літературного жанру

* Ґендер і мовні стратегії як фундамент постколоніальної культурно-національної тотожності та як елемент неоколонізації

     Місце проведення конференції – Інститут філології Чорноморського державного університету (м. Миколаїв, Україна).

     Робочі мови конференції – українська, російська, польська, англійська. Виступ з доповіддю за темою конференції – до 20 хвилин (20 тис. знаків з пробілами).    

     Реєстраційний внесок для учасників конференції становить 200 грн (для громадян СНД) та 50 євро (для громадян інших країн). Сплата організаційного внеску здійснюється під час реєстрації на конференції.

     Проїзд та проживання здійснюється коштом учасників конференції.

     Матеріали конференції будуть надруковані у науковому журналі «Wroc?awskie Studia nad Posttotalitaryzmami» [http://www.ifs.uni.wroc.pl/] та у фаховому збірнику «Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Філологія. Літературознавство» ЧДУ ім. П. Могили (затвердженому як фаховий постановою президії ВАК України від 1 липня 2010 р. № 1-05/5) за умови безпосередньої участі в роботі конференції.

     Для участі в конференції необхідно надіслати тему і тези доповіді (до 200 слів) та інформацію про автора (прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь та звання, місце роботи чи навчання, поштова адреса, контактний телефон, e-mail, а також коло наукових зацікавлень) до 1 травня 2013 р. за адресою:

    54003, м. Миколаїв

     вул. 68 Десантників, 10, кімн. 11-207

     деканат Інституту філології ЧДУ

     Лебединцевій Наталії Михайлівні

     телефони: (0512) 76-85-67, 8-097-564-06-01

     e-mail: nlebedintseva@yahoo.com

Підтвердження Вашої участі в конференції – 20 травня.

Від імені організаторів:

д. філол. н., професор Тамара Гундорова

д. філол. н., професор Агнєшка Матусяк

д. філол. н., професор Олександр Пронкевич