ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ТА КАФЕДРА СЛАВІСТИКИ ҐДАНСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ (ПОЛЬЩА)

16–17 травня 2013 р. проводить

XХІІ МІЖНАРОДНИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ КОЛОКВІУМ,

присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія

На пленарних і секційних засіданнях традиційно будуть заслуховуватися та обговорюватися доповіді з таких проблем:

1. Кирило-мефодіївська традиція у суспільному розвитку слов’ян.

2. Історія, мова, література та культура слов’янських народів: концептуальні питання.

3. Україна та українці у загальнослов’янському та європейському контексті.

4. Історіографія та методологія славістики.

   До участі в колоквіумі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Робочі мови – всі слов’янські. Зацікавлених осіб просимо не пізніше 20 квітня 2013 р. подати до Оргкомітету заявки, зазначивши при цьому потребу в готелі.

   Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми, які не відповідають тематичній спрямованості колоквіуму.

   Фінансові затрати, пов’язані з участю в колоквіумі, покриваються коштом учасників, або тих установ, у яких вони працюють.

   Внесок учасника колоквіуму на оргвитрати – 30 гривень – робиться під час реєстрації.

   Усі учасники колоквіуму після виголошення доповідей повинні залишити керівникові секції короткі резюме (до 0,5 с. комп’ютерного тексту) своїх виступів, які необхідні для підготовки звіту (як тези доповідей вони публікуватися не будуть).

   Тексти окремих доповідей обсягом 0,5–0,6 друк. арк. за погодженням з редколегією, можуть бути опубліковані у науковому збірнику “Проблеми слов’янознавства”. Матеріали подаються до редколегії в електронному варіанті (дві копії з різними іменами файлів у форматі DOC та RTF на одному диску СD, або електронною поштою за адресою: instslav@franko.lviv.ua) та у видруку. Записи виконуються у редакторі WORD 97.0 або наступних версіях для Windows 2000, XP для IBM (крім WORD 2007), шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали з наскрізь пронумерованими посторінковими посиланнями. Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва –3 см, справа –1 см, зверху –2 см, знизу –2 см.

             ОРГКОМІТЕТ

Заявка на участь у

xXІІМіжнародному славістичному колоквіумі

(16–17 травня 2013 р.)

 

Прізвище, ім’я, по-батькові

 

Вчений ступінь, звання

 

Посада

 

Місце роботи
та службова адреса

 

Тема доповіді

 

Сфера славістичних зацікавлень автора

Мовознавство, літературознавство, історія, фольклористика, етнографія, мистецтвознавство (потрібне підкреслити)

Домашня адреса

 

Електронна адреса

 

Контактний телефон

 

 

Коротке резюме доповіді для звіту (тема доповіді, головні питання та висновки) (4–6 речень)