КАФЕДРА ПОЛІТОЛОГІЇ ТА ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ФАКУЛЬТЕТУ ІСТОРІЇ, ПОЛІТОЛОГІЇ ТА МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН

НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ІНСТИТУТ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих науковців «Розвиток політичної науки:європейські практики та національні перспективи»

      Конференція відбудеться 1 березня 2013 року на базі кафедри політології та державного управління факультету історії, політології та міжнародних відносин Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича (вул. Кафедральна, 2).

Мета конференції: Наукова дискусія з актуальних проблем розвитку політичної науки в контексті європейських здобутків та досвіду.

Головними завданнями конференції є:

* визначення основних напрямків сучасних політологічних досліджень у світі та обговорення їх результатів;

* комплексна систематизація здобутків політичної науки в  Україні та сусідніх країнах;

* окреслення основних перспектив розвитку політичної науки в країнах Східної Європи;

* сприяння комунікацій молодих науковців різних навчальних закладів України та країн Східної Європи.

Планується проведення круглих столів – «Парламентські вибори в Україні 2012 р. як плацдарм для майбутніх президентських виборів» та «Європейська інтеграція: кризові явища та можливості їх подолання».

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

До початку роботи планується випуск збірника матеріалів конференції.

Реєстраційний внесок (сплачується поштою) – 100 грн.

      Робота конференції планується за такими напрямами:

      І секція: Теорія та історія політичної науки: еволюція методологічних парадигм та формування нових концептів.

      ІІ секція: Політичні інститути та процеси у концептуальному вимірі сьогодення.

      ІІІ секція: Локалізація – регіоналізація – глобалізація у сучасному світі.

      ІV секція: Політична комунікація: основні тенденції динаміки та еволюції.

      Умови участі в роботі конференції:

      1. Подати Заявку учасника до 10 лютого 2013 року на електронну пошту, де вказується ім’я та прізвище учасника; місце навчання (роботи), курс; тема виступу; науковий керівник (вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали – для магістрантів та аспірантів); наукова секція.

      2. Тези подати до 10 лютого в електронному вигляді (e-mail), та відсканований примірник із підписом наукового керівника на електронну пошту ChNU@mail.ua

      3. Реєстраційний внесок сплатити до 10 лютого та відіслати відскановану копію на вказану адресу електронної пошти.

      Тези, які оформлені без дотримання вимог та надані із запізненням, не будуть розглядатися.

      Витрати щодо відрядження (проїзд, харчування тощо) здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за кошти організації, яка його відрядила. Про потребу проживання слід попередити оргкомітет завчасно.

      Організаційний внесок, який передбачає участь та друк, становить 100 грн., сплачується до надання тез. Видання Збірника матеріалів конференції буде здійснюватися за рахунок оргвнеску. Оргвнесок сплачується за однією із вказаних адрес:

      Отримувач: Тріска Наталя Василівна, м. Чернівці, вул. Червоноармійська буд. 172 кв. 89, поштовий індекс 58000;

      Кучуран Андрій Миколайович, м. Чернівці, вул. Головна буд. 9 кв. 9, поштовий індекс 58000;

      Щербань Денис Васильович м. Чернівці, вул. Червоноармійська буд. 172 кв. 89, поштовий індекс 58000.

      Технічні вимоги до оформлення тез доповідей:

      1. Матеріали подаються у форматі doc., редактор Microsoft Word 2003-10;

      2. Загальний обсяг публікації – не більше 2 сторінок;

      3. Поля верхнє, нижнє, ліве та праве –20 мм; шрифт – TimesNewRoman, розмір –12 pt, відступ –1,25 см, інтервал між рядками – 1,0;

      4. Тези повинні мати таку структуру:

      * Ім’я та прізвище автора (у правому верхньому кутку) – (напівжирний курсив, розмір12 pt, шрифт TimesNewRoman), нижче вказати наукового керівника, його вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали, далі нижче вказати повну назву навчального закладу – (розмір12 pt, шрифт TimesNewRoman).

      * Через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний, розмір14 pt); через рядок, без переносів основний текст: шрифт TimesNewRoman розмір12 pt; міжрядковий інтервал – 1,0, відступ абзацу – 1,25; посилання у квадратних дужках із зазначенням порядкового номера джерела та сторінки через кому, напр., [1, с.17].

      * Наприкінці тексту вказати список використаних джерел в алфавітному порядку (до 4 позицій) – курсивом,12 pt, шрифтом TimesNewRoman, кожна позиція з нового рядка – розмір11 pt, шрифтом TimesNewRoman.

      Зразок оформлення тез конференції:

      Володимир Присмак

      Науковий керівник – д. пол. н., проф. Ігнатюк  В. І.

      Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича

     Становлення політичної науки в Україні

       (1 інтервал)

      Текст статті (12 pt, шрифт TimesNewRoman) (1 інтервал)

      Список використаних джерел:

      1. Веймер Д. Аналіз політики. Концепції і практика [Текст] / Д. Веймер, Е. Вангінг. – К. : Основи, 1998. – 360 с. (розмір11 pt, шрифтом TimesNewRoman)

       З питань участі у конференції звертатися до Оргкомітету конференції:

      Організаційні координатори: Палагнюк Володимир (0951199977), Яновська Наталя (0966782281), Гришин-Грищук Ольга (0982521074), Тріска Наталя (0501098910).

      Відповідальний секретар: д. політ. н., проф. кафедри політології та державного управління  Ротар Наталія Юріївна (0506033716; Nrotar@rambler.ru )

ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ

 

Назва статті (тез)

 

Автор

 

Секція конференції

 

 

Чи плануєте Ви відвідати конференцію особисто?

 

Прізвище

 

Last Name (in English)

 

Ім'я

 

First Name (in English)

 

По – батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Організація

 

Organization Name(in English)

 

Посада

 

Країна, місто

 

Контактний телефон

 

E – mail

 

Сфера наукових інтересів

 

 

      УВАГА! Усі поля заявки є обов’язковими для заповнення! З метою усунення будь-яких непорозумінь щодо транслітерації імен та прізвищ авторів переконливо просимо Вас заповнювати відповідні поля (файли надіслані на електронну пошту підписувати латиницею – Janovs’ka_Zayavka, Janovs’ka _Tezy, Janovska_Vnesoк).