Результатом проекту стане публікація спеціального випуску інтердисциплінарного наукового збірника “Схід/Захід” наприкінці 2012 р.

Редколегія пропонує звернути увагу дописувачів на таку проблематику:

“сполучені посудини”: стосунки між (колишніми) метрополіями та (колишніми) колоніями;
компенсаторна політика: “привілеї” позиції скривдженого та тенденція до компенсації;
проблема відповідальності в постколоніальному суспільстві: питання еліти, провінційності, ксенофобії тощо;
актуалізація “оборонного націоналізму” як відповідь на загострення колоніального тиску ззовні та нову хвилю колонізації;
виклики розбудови культурної політики (мовне питання, видавнича справа, освіта, переписування підручників, громадське ТБ, медіа);
питання розриву поколінь: покоління, народжені в СРСР vs народженні в пострадянських державах (Україні, Російській Федерації, Білорусі і т.д.);
постколоніальна інтерпретація окремих історичних подій, художніх текстів, фільмів, музейних експозицій.

Під час відбору матеріалів пріоритет надаватиметься розвідкам, що торкаються регіонів Центральної та Східної Європи та Євразії.

До друку приймаються наукові статті, есеї, рецензії обсягом не більше ніж 40 000 знаків українською, російською, польською, англійською та німецькою мовами разом із анотаціями.

Просимо матеріали надсилати за адресами:

Заступник головного редактора: Гелінада Грінченко: gelinada.grinchenko@gmail.com
Запрошений редактор: Тетяна Дзядевич: dziadevych@ukr.net

“Схід/Захід”, Східний інститут українознавства ім. Ковальських,
Харківський національний університет імені. В. Н. Каразіна,
пл. Свободи, 6, к. 486, Харків, 61077, Україна.
Тел.: +38 057 705 26 30
Веб-сторінка: http://keui.wordpress.com/

Просимо надсилати заявки на участь у проекті й короткий опис матеріалу до 10 січня 2012.
Остаточний термін подачі матеріалів – 1 липня 2012.

З повагою,
Володимир Кравченко,
головний редактор журналу “Схід/Захід”.