2022 09 22 konference3 

 

 

У рамках конференції молодих науковців  «Досліджуючи минуле: Людина у доіндустріальну добу»

22 вересня. Четвер. Центр польських та європейських студій ім. Єжи Гедройця НАУКМА, м. Київ, вул. Волоська, 10. 6 корпус, підвал  

Презентація колективної монографії "Розчаклування недуги: Локальна традиція, «старі» хвороби та «нова медицина» в Україні XVIII – XIX cт." Харків: Видавець Олександр Савчук, 2021.

У книжці йдеться про початки формування нових медичних уявлень та державної системи медицини в Україні XVIII – XIX cт.  Автори звертають увагу на те як імперські ініціативи були реалізовані на локальному рівні та накладалися на місцевий контекст, а унауковлені знання поєднувалися з традиційними практиками зцілення. Тематика розділів охоплює різні проблеми: бачення інакшої тілесності; побутування епідемій в локальних спільнотах, перші спроби вакцинування та боротьба з віспою, ствердження домінування чоловіка у медицині та залученість жінки до професійної родопомочі, витіснення цехових лікарських практик. 

Автори та учасники: 

Ганна Клименко, випускниця магістерської програми «Історія» НаУКМА,  молодша наукова співробітниця Національного музею "Київська картинна галерея";

Володимир Маслійчук, доцент НаУКМА;

Ігор Сердюк, професор Полтавського національного педагогічного університету ім. В. Короленка 

 Див. про книжку: https://www.historians.in.ua/index.php/en/novi-knizhki/2886-rozchakluvannya-nedugi-lokalna-traditsiya-stari-khvorobi-ta-nova-meditsina-v-ukrai-ni-khviii-khikh-st-kolektivna-mo-nografiya-za-red-v-maslii-chuka-ta-i-serdyuka-kharkiv-vidavets-oleksandr-savchuk-2021-352-s-37-il