2022 01 04 ohol
 
 
Шановні колеги!!!
 
Кафедра історії НаУКМА, Центр польських та європейських студій, студентське наукове товариство «Potluck» запрошують студентів, аспірантів, молодих науковців до участі у конференції «Досліджуючи минуле: людина в доіндустріальному суспільстві XVI – XIX cт.», що відбудеться 24 – 25   березня  2022 р. у Національному університеті «Києво-Могилянська академія».  
 
Тематика конференції дає змогу включити широке коло напрямків (деякі можуть зачепити навіть поч. ХХ ст.): шляхетські уявлення, селянську економіку, соціальний бандитизм, традиційні відносини та практики (включно із соціальними, медичними, релігійними, магічними, сімейними тощо).
 
   Орієнтовні тематичні блоки включають:
 
* Поняття, що концептуалізують соціальні феномени та явища: клієнтизм, модернізація, раціоналізація, доіндустріальна спільнота
* Історіографія та способи репрезентації «нераціонального минулого» у ХІХ – ХХ ст.
* «Шляхетські республіки»
* Культура, освіта, освіченість та історія читання
* «Революції» (військова, наукова, освітня тощо).
* Церква та релігійна культура
* Магічні уявлення та практики
* Господарювання та економічні зміни
* Окреслення простору до панування «мапи»
* Медицина та лікувальні практики
* Протомісто та протоекономіка
* Ґендерні студії. Історія жінки, чоловіка, дитинства, дорослішання в «традиційному світі»
* Держава, імперія та зародження модерних національних рухів
* Прикордонні спільноти: виникнення та функціонування
* Військова історія.
* Історія дипломатії та дипломатичні практики.
 
Під час конференції передбачено проведення термінологічних семінарів, воркшопів, гостьових лекцій, презентації нових видань.
До виступів, обговорень та дискусій запрошуємо представників різних гуманітарних наук.
Для участі у конференції слід подати до 1 лютого 2022 р. заявку, що включає таку інформацію:
 
Прізвище, ім’я, по-батькові:
Місце навчання (роботи) та спеціалізація:
Тези (до 300 слів), у яких слід окреслити тематику Вашого дослідження, джерела та історіографію (коротко) та попередні висновки (обов’язково), просимо надсилати на адресу v.masliychuk@ukma.edu.ua
 
Заявки проходять конкурсний відбір.
 
Підтвердження про участь у конференції потенційним учасникам буде надіслана до 1 березня 2022 р.
 
Формат проведення конференції залежить від карантинних вимог.