2021 06 11 soviet1

 

Міжнародна наукова конференція 

Радянське «я» і радянське «ми»

між ідеологією і реальністю 

Програма

 

Київ, НаУКМА, 24–26 червня 2021 р.

Для участі в конференції слід зареєструватися за лінком:

 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyi0Nktk3k52pb3zRmje-OSZ8cpoBEwKVUFPUlhZ-tFFk7sQ/viewform

 

Конференція відбувається в онлайн форматі за фінансової підтримки Канадського інституту українських студій та технічної підтримки Центру електронної освіти НаУКМА / Conference is held virtually thanks to the financial support of Canadian Institute of Ukrainian Studies and technical support of E-Learning Center at NaUKMA

 

Організаційний комітет /

Organizational Committee

Наталя Шліхта / Natalia Shlikhta

(голова / Head of the Committee)

Оксана Клименко / Oksana Klymenko

Володимир Маслійчук / Volodymyr Masliychuk

Тетяна Бородіна / Tetiana Borodina

Олександр Подденежний / Oleksandr Poddenezhnyi

 

Регламент:

доповідь на пленарній секції – 20 хв

доповідь – 15 хв

виступ дискутанта(ки) – 10 хв

 

24 червня

 

13:00 – 14:45 Пленарна секція

Модераторка: Оксана Клименко (НаУКМА)

Наталя Шліхта (НаУКМА), Оксана Клименко (НаУКМА). Вітальне слово від організаторів конференції

Ольга Коляструк (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського). Голос «я» у радянському повсякденні: від вільного звучання до відлуння «ми»

Якуб Садовський (Ягеллонський університет). Стратегії конструювання тоталітарної ідентичності в культурах сталінської моделі

Ігор Кулик (Галузевий державний архів Українського інституту національної пам’яті). Яким постане Архів національної пам’яті: особливості реконструкції архіву минулого заради майбутнього

Ольга Іващенко (Інститут соціології НАН України). Від плану до ринку: homo sovieticus vs homo economicus

 

15:00 – 17:00 Паралельні секції

 

Секція 1. Суспільство і культура                            1920-х – 1930-х рр.

Модератор і дискутант: Роман Любавський (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна)

Віталій Огієнко (УІНП). «Робила – та й заробила»: травма Голодомору та упокорення роботою як чинник становлення стаханівського руху в Україні

Олег Бажан (Інститут історії НАН України/НаУКМА). Удаваний та реальний портрет чекіста у добу Великого терору

Роман Горбик (Седертернський університет) «Дайош змагання Венери з Марсом!»: Божевілля як політичний дискурс в Радянській Україні 1920-х рр.

Мейгіл Фаулер (Університет Стетсона). Від Березоля до ПрикВО—Нові підходи до дослідження історії радянського театру

 

Секція 2. Жінка «радянська» й «не-радянська», 1920-ті – 1980-ті рр.

Модераторка і дискутантка: Оксана Кісь (Інститут народознавства НАН України)

 

Марина Вороніна (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди). «Контракт працюючої матері»: міф чи реальність в УСРР 1920-х – 1930-х рр.

Олена Донець (Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського). Від «жінки нової по-радянськи» до «жінки радянської»: гендерні аспекти візуалізації жінки в українському плакаті 1920-х – 1930-х рр. (на матеріалах зібрання українського друкованого плаката ХХ ст. з фондів НБУВ)

Ольга Лабур (НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського). «Легітимовані» революціонерки: «більшовицька героїка» в жіночих мемуарах 1960-х рр. в Україні

Надія Бєлякова (Інститут загальної історії РAH). The Phenomenon of Women Religious Activism in the Soviet Union, 1960s – early 1980s: between Soviet Gender Project and Secular Dissident Movement

 

 

25 червня

 

10:00 – 12:00 Паралельні секції

 

Секція 3. Автор і текст: від експериментальних 1920-х рр. до травматичних 2010-х рр.

Модератор і дискутант: Ростислав Семків (НаУКМА)

Ганна Протасова (Університет Вікторії). The Concept of Groupness and Identity Formation in Soviet Ukrainian Non-Fiction during and after World War II

Анастасія Канівець (Музей театрального, музичного та кіномистецтва України / НаУКМА). «Я» героя українського радянського революційного фільму: індивідуальність персонажа як ідеологічна схема

Оксана Пухонська (Національний університет «Острозька академія»). Посттоталітарна травма як конструкт культурної свідомості літературного героя (від 1990-х – до сьогодні)

 

 

 

Секція 4. Радянське місто і міський простір

 

Модераторка і дискутантка: Світлана Шліпченко (Інститут філософії НАН України)

 

Роман Любавський (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Соціалістичні містечка «Новий Харків» та «Шостий виселок» у другій половині ХХ – на початку ХХІ ст.: образи, простори, пам’ять

Софія Дяк (Центр міської історії Центрально-Східної Європи). Випробування місцем: експертність та архітектурне середовище у повоєнному радянському місті

Ірина Деревчук (Львівський національний університет імені Івана Франка). Радянські «місця пам’яті» крізь призму дитячих спогадів (на прикладі м. Яворів Львівської обл.)

Ольга Мартинюк (НТУУ КПІ імені Ігоря Сікорського / Університет Базеля). Велосипедна мобільність у Радянському Союзі: підходи до вивчення

 

12:15 – 14:00 Паралельні секції

 

Секція 5. Радянська політична релігія та обрядовість

 

Модераторка і дискутантка: Ірина Склокіна (Центр міської історії Центрально-Східної Європи)

 

Тетяна Євсєєва (Інститут історії України НАН України). «Фауст» vs «М(м)айстер: політичний, літературний та квазірелігійний дискурси повсякдення періоду другого «комуністичного штурму» (1928–1938)

Марта Студенна-Скруква (Університет імені Адама Міцкевича в Познані). The Soviet Rituality of Late Socialism: Ideology, Aesthetics, and Structuring of the Life Cycle

Євген Рачков (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). «Бути сонцю над нашим містом»: святкові традиції Харкова в пізньорадянський час

 

Секція 6. Нації, національні ідентичності, «національне питання» після Другої світової війни

 

Модератор і дискутант: Олег Бажан (Інститут історії України НАН України/НаУКМА)

 

Діана Думітру (Державний університет Молдови імені Йона Крянге). Learning about Jewish Destruction from “Pravda,” 1945–1953

Мартін-Олександр Кислий (ЦПЄС імені Єжи Ґедройця). Повернення кримських татар на батьківщину в умовах заборони як прояв опору радянській владі

Алла Коваленко (Одеський національний університет імені І. І. Мечникова). Проблема гендеру в українській дисидентській публіцистиці (на прикладі публіцистики Ніни Строкатої та Надії Світличної)

 

 

 

 

15:00-17:00 Паралельні секції

 

Секція 7. Механізми та інструментарій виховання «нової людини»

 

Модераторка і дискутантка: Ірина Раманава (Європейський гуманітарний університет)

 

Метью Полі (Університет штату Мічиган). A Reveille to the Collective: Young Pioneers and Ukrainization, 1925-1934

Нані Гогохія (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка). Мілітаризація дискурсу дитини в УРСР, 1929-1939 рр.

Оксана Годованська (Національний університет «Львівська політехніка» / Інститут народознавства НАН України»). Страх як дієвий елемент радянської соціальної інженерії у вчительському повсякденні (на основі автобіографічних наративів)

Юрій Каганов (Запорізький національний університет). Українське радіо і конструювання «радянської людини» (1953-1991)

Секція 8. Радянське крізь призму популярної культури

Модераторка і дискутантка: Ольга Коляструк (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

 

Катерина Єремєєва (Український державний університет залізничного транспорту). Між уявним та реальним: радянське в сприйнятті українських націонал-комуністів Канади

Марина Столяр (Національний університет «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка). Постоталітарні практики розіграшу в радянській сміховій культурі 1960 – 1970-х рр.

Богдан Шумилович (Центр міської історії Центрально-Східної Європи). У боротьбі за серця: радянська ідеологічна війна та українська популярна культура на початку 1980-х рр.

Антон Лягуша (Національний університет біоресурсів і природокористування України). Радянська суб’єктність в історичних мемах

 

26 червня

12:00 – 14:00 Паралельні секції

 

Секція 9. Між пристосуванням і протестом: віряни й духовенство в радянській державі

Модераторка і дискутантка: Надія Бєлякова (Інститут загальної історії РАН)

 

Ірина Раманава (Європейський гуманітарний університет). Лепельские молчальнинки: противостояние верующих и властей в БССР в 1930-е годы

Катерина Будз (незалежна дослідниця). Конструювання радянського «я» як стратегія виживання: греко-католицьке духовенство в умовах ліквідації Церкви у повоєнній Галичині

Валерія Єлагіна (Дослідницька лабораторія «Соціологія релігії» Православного Свято-Тихонівського гуманітарного університету). Практики избегания государства в Советском Союзе 1950-х – начале 1960-х гг. (на материалах следственного дела Анастасии Ильиничны Криковой)

Наталя Шліхта (НаУКМА). Чи потрібен радянській державі «радянський священник»: про дилему державної політики щодо РПЦ, 1940-ті – 1960-ті рр.

 

Секція 10. Формування «правильної» ідентичності й пам’яті: до питання про успіх радянського проєкту

Модератор і дискутант: Якуб Садовський (Ягеллонський університет)

Оксана Клименко (НаУКМА). Конструювання радянського «я» на прикладі кампанії з написання історії Дніпрогесу (1930-ті рр.)

Станіслав Туміс (Карлів університет). Clash of Soviet and Ukrainian Identities after WWII as a Source of Today Interpretations of Ukrainian Nationalism: Examples of Propagandist Materials Related to the Activities of Banderivets

Дмитро Чорний (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна). Радянська людина в Україні: інструменти та методи конструювання специфічної історичної пам’яті мешканців міст

Оксана Кожем’якіна (Черкаський державний технологічний університет). Філософія (не)довіри в радянській ідеології

 

14:15-15:45 Паралельні секції

Секція 11. Візуалізація радянського

Модераторка і дискутантка: Катерина Кобченко (Центр українознавства філософського факультету КНУ імені Тараса Шевченка)

Ірина Склокіна (Центр міської історії Центрально-Східної Європи). Культура vs індустрія: професійні фотографи у мономістах Донбасу

Мирослав Мельник (Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука). Sots Art Fashion: The Origin and Evolution of Perception

Євгенія Моляр (Мистецька ініціатива ДЕ НЕ ДЕ). Радянське мистецтво та сучасне мистецтво – досвід музейної взаємодії

 

Секція 12. Соціальні й економічні трансформації пізньорадянського періоду

 

Модератор і дискутант: Юрій Каганов (Запорізький національний університет)

 

Юлія Кузьменко (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя). Неформальні практики як маркер латентної «ми»-ідентичності партійно-радянської номенклатури Української РСР (друга половина 1980-х – початок 1990-х рр.)

Олена Остапчук (КУ «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» Покровської міської ради). Маркери символічного в професійному дискурсі пізньорадянського машинобудівника

Ірина Маховська (Білоруський державний університет). Perestroika and Economic Crisis in Narratives of Belarusian Provinces

 

17:00 – 19:00 Підсумкова дискусія

До 30-ліття розвалу СРСР. Радянське минуле й радянська спадщина: підходи до вивчення та можливості подолання

Запрошені учасники дискусії: Ілля Ґєрасімов (Ab Imperio Quarterly), Гелінада Грінченко (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна), Оксана Кісь (Інститут народознавства НАН України), Сергій Єкельчик (Університет Вікторії), Сергій Плохій (Гарвардський університет).