2019 03 19 workshop1

 

Безпрецедентне зростання міського населення очікувано провокує інтерес до урбаністичних досліджень, які охоплюють міждисциплінарну територію та активно реагують на запити щодо експертного знання про місто. Така ситуація стимулює підвищення уваги до етнографічного методу, а відповідно й до урбаністичної антропології з її вмінням демонструвати внутрішню перспективу та розуміти ширший культурний контекст на прикладі конкретних урбаністичних кейсів.

Постсоціалістичні міста є перспективним полем для антропологічних досліджень. З одного боку, вони мають яскраво виражену культурну й соціальну специфіки, а з іншого – голоси їхніх мешканців лишаються не почутими під час планування численних трансформаційних перетворень, з якими ці міста стикаються. Ми прагнемо подивитися на постсоціалістичні міста як на простори, у яких відбувається зіткнення досвідів перебування людей в різних ідеологічних та економічних системах. Останнє провокує неоднозначні сприйняття рішень, які приймаються у міському управлінні. Відповідно ми прагнемо зосередитися на тому, як мешканці міст реагують на трансформаційні процеси «зверху» та провокують такі процеси «знизу», керуючись власним розумінням соціальної справедливості.

Трансформації завжди змінюють звичний уклад життя, а тому містянами вони сприймаються як пограничний стан між «стане краще» і «аби не стало ще гірше». Ставлення людей до змін залежить передусім від того, з якими сценаріями вони стикалися раніше, а страх чогось нового може виявитися страхом втратити щось значиме зі старої системи. Як знайти у цьому баланс? Ми пропонуємо розглянути перспективи використання культурної антропології для досліджень, що передують прийняттю рішень і відображають уявлення містян про справедливість, адже справедливе місто – це місто, яке вміє слухати людей, бо саме вони наповнюють сенсами його простір.

 

Тематичні напрямки роботи:

 • антропологія міста чи антропологія в місті: у пошуках субдисциплінарних точок дотику;
 • виклики й етичні питання постсоціалістичного урбаністичного поля;
 • міські трансформації в об’єктиві моральної економіки;
 • низова демократія в умовах соціалістичної спадщини;
 • міський простір та неформальні механізми прийняття рішень;
 • несправедливість як інструмент для консолідації;
 • постсоціалістичні трансформації та вразливість гендерної проблематики;
 • екологічний чинник в урбаністичних перетвореннях.

Очікувані результати воркшопу:

 • глибше розуміння антропологічного інструментарію задля його ефективнішого використання у міських дослідженнях;
 • розробка стратегій застосування антропологічних досліджень в міському плануванні;
 • вибудовування соціальних контактів між дослідниками, заангажованими в урбаністичні дослідження;
 • привернення уваги молодих учених, активістів, волонтерів, митців до перспектив антропологічних досліджень шляхом публічної дискусії.

Робота воркшопу буде складатися з двох частин – академічної та практичної. Академічна частина стосуватиметься осмислення теоретичних основ урбаністичної антропології та обговорення польових досліджень у постсоціалістичних містах. Вона передбачатиме презентації досліджень у панелях та фахову дискусію. Практична частина відбудеться у формі відкритого круглого столу на тему: «Антропологія в прикладних урбаністичних дослідженнях». Його мета − залучити дослідників та людей, які безпосередньо займаються трансформаціями міського простору (експертів, митців, активістів, волонтерів), до дискусії, яка уможливить поширення інформації про антропологічний інструментарій в міських дослідженнях та виведе поле для його практичного застосування. У межах круглого столу пропонується обговорити такі питання:

 • дослідження для міського планування: методологічні традиції та сучасні виклики;
 • антропологічний інструментарій та сфера його застосування в міських дослідженнях;
 • академічне і творче осмислення міста;
 • залучення місцевих спільнот до проведення досліджень.

ФорматЦільовою групою воркшопу є молоді вчені (студенти магістратури, аспіранти, пост-доки). Передбачається 4 панелі (12 учасників), 4 дискутанти і 1 кейноут лектор.

Передбачається 20-хвилинна доповідь кожного з учасників (презентації у форматі PowerPoint або Prezi англійською мовою обов’язкові, навіть якщо мовою доповіді буде українська). Кожна доповідь супроводжуватиметься 20-хвилинним коментарем запрошеного дискутанта і відкритою дискусією.

Робочі мови воркшопу українська і англійська.

ЛогістикаМи сподіваємося покрити витрати учасників на подорож до Києва (економ клас) і ночівлю (три ночі)

Заявка на участь: Якщо Ви бажаєте взяти участь у воркшопі, будь-ласка, надішліть нам своє CV з контактними деталями (максимум 3 сторінки) та короткий опис Вашого дослідницького проекту (не більше 300 слів) в одному PDF файлі на e-mail: urban.anthropology.2019@gmail.com до 15 червня 2019 р. Повідомлення щодо прийняття буде надіслано до 1 липня 2019 р. Будь-ласка, візьміть до уваги, що часткова та заочна участь у воркшопі не передбачається.

ДЖЕРЕЛО: http://www.caa.org.ua/index.php/uk/news/34-zrozumiti-misto-antropologiya-postsotsialistichnikh-transformatsij?fbclid=IwAR1A0PGmULz8Xe7yDuaPx_FSXhp7-bEUlMDHAakzQ2HJwVaeMFgnmCNEiCE