2018 11 06 poznan1

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

тривалість доповіді на пленарному засіданні – до 25 хвилин;

тривалість доповіді на тематичних панелях – до 20 хвилин;

дискусія – до 15 хвилин в межах кожного пленарного засідання і тематичних панелей. 

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

українська, польська, англійська, російська.

     Конференцію організовано у межах реалізації наукового проекту Практики саморепрезентації міста в індустріальну і постіндуст­ріальну добу, який здійснюється за підтримки Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій Альбертського університету (Едмонтон, Канада).

9 листопада 2018 р.

 

09.00 – 09.30

(вул. Алчевських 29, 2 поверх)

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

09.30 – 10.00

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, аудиторія 216, зала засідань)

 

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

 

(модератор Юрій Бойчук, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Вітальне слово ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України Івана Прокопенка

 

Вітальне слово Генерального Консула Республіки Польща у Харкові Януша Яблонського

 

 

Вітальне слово першого заступника міського голови м. Харкова Ігоря Терехова


10.00 – 11.10

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, аудиторія 216, зала засідань)

ПЕРШЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(модератор Юрій Бойчук, доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Dr Mariusz Menz

(Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzeczpospolita Polska)

Rola Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w życiu publicznym miasta i regionu po upadku komunizmu w Polsce

 

Сергій Куделко

(к.і.н., професор, директор Центру краєзнавства імені П.Т. Тронька Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Топонімічна комісія при Харківському міськвиконкомі (30 років діяль­ності): підсумки, проблеми, перспективи

 

Юлія Згурська

(магістр державного управління, магістр управління проектами і програмами, заступник директора Департаменту міжнародного співробітництва Харківської міської ради)

Досвід реалізації проектів як складова розвитку міжмуніципальних зв’язків

 

11.10 – 11.20

ПЕРЕРВА


11.20 11.40

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, аудиторія 216, зала засідань)

Презентації

  1. Збірка матеріалів міжнародного круглого столу «Боротьба за незалеж­ність: польський і український виміри (1914-1921 рр.)» (Харків, 2018).
  2. Збірка матеріалів міжнародної наукової конференції «Спільні проблеми історії Польщі та України ХХ ст. очима молодих науковців» (Харків, 2018).

3. Сайт наукового проекту «Практики саморепрезентації міста в індустрі­альну іпостіндустріальну добу».

11.40 – 12.30

ПЕРЕРВА

12.30 – 16.15

(пл. Свободи 4, 5 поверх, ауд. 5-59)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 1

Практикисаморепрезентаціїміставіндустріальну

іпостіндустріальну добу

(модератор Сергій Посохов, д. і. н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

Анна Ісаєва

(студентка 3 курсу історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Образ Харкова і Познані у візуальних джерелах кінця XIX – першої половини XX ст.

 

Юлія Кисельова

(к.і.н, доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Монументальні місця пам'яті Харкова: ракурс сучасних ЗМІ.

 

Роман Любавський

(к.і.н., доцент кафедри історії України, заступник декана історичного факультету з наукової роботи, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Проекти ідеального міського простору Харкова: від міст-садів до соціаліс­тичних міст.

 

Ольга Павлова

(к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Образ Харкова в художніх творах.

 

Людмила Посохова

(д.і.н, професор кафедри історії України Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Про витоки університетських традицій в Харкові.

 

Ольга Красько

(к.і.н., Музей історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Харків очима молоді (за матеріалами анкетування студентів Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна).

Дискусія.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(пл. Свободи 4, 5 поверх, ауд. 5-59)

Ганна Бондаренко

(к.і.н., старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Інституту міжнародної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Володимир Дягілєв 

(к.і.н., доцент, завідувач кафедри соціально-економічних дисциплін Інституту міжнародної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна).

З історії співробітництва Харківського державного університету імені О. Горького та Познанського університету імені А. Міцкевича

 

Євген Захарченко

(завідувач Навчальної лабораторії історичної інформатики; старший викладач кафедри історії України, Харківський національний універ­ситет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Картографуючи сакральний простір Харкова: джерела, підходи, напрями реалізації.

 

Вікторія Іващенко

(к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології, директор Музею історії Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Даря Сохранич

(студентка історичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Художній образ міста: стрит-арт у Харкові.

 

Сергій Кушнарьов

(к.і.н., доцент, старший викладач кафедри історії Східної Європи Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Католицький некрополь в міському просторі Харкова у XVIII на початку XX ст.: проблеми та перспективи дослідження.

Сергій Посохов

(д. і. н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Україна)

Євген Рачков

(к.і.н., доцент кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Символічний простір Харкова як університетського міста: становлення та еволюція.

Лариса Філіпенко

(к.і.н., викладач кафедри філософії та педагогіки професійної підготовки, Харківський національний автомобільно-дорожній університет, Україна)

Харків доби постмодерну: практики дозвілля.

Дискусія.

12.30 – 15.20

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 216, зала засідань)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 2

Місто як мультикультурний простір – середовище співіснування різних етносів, конфесій, соціальних, професійних груп

(модератор Марина Вороніна, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Dr Bernadetta Manyś

(Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzeczpospolita Polska)

O mieszczaństwie poznańskim doby wczesnonowożytnej (XVI – XVIII wieku) słów kilka.

 

Володимир Маслійчук

(к.і.н., редактор сайту  Historians.in.ua, Україна)

Харків кінця XVIII cт.: до історії формування багатокультурності.

 

Світлана Нижнікова

(к.і.н., викладач кафедри історії України Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Єврейська громада в освітньому просторі Харкова у ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Mgr Anna Lepalczyk

(Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzeczpospolita Polska)

Wspólnota bez świątyni. Ewangelicy reformowani w Poznaniu w świetle korespondencji przedstawicieli rodziny Forbesów (1721-1777).

 

Микола Трубчанінов

(к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Земські установи в господарчій діяльності Харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

 

Марина Вороніна

(к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Питання пріоритетності соціально-політичної та національної ідентифікації харків’янок у часи модернізації.

Дискусія.

 

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

Анастасія Ховтура

(аспірантка кафедри історії України Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Україна)

Інновації транснаціонального характеру в соціальній інфраструктурі Харко­ва наприкінці XIX – на початку ХХ ст.

 

Mgr Paulina Mikołajczyk

(Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzeczpospolita Polska)

Przez dziurkę od klucza, czyli o mieszkaniu poznańskiego kolekcjonera dzieł sztuki Mariana Habera w okresie PRL

 

Марина Курушина

(к.ф.н., доцент кафедри українознавства Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна, Україна)

Реалізація опозиції «свій–чужий» у міському просторі.

 

Дискусія.

 


12.30 – 14.25 (вул. Алчевських 29, 3 поверх, ауд. 310)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 3

Формування місто-простору: архітектура Харкова і Познані

в ХІХ-ХХ ст.

(модератор – Олександр Буряк, доктор архітектури, професор, завідувач кафедри основ архітектури Харківського національного університету будівництва та архітектури)

Ольга Вовк

(заступник директора Центру краєзнавства імені П.Т. Тронька Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, Україна)

Меморіальні та вказівні дошки Харкова: проблеми дослідження і типологізації.

 

 

Тетяна Коваленко

(к.і.н., старший викладач кафедри соціально-економічних дисциплін Інституту міжнародної освіти, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна)

Архітектурні пам’ятки Харкова і Познані кінця ХІХ – початку ХХ ст.

 

Денис Вітченко

(старший викладач кафедри містобудування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна)

Між традицією та модернізмом: українська ідентичність у доробку харківсь­ких архітекторів другої половини 1920-х – початку 1930-х рр.

 

Любов Жванко

(д.і.н., професор кафедри історії і культурології, директор Українсько-польського культурно-освітнього центру, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна)

Архітектурна мелодія польського квартету

 

Олександр Буряк

(д. арх., професор, завідувач кафедри основ архітектури, Харківський національний університет будівництва та архітектури)

Столичний Харків: дім і робота

Дискусія.

 

 


12.30 – 14.45

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, ауд. 318)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 4

Віртуалізація образів історії Харкова і Познані: в інформаційному просторі, історіографії, політичному і культурному дискурсі

(модератор Сергій Сєряков, к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Світлана Мірошніченко

(к.і.н., доцент, в.о. декана історичного факультету Харківського національ­ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди)

Періодичний друк як один із факторів формування первинного інформа­ційного простору (на прикладі Слобідсько-Української (Харківської) губернії)

 

Олена Богдашина

(д.і.н., професор кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Д.І. Багалій та Харків: комеморативні практики

 

Volodymyr Sklokin

(PhD, Associate Professor in the Department of Modern and Contemporary History of Ukraine at the Ukrainian Catholic University, Ukraine)

The Poznan Methodological School and the Issue of Deprovincialization of East European Humanities

 

Prof. dr hab. Aleksandr Małecki

(Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzeczpospolita Polska)

Poznańskie konotacje Tomasza Tretera – kronikarza życia Stanisława Hozjusza

 

Cергій Сєряков

(к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Образ Познанської єзуїтської школи в працях Юзефа Лукашевича

 

Dr Piotr Kuligowski

(Instytut Historii Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Rzeczpospolita Polska)

Poznań w dyskursie politycznym radykałów na emigracji (1831-1871)

Дискусія

16.00 – 17.10

(пл. Свободи 4, 4 поверх, зала засідань Вченої ради)

 

ДРУГЕ ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

(модератор Сергій Посохов, д.і.н., професор, завідувач кафедри історіографії, джерелознавства та археології Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)

 

Підсумкове слово ректора Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, доктора соціологічних наук, професора, академіка НАН України Віля Бакірова

 

Tetiana Bitkowa

(Ph.D., Ukraińsko-Polskie Akademiczne Centrum Nauki i Kultury, Charkowski Uniwersytet Narodowy imienia W.N. Karazina)

Współpraca z Poznaniem w latach 2010-ch: zdarzenia i perspektywy. (Prezentacja)

 

17.10.

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ