2018 07 12 uku

Це єдина програма магістерського рівня в Україні, що готує істориків, які поєднують компетенції академічного дослідника міжнародного рівня й експерта, здатного працювати з проблематикою минулого в сучасному публічному просторі.

Чому програма з історії в УКУ?

– опанування інноваційних дослідницьких методологій і найсучаснішої історіографії;

– високі стандарти академічного дослідження;

– практичні вміння реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною поза академічною сферою;

– можливість самостійно спроектувати власну кар’єру вже під час навчання.

Програма навчання

Кожен студент самостійно проектує траєкторію власного розвитку, набуваючи відповідних знань і навиків упродовж трьох семестрів на трьох рівнях навчання:

Перший навчальний рівень

Базова спеціалізація

При вступі на програму студент обирає одну з чотирьох спеціалізацій, які пропонують ґрунтовні знання з методології міждисциплінарного дослідження та відкривають можливість продовжити навчання в аспірантурі.

Медієвістика

Історія античності, західного середньовіччя, Візантії та України-Руси литовсько-польської доби; особлива увага приділяється дослідженню джерел, застосуванню лінгвістичних компетенцій з латинської, грецької та церковнослов’янської мов для читання та інтерпретації середньовічних і ранньомодерних текстів.

Історія України XVI–XXI століть, релігійна культура ранньомодерної доби

Ранньомодерна і модерна історія України з особливою увагою на проблематиці інтелектуальної та культурної історії «довгого XIX століття», релігійній культурі та історії доби тоталітаризму; історія українсько-єврейських стосунків модерного періоду (у співпраці з Ягелонським університетом Кракова і Єврейським університетом Єрусалиму).

Історія Європи та Америки ранньомодерного і модерного часу

Дослідження соціокультурної історії окремих країн і регіонів XVI–XX століть, взаємних уявлень і взаємодії між східною та західною частинами європейського континенту.

Другий навчальний рівень

Унікальні дослідницькі програми

Додатково, але не обов’язково, кожен студент може обрати унікальну дослідницьку програму, що пропонує осібну тематику наукових розвідок і набуття додаткових компетенцій, таких як спеціальні методи історичних досліджень, вивчення іноземних мов та інше. Більшість програм пропонують дослідницькі ґранти.

Історія українсько-польсько-словацького пограниччя

Інтелектуальна історія модерної України

Україна доби тоталітаризму

Історична урбаністика

Релігійна культура

Єврейські студії

Іберійські студії

Жіночі студії

Третій навчальний рівень

Додаткові компетенції

Унікальна можливість набути додаткові навички, які дозволять розширити можливості професійного розвитку.

Публічна історія

Програма зосереджується на підготовці фахівців здатних критично осмислювати розвиток сучасного суспільства з перспективи минулого, реалізовувати проекти, пов’язані з історією, пам’яттю і спадщиною у сучасному публічному просторі та популяризувати історію у сфері мас-медій, освітніх та культурних ініціативах, музейних інституціях і туристичному бізнесі.

Особисті професійні навички (soft skills) – креативне мислення, проектний менеджмент і будування власної кар’єри.

Додатково студенти можуть взяти участь в одній із міжнародних партнерських програм:

Спільна магістерська програма Гуманітарного факультету УКУ та Українського вільного університету у Мюнхені (Німеччина), що зосереджена на проблематиці модерної історії України і передбачає один рік навчання в УКУ (перший рік магістратури) та один рік навчання в Мюнхені (другий рік магістратури). Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та німецький диплом магістра (MA) з філософії;

Спільна магістерська програма Гуманітарного факультету УКУ та факультету «ArtesLiberales» Варшавського університету (Польща) з медієвістики і ранньомодерної та модерної історії Європи, що передбачає один рік навчання у Варшаві після закінчення магістратури в УКУ. Випускник програми отримує український державний диплом за спеціальністю «Історія» та польський диплом магістра (MA) з культурології.

Зверніть увагу! У 2018 році для вступу на магістерську програму з історії буде враховуватися єдиний вступний іспит з іноземних мов за технологією ЗНО. Реєстрація на ЗНО буде відбуватися з 14 травня по 5 червня 2018 року. ЗНО з іноземної мови – 11 липня 2018 року. Подання документів до приймальної комісії УКУ – 2-26 липня. Фаховий вступний іспит з історії відбудеться 28 липня. За детальнішою інформацією звертайтесь до керівника програми доц. Богдана Чуми (bohdan.chuma@ucu.edu.ua) та до сайту http://vstup.ucu.edu.ua