2018 06 12 holokost

 

Редакція журналу пропонує дослідникам надсилати матеріали, що являють собою:


– праці теоретико-методологічного або узагальнюючого характеру, присвячені історії Голокосту;
– компаративні студії Голокосту в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; порівняльний аналіз конкретно-історичних і цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів;
– фактологічні дослідження різноманітних аспектів Голокосту на українських землях;
– регіональні та краєзнавчі студії Голокосту на теренах окупованої України;
– дослідження, присвячені з’ясуванню місця й ролі єврейського фактору в культурно-історичних процесах в Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього;
– історіографічні та джерелознавчі огляди;
– студії політики пам’яті та суспільної рецепції Голокосту в Україні та Східній Європі.


Журнал має на меті друкувати:


* оригінальні дослідження;
* переклади актуальних іншомовних текстів, присвячених проблематиці Голокосту на території України;
* джерела (у супроводі передмови та коментарів);
* рецензії на статті та монографії;
* огляди найважливіших наукових подій.


  Мови видання – українська, англійська та російська. Матеріали приймаються українською, англійською, російською, польською, французькою та німецькою мовами.
 
  Тираж видання широко розповсюджується по найбільших українських і зарубіжних науково-дослідних, освітніх та культурно-просвітницьких установах, розсилається у понад 100 наукових бібліотек та спеціалізованих інституцій Європи, США, Канади та Ізраїлю. Електронна версія видання (у РDF-форматі) буде доступна на веб-сайті Інституту «Ткума»: http://tkuma.dp.ua.


  Ознайомитися детальніше з вимогами до оформлення та політикою видання можна на вебсторінці журналу.
  Матеріали для випуску № 10 приймаються до 15 серпня 2018 р.
  на електронну адресу holocaust_studies.dp@ukr.net