2018 05 30 seriakov1

 

ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ СПІЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ ОЧИМА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ


Харків, 1 червня 2018 р.
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:


тривалість доповіді – до 15 хвилин;
дискусія – до 20 хвилин в межах кожної тематичної панелі.

1 червня 2018 р.

9:30 – 10:00

(вул. Алчевських 29, 2 поверх)

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

10:00 – 10:30

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, аудиторія 216, зала засідань)

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

Прокопенко Іван Федорович - співголова організаційного комітету, доктор педагогічних наук, професор, академік НАПН України, ректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Януш Яблонський – співголова організаційного комітету, Генеральний Консул Республіки Польща у Харкові.

10:30 – 10:40

ПЕРЕРВА


10:40 – 12:15 (вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 216, зала засідань)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 1

Питання польської і української історії

у дзеркалі історіографії

(модератор – Валентин Єрьомін, магістрант історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Катерина Колісник

(магістрантка історичного факультету Харківського національ­ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Компаративний аналіз польської та української історіографії Гадяцької унії (ХІХ-ХХІ ст.)

 

Юлія Козорєзова

(студентка 4 курсу історичного факультету Харківського націо­нального педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Сучасна польська та українська історіографія історії антитринітаріїв в Речі Посполитій: порівняльний аспект

ПЕРЕРВА НА КАВУ

11:10 – 11:25

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

Максим Агарков

(магістрант історичного факультету Харківського національ-ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Польська історіографія історії ордену піярів в Речі Посполитій

 


Pawel Borowy

(Muzeum Historyczne w Lubinie, Rzeczpospolita Polska)

Ukraina jako część przestrzeni mitycznej Rzeczypospolitej Obojga Narodów w dziejopisarstwie staropolskim

 

Дискусія

 

ОБІДНЯ ПЕРЕРВА

13:30 – 15:05 (вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 216, зала засідань)

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 2

Польсько-українські питання в контексті

історичного розвитку кінця ХІХ - початку ХХ ст.

(модератор – Катерина Колісник, магістрантка історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Світлана Габараєва

(студентка 4 курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Польський політичний рух на Правобережній Україні в 1864-1905 рр.

Юрій Яковлєв

(випускник аспірантури кафедри історії України Інституту історії, політології і міжнародних відносин Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника, м. Івано-Франківськ, Україна)

«Ми, належачи до соціал-демократичної партії, є поляками …»: взаємини Юзефа Гудеца з діячами Русько-Української радикальної партії на початку 1890-х рр.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

Валентин Єрьомін

(магістрант історичного факультету Харківського національ­ного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Національна Ліга в боротьбі за незалежність ІІ Речі Посполитої (1893-1907)

Julia Pomian

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Popularność elementów folkloru ukraińskiego w polskiej przestrzeni kulturowej

Дискусія

 

13:30 – 15:20 (вул. Алчевських 29, 3 поверх, ауд. 318)

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 3

Боротьба за незалежність 1914 – 1921 рр.

(модератор Сергій Ганус, старший викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

Дмитро Полупанов

(Харківський комп’ютерно-технологічний коледж НТУ «ХПІ», Україна)

Боротьба урядів Польщі, Директорії УНР, Збройних Сил Півдня Росії з розповсюдженням більшовицької ідеології у 1920 році

 

Kamil Frączkiewicz

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Ruch Polski na Śląsku po zakończeniu I wojny światowej i problem autonomii dla Górnego Śląska w dokumentach pruskiego ministerstwa spraw wewnętrznych

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

 

Aleksander Spyhała

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Lwów w przededniu wojny polsko-bolszewickiej

 

Сергій Ганус

(старший викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії ДВНЗ «Ужгородський національний університет»)

Східна Галичина в геополітичному та дипломатичному пасьянсі напередодні та в перший період Великої війни (1914-1918 рр.)

Денис Цепков

(аспірант кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Участь поляків в органах управління освітою Харківської губернії у період революції (1914-1921 рр.)

 

Дискусія
13:30 – 15:05 (вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 310)

 

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 4

Історія України і Польщі міжвоєнної доби та періоду Другої світової війни

(модератор – Максим Агарков, магістрант історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

 

Олена Гуменюк

(к.і.н., доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка)

«Чорноморці» в Польщі 1920-1939 рр.: ідеологія-пропаганда-ідентичність?

 

Микола Гаєвой

(магістрант гуманітарного факультету Українського католицького університету, м. Львів, Україна)

Село Вербиця до 1939 року: польсько-українські стосунки в історичній перспективі

 

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

 

Олександр Петренко

(студент 4 курсу історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Відносини єврейської бойової організації з польськими підпільними організаціями у варшавському гетто

Emilia Hruszowiec

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Eksperyment wołyński Henryka Józewskiego jako próba porozumienia polsko-ukraińskiego

Дискусія

15.20 – 15.30

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 216, зала засідань)

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ