2018 03 09 kruhl1

Charkowski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny imienia H. Skoworody (Ukraina) – za poparcia Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowiezamierza przeprowadzić międzynarodowy okrągły stół “Walka o niepodległość: wymiary polski i ukraiński (lata 1914-1921) (18 maja 2018 r.).

Pole tematyczne tej imprezy naukowej będzie zawierało następne główne wątki:

а) los narodów ukraińskiego i polskiego w składzie trzech imperiów – Habsburgów, Hohenzollernów i Romanowów – w okresie przedwojennym i w czasie I wojny światowej. Na ile przebywanie w tych systemach państwowych sprzyjało/przeszkadzało konsolidacji politycznej Polaków i Ukraińców? Na ile intensywnie rozwijało się ich życie społeczne i polityczne w każdym z tych imperiów? Jakie strategii oraz orientacje geopolityczne mieli wtedy ukraińska i polska elity polityczne oraz na ile istotnie oni transformują się w trakcie I wojny światowej? Na czym właśnie polegała współpraca między ukraińskimi i polskimi politykami do jesieni 1918 r.?

b) kontekst historyczny i czynniki genezy koncepcji federacyjnej (jagiellońskiej), koncepcji Międzymorza i miejsce w tych konstrukcjach geopolitycznych Ukrainy;

c) przyszły ustrój geopolityczny Europy Środkowo-Wschodniej z perspektywy ukraińskiej elity politycznej; przyszłe stosunki polsko-ukraińskie w ujęciu Ukraińców oraz ewolucja tego obrazu w trakcie walki o niepodległość w latach 1917-1921;

d) walka o niepodległość Ukrainy i Polski w latach 1914-1921 – bilans osiągnięć i strat. W tym kontekście proponuje się przede wszystkim przeanalizować: obiektywne i subiektywne czynniki, które zdecydowali o różnych wynikach tych ruchów wyzwoleńczych w przypadku Polaków i Ukraińców; sprzeczności między dwoma sąsiednimi narodami, które powstały w trakcie rozbudowy państw polskiego i ukraińskiego; poszukiwania ewentualnych kompromisów oraz wspólną walkę Polski i Ukrainy przeciw agresji bolszewickiej;

Językami oficjalnymi okręgłego stołu są ukraiński, polski, angielski, rosyjski.

Wynikiem tego projektu będzie wydanie specjalnego zbioru prac naukowych.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe do udziału w okręgłym stołu proszę wysyłać na adres: scientific_team@ukr.net do 10 kwietnia 2018 r.

Teksty artykułów proszę wysyłać na adres: scientific_team@ukr.net do 1 maja 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

uczestnika międzynarodowego okrągłego stołu Walka o niepodległość: wymiary polski i ukraiński (lata 1914-1921) (18 maja 2018 r.).

Imię ...........................................................................................................................

Nazwisko ..................................................................................................................

Temat referatu ..........................................................................................................

Adres korespondencyjny (prosimy o podanie adresu posztowego lub e-mailu) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Miejce pracy referenta (prosimy o podanie nazwy, nr telefonu lub e-mail) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

Daty rezerwacji noclegów:

17.05/18.05

18.05/19.05