2018 03 09 kruhl1

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна) – за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові проводить 18 травня 2018 р. міжнародний круглий стіл на тему “Боротьба за незалежність: польський і український виміри (1914-1921 рр.).

 

Тематичне поле для обговорення включатиме насамперед такі складові:

 

а) доля українського і польського народів у складі трьох імперій – Габсбургів, Гогенцоллернів і Романових – напередодні і в період Першої світової війни. Наскільки перебування в рамках цих державних систем допомагало/перешкоджало політичній консолідації польського і українського народів? Наскільки активно розвивалося їх суспільно-політичне життя в кожному з цих імперських сегментів? Якими були в той час кінцеві цілі і геополітичні орієнтири української і польської політичної еліти та наскільки вони трансформуються під час Першої світової війни? Який характер мала співпраця між українськими й польськими політиками до осені 1918 р.?

б) історичні передумови і чинники формування федераційної (ягеллонської) концепції, концепції Міжмор’я та місце у цих геополітичних конструкціях України.

в) уявлення української політичної еліти про майбутній геополітичний устрій Центрально-Східної Європи, образ Польщі і поляків у свідомості українців та його еволюція в ході визвольних змагань 1917-1921 рр.

г) боротьба за незалежність України і Польщі 1914-1921 рр. – баланс здобутків і втрат. Насамперед в цьому контексті пропонується проаналізувати об’єктивні і суб’єктивні чинники, які визначили різні підсумки визвольних змагань для поляків і українців; протиріччя між двома сусідніми народами, які виникли в ході розбудови польської і української держав; пошуки можливих компромісів і спільну боротьбу Польщі і України проти більшовицької навали.

 

Офіційні мови круглого столу – українська, польська, англійська, російська.

 

Заповнений формуляр учасника круглого столу просимо висилати на адресу: scientific_team@ukr.net до 10 квітня 2018 р.

Після проведення круглого столу буде опублікований збірник матеріалів його учасників.

Тексти статей просимо висилати на адресу: scientific_team@ukr.net до 1 травня 2018 р.

 

Формуляр

учасника міжнародного круглого столу

“Боротьба за незалежність:

польський і український виміри (1914-1921 рр.)

(18 травня 2018 р.).

Ім’я ...........................................................................................................................

По-батькові ..................................................................................................................

Прізвище ....................................................................................................................

Тема доповіді…........................................................................................................

Контактна адреса (просимо повідомити країну, поштову адресу постійного проживання, а також – e-mail)………………………………………………..……. ............................................................................................................................................................................................................................................................................

Місце праці доповідача (просимо повідомити повну назву, номер телефону, а – також - e-mail).................................................................................................................

……………………………………………………………………………………….

Дати бронювання проживання:

17.04/18.04

18.04/19.04