2017 11 26 velychenko

 

Центр польських і європейських студій Національного університету  Києво-Могилянська Академія

                        (м. Київ, вул. Волоська, 10)

                     29 листопада 17-00

 

Презентація українського перекладу монографії Степана Величенка "Імперіалізм і націоналізм по-червоному: українська марксистська критика російського комуністичного панування в Україні (1918-1925)" (Видавництво УКУ, 2017) і розмова про спадки Української революції 1917-1921 рр.

Учасники:

Степан Величенко – історик, науковий співробітник кафедри українських студій Торонтського університету (Канада), фахівець з історії української історіографії та Української революції 1917-1921 рр.

Владислав Верстюк – історик, завідувач відділу історії Української революції 1917-1921 рр. в Інституті історії України НАН України.

Геннадій Єфіменко – історик, старший науковий співробітник Інституті історії України НАН України, фахівець з історії Української революції 1917-1921 рр. та радянської України у міжвоєнний період.

Модератор: Володимир Склокін – завідувач кафедри нової і новітньої історії України, Український католицький університет.

Про книжку:

Монографія Степана Величенка є новаторською спробою реконструкції і повернення до українського наукового дискурсу традиції лівої антиколоніальної думки перших десятиріч ХХ ст., а також важливим внеском у дослідження інтелектуальної історії Української революції 1917-1921 років. Автор аналізує українські праці початку ХХ ст., які трактували російське правління як колоніальне. Спеціальна увага приділена появі «націонал-комунізму» в Україні, а також українській марксистській критиці російського імперіалізму і колоніалізму. Величенко переконливо демонструє, що ця незаслужено забута традиція є важливою не лише для розуміння специфіки українсько-російських відносин у другій половині ХІХ – перших десятиріччях ХХ ст., але й для пояснення труднощів з подоланням російського колоніального спадку в незалежній Україні, який продовжує спиратись на структури економічного і суспільного домінування, закладені ще в імперський та ранній радянський періоди.

 

 

 

«Чудова книжка Степана Величенка є дуже своєчасною. Вона з’являється у час, коли Україна переоцінює як свої історичні стосунки з Росією, так і роль комунізму в українській історії. Величенко демонструє, що вже в часи Революції 1917-1921 рр. групи українських лівих засуджували більшовизм як продовження російського імперіалізму. Ці ліві есдеки згодом створили невелику Українську комуністичну партію, яка до свого розпуску у 1925 році критикувала колоніальні елементи в політиці більшовицької Комуністичної партії України. Величенко демонструє, що тогочасні українські ліві прагнули створити українську соціалістичну національну державу і вважали більшовицьку окупацію їхньої країни тим, чим вона насправді була – завоюванням. Це дуже цінна книжка, що деконструює як радянські, так і російські історичні міфи».

Сергій Єкельчик (Університет Вікторії, Канада)

«Важко уявити кращу книжку для появи у століття революції в Російській імперії, ніж найновіший внесок Степана Величенка до багатої і суперечливої історіографії Української революції…»

Марк фон Гаґен (Державний Університет Арізони, США)