2017 11 26 seriakov

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна) – за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові –  30 листопада – 1 грудня 2017 р. проводить міжнародну наукову конференцію на тему «Українсько – польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в Центрально-Східній Європі (XX – XXI ст.)».
    Минуле століття виявилося надзвичайно насиченим на екзистенційно важливі події в історії України і Польщі. Дві світові війни, масштабні репресії з боку нацистського і комуністичного режимів, спорадична боротьба за незалежність, складний шлях від конфронтації до усвідомлення спільності інтересів і потреби партнерства в межах спільного європейського простору – все це напрочуд тісно пов’язало долі двох сусідніх народів. Адекватне розуміння перепитій їх історичного шляху в ХХ – на початку ХХІ ст. є можливим лише з порівняльної перспективи, яка дозволяє подолати вузькі рамки національних наративів і краще зрозуміти витоки, контекст та наслідки багатьох явищ і процесів. Цьому ж сприяє вписування польської і української проблематики до ширшого річища історії Центрально-Східної Європи як специфічного – в геополітичному, соціально-економічному і культурному відношенні – елемента європейської цивілізації.
    Яке місце українські й польські сюжети посідали в історіографічній спадщині народів-сусідів впродовж ХХ – початку ХХІ ст.? В чому саме полягала різниця у трактуванні істориками України і Польщі спільних сторінок минулого? Наскільки інтелектуальні традиції двох народів впливали одна на одну, спричиняючи глибинні культурні трансформації? Наскільки перебування польського і українського народів у складі імперії Габсбургів, Гогенцоллернів і Романових сприяло/заважало модернізації різних сторін їх життя? Які програми зміни status quo двох народів висувалися на початку ХХ ст. і під час Першої світової війни? Наскільки важлива роль відводилася Польщі і Україні на великій геополітичній шахівниці Центрально-Східної Європи? Який характер мали польсько-українські стосунки в процесі потужних геополітичних перетворень, що охоплюють цей регіон в 1914-1921 рр.? Яку саме роль відігравав український чинник у громадсько-політичному житті Другої Речі Посполитої? Наскільки дієвими були спроби польської влади (і зокрема – волинського воєводи Генрика Юзефського) знайти компроміс й порозуміння з українцями? Які взаємні візії двох народів формуються у повоєєну добу і наскільки вони впливали на сферу масової свідомості? Які питання є спільними для сучасних інтелектуальних дискурсів Польщі і України, а що їх розмежовує? Яке місце в них зрештою посідають події найновшої історії (і зокрема – Революція гідності)?

Відповіді на ці та інші питання Ви зможете почути під час роботи конференції. Запрошуємо усіх бажаючих, хто цікавиться історією України і Польщі та спільними сторінками їх минулого!

 

 

Програма міжнародної наукової конференції

«УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКІ ВІДНОСИНИ НА ТЛІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ І КУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ (XXXXI СТ.)»

Харків, 30 листопада-1 грудня 2017 р.

 

 

РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

тривалість доповіді – до 20 хвилин;

дискусія – до 15 хвилин в межах кожного засідання тематичних панелі.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ: українська, польська, англійська.

30 листопада 2017 р.

11.30 – 12.00

(вул. Алчевських 29, 2 поверх)

РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

12.00 – 12.30

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, аудиторія 216, зала засідань)

УРОЧИСТЕ ВІДКРИТТЯ

(модератор Олена Анатоліївна Андрущенко, доктор філологічних наук, професор, перший проректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Вітальне слово ректора Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктора педагогічних наук, професора, академіка НАПН України Івана Федоровича Прокопенка.

Вітальне слово Генерального Консула Республіки Польща у Харкові Януша Яблонського.

ПЕРЕРВА

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, аудиторія 216, зала засідань)

Презентація збірки матеріалів міжнародної наукової конференції «Феномен мультикультурності в історії України та Польщі» (Харків, 2016).

(модератор Олена Анатоліївна Андрущенко, доктор філологічних наук, професор, перший проректор Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

  1. (вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 216, зала засідань)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 1

Відображення минулого Польщі і України в історіографії та суспільно-політичній думці: образи, концепції, ідеї.

(модератор – Сергій Сєряков, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Україна)

Dr Andrzej Gliwa

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Rzeczpospolita Polska)

Powstanie Bohdana Chmielnickiego w historiografiach ukraińskiej i polskiej – próba analizy porównawczej.

Олександр Зайцев

(д.і.н., професор кафедри нової i новітньої історії УкраїниУкраїнського католицького університету, м. Львів, Україна)

Польща і Україна в концепціях Дмитра Донцова (1921-1939).

Олена Богдашина

(д.і.н., професор кафедри історії України Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Ідеї Єжи Матерніцького та його школи в сучасній українській історіографії.

Дискусія.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

Владислав Яценко

(к.і.н., голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства)

Угода Гетьмана Івана Мазепи та Станіслава І Лєщинського в історіографії (особливості українського, польського і російського прочитання).

Mgr Jacek Drozd

(Towarzystwo Przyjaciół Nauk im. Kazimierza Marii Osińskiego w Przemyślu, Rzeczpospolita Polska)

Trzy obrazy kozaka”. Ukraińscy kozacy w polskich pracach naukowych i popularnonaukowych w okresach: 1) do 1945 roku; 2) w latach 1945-1990; 3) od 1990 r. do dziś.

Тетяна Гошко (Зайцева)
(к.і.н., доцент кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського католицького університету, м. Львів, Україна)
Вплив сучасної польської історіографії на розвиток містознавчих студій в Україні.

Mgr Paweł Borowy

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Postrzeganie wpływów kolegiów jezuickich na kształtowanie wspólnoty państwowej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w historiografii polskiej i ukraińskiej.

Дискусія.

1 грудня

10.00 – 13.45

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, ауд. 310)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 2

Українські і польські землі на початку ХХ ст.: від імперської периферії до здобуття незалежності

(модератор – Марина Вороніна, к.і.н, доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Лілія Ковшун

(аспірантка кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія», м. Київ, Україна)

Історичний текст Міхала Бобжинського як політична програма для Габсбурзької Галичини.

Марина Вороніна

(к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Гогенцоллерни та Романови як вимушені фундатори «радянського фемінізму».

Ольга Ніколаєнко

(к.і.н., доцент кафедри українознавства Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, Україна)

«Відлуння польського фемінізму в Україні (польські жіночі організації Наддніпрянщини на початку ХХ ст.).

Любов Жванко

(д.і.н., професор кафедри історії і культурології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Україна)

Полонія Харкова як феномен міжетнічної толеранції за часів Російської імперії.

Дискусія.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

Mgr Piotr Wojnarowicz

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Polityczna i wojskowa umowa warszawska z 1920 roku i jej znaczenie dla stosunków polsko- ukraińskich.

Віталій Боримський

(к.і.н., незалежний дослідник, м. Черкаси, Україна)

Польсько-український союз 1920 р.: національні історіографії на тлі двосторонніх відносин.

Любомира Федунишин

(к. і. н., голова ЦМК соціально-гуманітарних дисциплін Бурштинського енергетичного коледжу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Україна)

Східногалицьке питання на міжнародній арені.

Сергій Ганус

(cтарший викладач кафедри нової і новітньої історії та історіографії Ужгородського національного університету, Україна)

Колатералі конфліктів та взаємодії на східногалицькому «фронтирі» у 1915 р. за спогадами Миколи Ґалаґана.

Mgr Kamil Frączkiewicz
(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita
Polska)

Polska i Ukraina w koncepcij «Mitteleuropy» Friedricha Naumanna i jej wspolczesna recepcja w Polsce.

Дискусія.

10.00 – 13.10

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 216)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 3

Українсько-польські взаємовідносини в межах Другої Речі Посполитої: співіснування і пошуки шляхів порозуміння

(модератор – Володимир Склокін, к.і.н., доцент кафедри нової i новітньої історії УкраїниУкраїнського католицького університету, м. Львів, Україна)

Наталія Ластовець

(старший лаборант кафедри українознавства Харківського національного університету радіоелектроніки, Україна)

Висвітлення українсько-польських відносин 1920–1921рр. у періодичних виданнях української еміграції.

Олег Разиграєв

(к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, м. Луцьк, Україна)

Задоволення релігійних потреб у пенітенціарних закладах Волині та Східної Галичини в умовах міжвоєнної Польщі (1918-1939 рр.).

Андрій Руккас

. і. н., доцент кафедри історії Центральної та Східної Європи Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Україна)

Служба українців у лавах Війська Польського в міжвоєнний період (1921-1939).


Олена Гуменюк

(к.і.н., доцент кафедри історії України Київського університету імені Бориса Грінченка)

Український студентський рух у міжвоєнній Польщі: організаційна структура, ідеологічні засади, форми діяльності.

Дискусія.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

Зіновій Маланій

(аспірант кафедри історії Центральної та Східної Європи Львівського університету імені Івана Франка, Україна)

Публічний статус воєводи у суспільній свідомості південно-східних воєводств Польської Республіки (1921-1928): між національними симпатіями та габсбурзьким спадком.

Оксана Каліщук

(д.і.н., професор кафедри археології, давньої та середньовічної історії України Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Україна)

«Сокальський кордон» і «волинський експеримент» воєводи Генрика Юзевського.

Юрій Крамар

(д.і.н., завідувач кафедри всесвітньої історії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, Україна)

Національні меншини в політичній концепції волинського воєводи Г. Юзевського: теорія і практика урядування.

Дискусія.


10.00 – 13.25

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, ауд. 309)

ТЕМАТИЧНА ПАНЕЛЬ 4

Взаємні рефлексії українців і поляків у повоєнну і посткомуністичну добу

(модератор – Сергій Сєряков, к. і. н., доцент кафедри всесвітньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна)

Олег Гринчук

(аспірант кафедри нової i новітньої історії УкраїниУкраїнського католицького університету , м. Львів)

Українське питання в поглядах вальтеровця Яцека Куроня (1953-1961 рр.).

Вадим Прокопов

(ГО «Інститут суспільних досліджень», м. Дніпро)

Ставлення українських повстанців Закерзоння до поляків (1944-1947 рр.).

Павло Лодин

(аспірант кафедри політичних інститутів і процесів Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника)

Українсько-польські відносини в біполярний період: візія Богдана Осадчука.

ПЕРЕРВА НА КАВУ

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

Dr Jacek Szymala

(Instytut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Obraz Kozaczyzny w grze komputerowej Mount&Blade: Dzikie Pola.

Василь Гулай

(д. пол. н., завідувач кафедри міжнародної інформації Інституту прикладної математики та фундаментальних наукНаціонального університету «Львівська політехніка», м. Львів, Україна)

Проблеми історичної памʼяті періоду Другої світової війни в актуальному суспільно-політичному дискурсі українсько-польських відносин.

Марія Ердман

(Інститут етнології і культурної антропології Варшавського університету)

Створення полонійних організацій на Донбасі після 1991 р.

Христина Чушак

(к. пол. н., молодший науковий співробітник Центру дослідження українсько-польських відносин, Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України, м. Львів)

«Homo sovieticus» в українському та польському інтелектуальному дискурсі початку ХХІ століття.

Mgr Natalia Kotrys

(Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Rzeczpospolita Polska)

Obraz ,,Majdanu’’ w świetle prasy polskiej.

Дискусія.

(вул. Алчевських 29, 3 поверх, аудиторія 312)

ПЕРЕРВА НА КАВУ

14.00.

(вул. Алчевських 29, 2 поверх, ауд. 216)

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ


Дискутанти конференції:

Володимир Склокінк.і.н., доцент кафедри нової i новітньої історії УкраїниУкраїнського католицького університету, м. Львів, Україна;

Владислав Яценко – к. і. н., голова історичної секції Харківського історико-філологічного товариства, Україна;

Максим Агарков – магістрант історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна;

Валентин Єрьомін – магістрант історичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди, Україна.