2017 10 23 kharkiv2


Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна
за сприяння
Програми імені Ковальських Канадського інституту українських студій

23 лютого 2018 р. проводить у Харкові
Всеукраїнську наукову конференцію
«Мова/"мови" міста та формування ідентичності населення Харкова
(кінець XVIIІ–початок XXI ст.)»

Запрошуємо до участі дослідників з урбаністики та пов’язаних галузей: історії, філології, соціології, філософії, культурології, соціолінгвістики, політології, архітектури, мистецтвознавства, реклами, мас-медіа для творення міждисциплінарного проблемного поля дослідження міст України.

До обговорення пропонуємо такі теми:

– теоретичні й методологічні проблеми урбаністичних студій;
– міський наратив та місто як наратив: мова символічного й архітектурного просторів міста;
– міська топоніміка та проблеми історичної пам’яті;
– соціальні, гендерні світи міста;
– мовна політика в умовах міста: від комунікації до сегрегації;
– мова як складова соціокультурної конструкції міської ідентичності;
– міська та етнічна/конфесійна/національна ідентичність: можливість/необхідність співіснування;
– мова як інструмент/перешкода соціалізації людини в міському середовищі;
– мова мас-медіа, фотографії, реклами, муралів, графіті;
– повсякденне життя міського населення.

Заявки на участь у конференції, що мають містити тему виступу, коротку анотацію (до 300 слів), резюме із зазначенням П.І.Б., місця роботи, посади, контактних даних, просимо надсилати до 20 грудня 2017 р. на електронну адресу: ukrstudies@karazin.ua

Учасники конференції матимуть змогу опублікувати статтю за тематикою доповіді у фаховому виданні «Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Сер.: Історія України. Українознавство» (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу інформації КВ №21576-114760 від 18.08.2015). Статті необхідно надіслати до 1 лютого 2018 р. на електронну адресу кафедри українознавства Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: ukrstudies@karazin.ua Вимоги щодо оформлення статті див.: http://philosophy.karazin.ua/ua/kafedra/visnyk_ua.html

Контактна інформація:

Чорний Дмитро Миколайович (голова оргкомітету), зав. каф. українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна, д-р іст. наук, професор, d.chornyi@karazin.ua
Боженко Анастасія Олегівна (відп. секретар) abozhenko1212@gmail.com
Телефон кафедри українознавства ХНУ імені В. Н. Каразіна: +380 (57) 707-51-92.