2017 09 05 conference

Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Кафедра історії НаУКМА
Центр польських та європейських студій
Студентське наукове товариство гуманітаріїв «Potluck»

 

   Трансформаційні процеси, що розпочалися в історіографії на початку XX ст. під впливом розвитку соціології, заклали основи кардинального зміщення акцентів у розумінні минулого.  Відходячи від історії «згори», що вивчала переважно «великих» людей у «великих» державах, дослідники вперше звернули увагу на «безмовну» більшість. Методологічна революція, пов’язана з іменами Якоба Брукхарда, Йогана Гейзинґи, Люсьєна Февра та Марка Блока, запропонувала дивитися на історію через доти ігноровану оптику, яка в центр розуміння минулого ставила суспільство. Цей поворот скерував розвиток історичної науки в нове, досі невідоме дослідникам річище, яке за декілька десятиліть стало методологічним фарватером, у контексті якого писалося чимало класичних праць.


 До 1970-х рр. у межах соціальної історії рр. виокремилося чимало «тупикових» підходів, які під шквалами нищівної критики заміщалися «прогресивнішими». З одного боку, цей поступ був пов’язаний із методологічними зрушеннями всередині школи Анналів, підходи якої раз-по-раз критикувалися кожним наступним поколінням. З другого боку, (пере)осмислення дослідницького апарату істориків відбувалося в контексті «повернення до людини», актуалізованого соціальною, а потім і культурною антропологією Клода Леві-Строса та Кліфорда Ґірца. Попри те, що у 1990-х рр. невпинно зростав інтерес до історії ідей та ідентичностей, зацікавлення соціальною історією нікуди не зникло, ба навіть обросло новими дослідницькими ділянками.


Кафедра історії НаУКМА, Центр польських та європейських студій імені Єжи Ґєдройця, студентське наукове товариство гуманітаріїв «Potluck» запрошують студентів, аспірантів та «постдоків» до участі в Міжнародній науковій конференції для молодих дослідників «Досліджуючи минуле: нова соціальна історія на перехрестях методологічних віянь», яка відбудеться 22-23 березня 2018 р. у Національному університеті «Києво-Могилянська академія». Конференція є продовженням започаткованої цьогоріч серії щорічних міжнародних семінарів «Досліджуючи минуле:…» і позиціонує себе як академічний форум, що створює поля для дискусії навколо методології історичних досліджень. Завданням конференції є формування інтелектуального середовища, в якому молоде покоління фахівців зможе подискутувати про різноманітні підходи до вивчення соціальної історії та способів їх використання при дослідженні джерельного матеріалу.


Конференція працюватиме у кількох орієнтованих напрямках (згодом буде уточнено тематичний напрямок секцій):


•    «Ad fontes»: джерельна база до вивчення соціальної історії.
•    Історична демографія: розрізні цифри чи соціальна динаміка?
•    Мікроісторія: чи складається мозаїка «минулого» з маленьких сюжетів?
•    Історична антропологія, або Яке місце Людини в «театрі» історії.
•    Історична урбаністика: про що мовчать і говорять міста?
•    Ґендерні студії;
•    Церковна історія та антропологія релігії;
•    Історія освіти та історія освіченості;
•    Історія повсякдення;  
•    Усна історія: (упереджений) свідок минулого.
У рамках конференції учасники не лише працюватимуть у попередньо визначених секціях, але й матимуть змогу прослухати відкриті лекції відомих українських істориків, побувати на воркшопах за участю викладачів кафедри історії НаУКМА а також відвідати публічні дискусії із загальної проблематики конференції.

Для попередньої реєстрації просимо заповнити електронну форму. Тези (до 500 слів – не більше !!!), у яких слід окреслити проблематику Вашого дослідження, джерела та історіографію (коротко) і попередні висновки (обов’язково), просимо надсилати на адресу kmahistory.conference@gmail.com до 1 грудня 2017 р. включно. Відбір учасників конференції здійснюється на конкурсній основі. Підтвердження участі буде розіслане до 15 січня 2018 р. Додаткову інформацію про порядок проведення конференції та інформацію про учасників Ви зможете знайти на офіційному сайті кафедри історії НаУКМА та на фейсбук-сторінці кафедри історії НаУКМА, до якої радимо приєднатися.


Робочі мови: українська, англійська, польська.


Організатори ведуть пошук коштів для забезпечення житлом та харчуванням учасників конференції.