Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди (Україна) – за сприяння Генерального Консульства Республіки Польща в Харкові –  17 листопада 2017 р. проводить міжнародну конференцію на тему «Українсько – польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в Центрально-Східній Європі (XX – XXI ст.)».   

Минуле століття виявилося надзвичайно насиченим на екзистенційно важливі події в історії України і Польщі. Дві світові війни, масштабні репресії з боку нацистського і комуністичного режимів, спорадична боротьба за незалежність, складний шлях від конфронтації до усвідомлення спільності інтересів і потреби партнерства в межах спільного європейського простору – все це напрочуд тісно пов’язало долі двох сусідніх народів. Адекватне розуміння перепитій їх історичного шляху в ХХ – на початку ХХІ ст. є можливим лише з порівняльної перспективи, яка дозволяє подолати вузькі рамки національних наративів і краще зрозуміти витоки, контекст та наслідки багатьох явищ і процесів. Цьому ж сприяє вписування польської і української проблематики до ширшого річища історії Центрально-Східної Європи як специфічного – в геополітичному, соціально-економічному і культурному відношенні – елемента європейської цивілізації. Застосування такої широкої оптики при вивченні нібито суто польських чи українських феноменів має також важливий суспільний вимір. Вона дозволяє звільнити польсько-українські відносини від тягаря взаємних стереотипів і упереджень, побачити в минулому обох країн насамперед спільне, а не відмінне. 

   
    Тематичне поле майбутньої конференції включатиме насамперед такі складові:
    а) доля українського і польського народів у складі трьох імперій – Габсбургів, Гогенцолернів і Романових – на початку ХХ ст. Наскільки перебування в рамках цих політичних систем допомагало/перешкоджало соціально-економічній модернізації України і Польщі, політичній консолідації та перебігові суспільного життя поляків і українців, а також – їх культурному розвитку? Якими були тодішні політичні цілі та геополітичні орієнтири польської й української еліти і наскільки вони еволюціонують впродовж Першої світової війни? Які ідентичності і в якій мірі були поширені в цей час у польському та українському середовищах та наскільки вони узгоджувалися/ суперечили імперській лояльності?


    б) боротьба за незалежність України і Польщі 1917-1921 рр. – баланс здобутків і втрат. Насамперед в цьому контексті пропонується проаналізувати: як саме чільні українські і польські політики уявляли геополітичний устрій Центрально-Східної Європи; перебіг конфліктів і протиріч між двома сусідніми народами, які виникали в процесі формування польської і української держав; пошуки можливих компромісів і спільну боротьбу Польщі і України проти більшовицької навали;


     в) міжвоєнна доба і період Другої світової війни. Головну увага пропонується звернути на політику Другої Речі Посполитої щодо національних меншин, в т. ч. – українців, форми участі останніх у політичному житті, прометеїзм і діяльність Генріка Юзефського, наростання конфлікту між українцями і поляками в 1930-х рр. на тлі сплеску популярності правих ідей і авторитарних тенденцій у Центрально-Східній Європі; масові репресії проти поляків і українців, вчинені більшовицьким і нацистським режимами, досвід спільної боротьби проти них та Рух Опору на терені України і Польщі;


    г) українці і поляки в поялтинській геополітичній реальності. Головну увагу пропонується звернути на взаємини держави, суспільства і церкви в межах тодішніх ПНР і СРСР; дисидентський рух і існуючі контакти між українськими та польськими інтелектуалами; спроби переосмислення історичного досвіду взаємин двох народів і розробки дієвої стратегії їх співіснування у майбутньому (насамперед йдеться про зусилля середовища часопису “Культура” – Єжи Ґедройця, Юліуша Мєрошевського і ін.);


    д) Польща і Україна у період після розпаду СРСР. Пропонується зосередити увагу насамперед на співпраці між цими державами-сусідами в рамках реалізації ними курсу на євроінтеграцію (Вишеградська група, Східне партнерство і ін.), контактах між науковими й культурними елітами обох країн, проблемних сторінках спільної історичної пам’яті і спробах досягнення порозуміння;


    е) розвиток української і польської історіографії на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в Центрально-Східній Європі.


    Офіційними мовами конференції є українська, польська, російська, англійська.
    За результатами конференції буде опублікований збірник його матеріалів.
    Заповнений формуляр учасника конференції просимо висилати на адресу: seriakov76@ukr.net до 1 жовтня 2017 р.

 

Формуляр
учасника міжнароднoї конференції на тему «Українсько – польські відносини на тлі суспільно-політичних і культурних процесів в Центрально-Східній Європі (XX – XXI ст.)» (17 листопада 2017 р.)

Ім’я ...........................................................................................................................
По-батькові ..................................................................................................................
Прізвище ....................................................................................................................
Тема доповіді…........................................................................................................
Контактна адреса (просимо повідомити поштову адресу або e-mail)………. ..........................................................................................................................................................................................................................................................................
Місце праці доповідача (просимо повідомити повну назву, номер телефону, або e-mail)...................................................................................................................
……………………………………………………………………………………….


Дати бронювання проживання:
16.11/17.11
17.11/18.11

Вегетаріанське харчування

Дата    …………..                Підпис……………………………….