Інститут історії України
Науково-дослідний інститут козацтва
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова
Історичний факультет
Відділ історії козацтва на Півдні України
Науково-дослідного інституту козацтва

ЗАПРОШУЮТЬ

Науково-дослідний інститут козацтва Інституту історії України НАН України з нагоди свого 15-річчя запрошує взяти участь у роботі наукових читаннь “Південна Україна: козацької та післякозацької доби (ХVI – XX ст.)”, присвячених пам’яті відомого історика А.Д.Бачинського (1933-1995).  Його багаторічні та різнопланові дослідження з історії Південної України, в тому числі козацтва стали основою формування напрямків читань:

1. Історіографія та джерела з історії Південної України. Роль  А.Д.Бачинського в дослідженні історії краю.

2. Козацтво в політичній, соціальній та етнічній історії України. Козацтво на півдні Україні після 1775 р.

3. Придунайські землі в історії Україні та Центральної Європи ХVІІІ – ХХ ст.

4. Актуальні проблеми дослідження регіоналістики Південної України ХІХ – ХХ ст.

Читання пройдуть 26−27 травня 2012 р. в м. Одесі.

В рамках читань планується поїздка в м. Бендери (Республіка Молдова). Учасники, які запланують такий виїзд повинні заздалегіть проінформувати Оргкомітет, а під час виїзду мати з собою закордонний паспорт. Вартість поїздки 200 грн.

Просимо Вас до 1 травня 2012 р. надіслати свої заявки та матеріали доповідей до Оргкомітету за адресою: 65101, м. Одеса, вул. Єлизаветінська,12, історичний факультет, Бачинській Олені Анатоліївні. Тел.0679751787 або E−mail: Olena_an@ukr.net, з тим щоб Оргкомітет вчасно мав змогу надіслати Вам запрошення та план проведення конференції.

В заявці необхідно зазначити: назву Вашої доповіді, Ваше прізвище та ім’я, вчений ступінь та наукове звання, посаду та місце роботи, Вашу адресу, контактний телефон та E−mail. Матеріали доповідей − до 10 сторінок, надсилати разом із заявкою в електронному варіанті в редакторі МS Word (поля 2х2х2х2 см), шрифтом 14пт, міжрядковий інтервал 1,5 (разом з роздрукованим текстом підписаним автором). Посилання на джерела та літературу подавати в кінці тексту по мірі накопичення (автоматичні посилання). У матеріалах доповіді мають бути прізвище, назва доповіді, анотації російською та англійською мовами, індекс УДК.

Матеріали доповідей планується видати після проведення читань.

Проїзд, розміщення та харчування за власний рахунок учасників читань. Організаційний внесок складає 50 грн. і сплачується при реєстрації учасників.

О Р Г К О М І Т Е Т