Конференція присвячується підсумкам досліджень пам’яток козацької доби в Україні за останні роки, плануванню робіт на 2012 рік. Будуть працювати секції:

 — пам’яток археології та музейних пам’яток;
 — писемних джерел та історіографії;
 — історії та краєзнавства козацької доби;
 — тюркологічних досліджень.

Під час засідань функціонуватиме тимчасова виставка нових видань з проблем пізнього середньовіччя та фотовиставка за матеріалами польових робіт останніх років.

Планується видати збірку матеріалів конференції. Для публікації матеріалів доповіді необхідно надати (поштою або особисто під час реєстрації) її роздрук [1 примірник] і електронну версію на носії (крім DVD) або надіслати її за e-mail тільки на цю адресу: ukrtopik@gmail.com із поміткою “для 21 козацької конференції” (УВАГА! Без електронної версії матеріал друкуватися не буде!)

Вимоги до оформлення матеріалів:

  • Доповідь виконана в текстовому процесорі Word (не нижче версії 7.0) з розширенням *.doc або *.rtf; гарнітура Times New Roman, кегль 10, інтервал 1,5, поля 2,5 см. з усіх боків обсягом до 4 – 5 сторінок формату А4, набраних на комп'ютері;
  • літературу і джерела слід наводити у квадратних дужках з їх наскрізною нумерацією після тексту статті (напр.: [3, 25], де перша цифра – номер джерела в списку; друга – сторінка, або за допомогою верхнього індексу — (х 1) (тобто, не використовувати автоматичні посилання);
  • графіка (ілюстрації, графіки, схеми тощо: 1 – 3 шт.) окремим файлом кожна, на тому ж або окремому носії; розширення не менше 200 dpi, формат *.TIFF, розмір 10х15 см, де 10 см – базова (менша) сторона (кожна ілюстрація має бути обов’язково підписана та позначена в тексті);
  • у правому верхньому куті перед заголовком матеріалу вказати повністю ім’я, прізвище, науковий ступінь, вчене звання, посаду і місце роботи.
  • Нумерацію сторінок не ставити !!!

Конференція відбудеться 21 – 22 березня 2012 р. в приміщенні УТОПІК (м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп.19 (колишня Івана Мазепи, 21, корп. 19). Проїзд від залізничного вокзалу “Київ-Пасажирський” (ст. метро “Вокзальна”) до ст. метро “Арсенальна”, далі — автобусом №24 або тролейбусом №38 до зупинки “Печерська лавра” (2 зупинки); від автовокзалу – маршрутним таксі №470 до тієї ж зупинки. Початок засідань: 21.03.2012 – о 14 год., 22.03.2012 – о 9 год.

Для складання програми засідань просимо повідомити тему Вашого виступу до 1 березня 2012 р., про необхідність замовлення готелю – до 25 лютого 2012 року. Оргкомітет витрат із проїзду, проживання, харчування учасників конференції не несе.

Телефон для довідок: 280-64-63, 280-78-79, факс: 280-64-63
e-mail: ukrtopik@gmail.com

ОРГКОМІТЕТ