Yeremeyeva Perets Cover

Завантажити книгу в форматі PDF>>

В монографії досліджується функціонування політичного гумору в соціокультур-ному середовищі Радянської України на прикладі журналу «Перець». Розглядається історія становлення журналу, з’ясовується мета його діяльності. Аналізується специфіка політико-ідеологічного контролю за цим сатирико-гумористичним виданням, визначаються межі особистої творчості гумористів, вплив їхніх особистих поглядів на зміст журналу. Виявлена роль та співвідношення візуальної та наративної інформації в «Перці». Розглядаються найголовніші образи та тематики журналу. Встановлюється специфіка розповсюдження та сприйняття текстів та карикатур «Перця» радянськими громадянами. Здійснена спроба порівняти офіційний та неофіційний гумористичні дискурси на прикладі текстів журналу «Перець» та радянських політичних анекдотів.

Зміст

Вступ
«Несерйозна тема»: кілька вступних слів про радянську сатиру___7

Розділ 1
Політика в гуморі та гумор в політиці: проблема визначення___15

Розділ 2
«Важко робити сатиричний журнал, дуже важко…»: умови творення журналу «Перець»___32

Розділ 3
Тексти та зображення журналу «Перець»: жанри, розмір, емоційне наповнення та основні образи___79

Розділ 4
Тексти та зображення журналу «Перець» у повсякденних комунікаціях, їхній вплив на неофіційний гумор___129

Висновки___157

Список використаних джерел і літератури___161

Додатки___183