2017 10 12 Voloshyn

Завантажити книгу в форматі PDF >>

У книзі досліджується населення полкового міста Полтави в останній період існування Гетьманщини. Вивчаються особливості формування міського простору, діяльність магістрату, статево-вікова, шлюбна й соціальна структури населення, функціонування інститутів шлюбу і сім’ї, типологія родини тощо. Розглядається рівень освіти полтавців, поширення в місті медицини, природа міжособових конфліктів і рівень злочинності, особливості реалізації міського самоврядування, що базувалось на нормах магдебурзького права. Книга розширює знання про чисельність населення міста, його регіональну й станову ідентичність, набір власних імен, які використовували містяни тощо. Вона буде цікавою не лише науковцям, а й широкому колу читачів.

Зміст

Перелік скорочень . . . 10

Вступ . . . 11

Розділ перший.

Міський простір

§ 1. Територія . . .22
§ 2. Домогосподарства . . .27
2.1 Двори . . .27
2.2 Бездвірні хати . . .49
2.3 Підварки . . .54

Розділ другий.

Органи міського управління

§ 1. Козацька адміністрація . . . 59
§ 2. Міське управління . . . 62
§ 3. Полкова адміністрація vs магістрат: конфліктна взаємодія . . .77

Розділ третій.

Мешканці

§ 1. Статево-віковий склад населення . . .81
§ 2. Соціальна структура. . .91
2.1 Козаки . . .93
2.2 Міщани . . .96
2.3 Духовенство . . .102
2.4 Проміжні групи . . .112
2.5 Міські маргінали . . .129
2.6 Соціальна мобільність . . .130
§ 3. Регіональна та станова ідентичність . . . 135
§ 4. Полтавська антропоніміка . . .146

Розділ четвертий.

Шлюб і родина в ранньомодерній Полтаві

§ 1. Шлюбна структура населення. . .160
§ 2. «Де згода в сімействі…»: населеність домогосподарств і структура родин . . . 174
§ 3. «Краще сім раз горіти, ніж раз овдовіти»: вдови та вдівці в полтавському соціумі . . .190

Розділ п’ятий.

Територія конфліктів і злочинів

§ 1. Конфлікти в Полтаві: зміст, характер, мова . . . 208
§ 2. Кримінальна злочинність . . . 227
§ 3. Кобищанська трагедія: дітозгубництво в Полтаві . . .267

Розділ шостий.

Освіта, здоров’я, хвороби

§ 1. Освіченість полтавців . . .279
§ 2. Хвороби й лікування . . . 290

Висновки . . . 303

Список використаних джерел та літератури . . .309

Географічний покажчик . . . 327

Іменний покажчик . . .332

Summary . . . 352