2017 08 16 1

Довідник класифікує чинні на даний момент в Німеччині, Австрії та Швейцарії наукові центри – університетські та позаунверситетські, – в яких розвивається українознавство. Довідник накреслює  своєрідну карту-путівник по сучасному науковому українознавству в німецькомовному світі. На карту нанесені географічні назви: міста-центри українознавства, інституції, галузі знань про Україну, навчальна та дослідна тематика, імена керівників наукових центрів, викладачів, дослідників, докторантів і магістрантів, зацікавлених українознавчою тематикою. Довідник містить ретроспективний огляд розвитку українознавства в Німеччині, Австрії та Швейцарії у попередній період, надає інформацію про тематику навчальних курсів, конференцій, дослідницьких проектів, кваліфікаційних робіт (бакалаврських, магістерських, докторських, габілітаційних), які були виконані та виконуються  на факультетах, в інститутах, кафедрах і т.п. університетів та самостійних дослідницьких  установ. Окремий розділ присвячено об’єднанням дослідників-україністів, Інтернет-сайтам з українознавчою інформацією та окремим проектам. Роботу доповнюють додатки: таблиці з переліком наукових центрів, де розвивається українознавство, Інтернет-сайтів. Окремо подані біографії провідних фахівців з історії України та бібліографія їхніх праць. Представлена в довіднику інформація дає уявлення про головні тенденції в розвитку українознавства в німецькомовних країнах, напрямки та специфіку дослідницької і викладацької діяльності наукових центрів в галузі українознавства в останнє десятиріччя.

Довідник розрахований на якнайширше коло користувачів – науковців, викладачів та студентів-українознавців, фахівців в окремих галузях українознавства – політологів, істориків, літературознавців, філологів тощо, керівників дослідних наукових інституцій та вищих навчальних закладів, державних чиновників, підприємців, громадських та культурних діячів.


ЗМІСТ


Вступ...5

Українознавство в університетських центрах...39

Українознавство у позауніверситетських наукових центрах...180

Інтернет-портали та окремі українознавчі проекти…...215

Додаток 1.....................................................................................................................231
Додаток 2.....................................................................................................................238
Додаток 3.....................................................................................................................240
Додаток 4.....................................................................................................................242

 

Завантажити довідник у форматі .docx >>