2022 05 14 rak1

 

Християн Раковський (1873–1941)

Сьогодні Україна відбиває чергову навалу російського імперіалізму. Керівництво Росії в черговий раз намагається вирішити «українське питання», як вони собі це уявляють. Історичні паралелі цьому існують дуже різні й звісно, що однозначних абсолютних збігів бути не може. В 1919 р. територія Української Народної Республіки була спершу захоплена російськими більшовиками та їх Червоною Армією, а потім російськими білогвардійцями – Збройними Силами Півдня Росії. Обидві ці сили тоді прагнули підкорити український народ й захопити його землі, хоч при цьому вони були й смертельними ворогами один одного. Зараз Кремль звинувачує більшовиків в тому, що вони зрадники Росії, бо пішли на поступки українським націоналістам й «створили Україну», якої взагалі не мало би бути в «русском мире». І в цьому путінська пропаганда повторює тези імперської ідеології російського царизму та білогвардійського руху[1].

«Тези з українського питання» були підготовлені як доповідь в ЦК РКП(б) і особисто Володимиру Леніну колишнім на той момент головою уряду Радянської України – Ради Народних Комісарів УСРР із січня по жовтень 1919 р. – Християном Раковським в листопаді 1919 р., коли той знаходився в Москві на посаді начальника Головного політичного управління Червоної Армії РСФРР. Більша частина України в цей час була окупована білогвардійськими військами генерала Антона Денікіна – Збройними Силами Півдня Росії. Саме вони вибили більшовиків із Харкова 24 червня, Катеринослава 30 червня, Полтави 29 липня, Одеси 25 серпня, а 31 серпня 1919 р. вступили до Києва, змусивши відійти звідти армію УНР. Війська УНР були затиснуті в «трикутнику смерті» на Поділлі – між військами Польщі, Денікіна та Червоною армією, що займала північ Волині та Чернігівщини[2].

В жовтні 1919 р. на фронті між білогвардійцями та червоними стався перелом. Похід Денікіна на Москву захлинувся, його війська почали відступ. Перед більшовиками постало знов питання, як бути з Україною, звідки їм довелося тікати у вересні, як її знову опанувати. Обговорення цього питання йшло на найвищому рівні – в ЦК РКП(б). От для цього обговорення й були підготовлена доповідь колишнього керівника УСРР, який невдовзі – вже в лютому 1920 р. знов стане на чолі уряду Радянської України, де перебуватиме аж до липня 1923 р. Завершилося це обговорення 29 листопада 1919 р. прийняттям резолюції ЦК РКП(б) «Про Радянську владу в Україні», яка була винесена на Восьму Всеросійську конференцію РКП(б) й ухвалена 3 грудня 1919 р. Ця резолюція знаменувала собою поворот в більшовицькій національній політиці: від прагнення до повного злиття України з Росією до формального визнання самостійності УСРР, від політики русифікації та обмеження української мови як контрреволюційної до визнання й гарантування прав української мови в радянських установах, від політики насадження комун і радгоспів – до задоволення вимог селянства щодо зрівняльного розподілу поміщицьких земель тощо. Обговорення цього питання на конференції було досить бурхливим. Показово також, що доповідь Леніна по цьому питанню чомусь не збереглася[3].

Доповідь Раковського досі ніде повністю не публікувалася й зберігається в Російському державному архіві соціально-політичної історії – колишньому Центральному партійному архіві Інституту марксизму-ленінізму при ЦК КПРС в Москві. Оскільки автор документу – Християн Раковський відомий більшовицький діяч болгарського походження був серед лідерів Лівої опозиції в РКП(б) і особистим другом Льва Троцького, він був репресований в 30-ті роки й розстріляний у вересні 1941 р. в Орловській тюрмі, а на його твори було накладено табу аж до 1988 р., коли його реабілітували[4]. Вперше цю доповідь ввів у науковий обіг у своїх працях український радянський історик Володимир Мельниченко в 1989 р., потім її використовували багато інших дослідників, але досі повністю не публікували[5].

Християн Раковський відверто пише, що утвердження радянської влади в Україні можливо лише за допомогою радянської Росії та російської комуністичної партії й рішуче критикує погляди тих українських соціалістів та комуністів (боротьбистів та українських соціал-демократів-незалежників), які орієнтувалися на внутрішні сили та утворили дві українські комуністичні партії. Більше того Раковський визнає, що і в середовищі самих більшовиків є прибічники незалежної української радянської держави – послідовники Василя Шахрая: «Ідея самостійної української радянської держави захопила і деякі кола нашої партії. Таким чином, деякі товариші з нашої партії йдуть по стопах Шахрая, колишнього члена нашої партії і Саратовського виконкому, який перейшов згодом на бік самостійників».

Сам Василь Шахрай та його друг Сергій Мазлах ще на початку 1919 р. у відомій брошурі «До хвилі» піддали нищівній критиці погляди Раковського на Україну, зокрема його статтю «Безнадійна справа», вміщену в «Известиях ВЦИК», де він стверджував, що «етнографічні відмінності українців від росіян самі по собі незначні» й жодних підстав для існування самостійної України немає[6]. Відомий історик Валерій Солдатенко досі вважає, що погляди авторів «До хвилі» так і не змогли вплинути жодним чином на більшовиків та суспільно-політичну думку тієї доби та й пізніших «націонал-комуністів»[7]. Показово, що очільник уряду УСРР був іншої думки, хоч визнав це лише в листопаді 1919 р.

Доповідь або тези Раковського наочно показують і відсутність міцної соціальної бази для більшовицької диктатури в Україні в 1919 р. Попри те, що, як вказує автор, радянська влада в Україні на початку 1919 р. була встановлена насамперед внутрішніми силами, політика комуністичного штурму наштовхнулася на несприйняття українським селянством і навіть робітництвом, що вважалося гегемоном революції. Наприклад під час денікінської окупації Києва частина робітників, в тому числі заводів «Греттера» і «Арсенал», навіть пішли добровільно в білогвардійську армію.

Цікавий також аналіз повстанського руху Раковським. Він виділяє зокрема в ньому декілька ідейно-політичних течій – прибічників Петлюри (Директорії УНР), прибічників Махна (анархістів) та прибічників «української партії комуністів самостійників шахраєвського толку» (тобто майбутньої УКП), докладно описує деякі антибільшовицькі повстання та діяльність селянських отаманів[8].

Звісно, що далеко не все в цьому документі відповідає дійсності. Слід мати на увазі і упередженість автора, і не завжди повну інформованість. Зокрема про становище на зайнятій білогвардійцями території Раковський дізнавався із білогвардійської преси та повідомлень агентів Зафронтбюро ЦК КП(б)У. Зокрема Раковський називає Нестора Махна найбільшим прибічником ідеї незалежної Української Радянської Республіки. Найімовірніше тут Раковський спирався на донесення більшовицьких агентів з Катеринослава, де в листопаді 1919 р. відбулася нарада керівництва махновців та представників боротьбистів і майбутніх укапістів (послідовників Василя Шахрая). На цій нараді було ухвалено рішення про утворення ними самостійної повстанської української армії для боротьби як проти денікінців, так і проти диктатури РКП(б), а також видання ними спільно газети «Шлях до волі». На жаль реалізовано було лише рішення про спільну газету[9].

Ця публікація є продовженням публікації спадщини українських «націонал-комуністів» Василя Шахрая та Сергія Мазлаха, зокрема документів із російських архівів про них, копії яких нам вдалося дістати в 2018 – 2019 рр.[10] Хотілося би думати, що ці публікації дозволять українській історіографії остаточно подолати всі «рецедиви» радянського історіографічного ресурсу[11] та визначити як роль більшовизму, так і роль українських комуністичних течій так званого націонал-комунізму в Українській революції 1917 – 1921 рр., дослідженню яких досить мало приділяють увагу історики[12].

Документ складається із власне «Тез» Раковського, плану до них (не публікується) та п’яти додатків – довідок про робітництво України, селянство України, партизансько-повстанський рух, національне питання. Окремо в короткій довідці Раковський характеризує орієнтацію на внутрішні сили. При публікації ми намагалися зберегти орфографію оригіналу, хоч деякі місця точно розібрати не вдалося.

Щиро дякую за допомогу при розшуку та підготовці до публікації цього документу Сергєю Соловйову та Геннадію Єфіменку.

2022 05 14 rakovsky2

 

 

Христиан Раковский.

Тезисы по украинскому вопросу.

(19.11.1919 г.)

Утверждение пролетарской диктатуры на Украине ввиду слабости и обезкровленности украинского пролетариата, отсутствия расслоения среди крестьянской массы, слабости Коммунистической партии на Украине (зачеркнуто), особого географического положения Украины, делавшего её в течение двух лет плацдармом империалистического наступления на Советскую Россию, сильного развития профессионального партизанства (бандитизма) и национальной борьбы, – возможно только c помощью Советской России и Российской Коммунистической партии при тесном объединении всех учреждений, обслуживающих дело обороны, и при тесном объединении хозяйственно-экономического аппарата, то есть при централизации учета и распределения как живых сил, так и материальных богатств России и Украины. Это положение не только является основной директивой каждого украинского коммуниста, но должно стать и основной директивой каждого сторонника советской власти на Украине. Всякие заявления в поддержке советской власти на Украине, опираясь только на местные украинские силы (т.е. так называемая ориентация на внутренние силы), каковые делаются со стороны украинских коммунистов-боротьбистов и со стороны украинских левых незалежников – социал-демократов, являются сплошным лицемерием и должны быть разоблачаемы беспощадно, как вводящие в заблуждение украинский пролетариат и украинскую деревенскую бедноту.

Как в России, так и тем более на Украине, странах с преобладанием крестьянства, революция должна искать свою вторую опору в крестьянской бедноте. Сам по себе пролетариат, даже более многочисленный и при более мощной организации, не будет в состоянии удержаться у власти, которая примет характер неравной борьбы города против деревни, если часть последней не будет привлечена на сторону города. Расслоение деревни должно лечь, наряду с организацией рабочих, во главе угла программы партии коммунистов Украины.

Но организация деревенской бедноты немыслима до устранения тех рогаток и тех условий, которые теперь обособляют (дописано сверху: деревенскую бедноту) от городской массы и изымают из прямого воздействия коммунистической партии. Первое препятствие – вооруженная диктатура кулака. /-2-/

Утверждение советской власти в деревне и распространение коммунистической организации там останутся утопией до тех пор, пока между центральной властью и деревенским бедняком и середняком будет находиться междустение вооруженных кулаков и партизанов. Попытка справится с партизанством и с кулацкой диктатурой путем пропаганды или соглашательства является только праздной декларацией и преступным попустительством. Кулак должен быть разгромлен военной силой. Чем внушительней будет эта сила, тем меньше будет кровопролития и тем легче произойдет отбирание у деревни оружия, каковое имеется у украинской деревни в несметном количестве и составляет нерв питания кулацкой и партизанской диктатуры. Аналогия, проводимая между украинскими и великорусскими кулаческими выступлениями и делаемый отсюда вывод о неспособности и неумелости украинской советской власти справиться с кулацкими выступлениями, тогда как великороссийская справилась, является прискорбным недоразумением, имеющим роковые последствия.

Разоружение украинской деревни есть задача первостепенной государственной важности (підкреслено автором – А.З.). Оно потребует громадных военных сил, которые нужно исчислять десятками и сотнями тысяч. Кроме того, эта операция продолжительная. С этой задачей могут справиться войска внутренней охраны, но не из самой Украины. Она предполагает предварительно разработанный план, знакомство со всеми очагами украинских кулаческих восстаний, оставление там сильных гарнизонов, создание блокгаузов, подвижных конных частей и ряд других мер из компетенции военных. Без решения этой задачи всякая новая власть на Украине очутиться в положении еще худшем, чем до сих пор.

3. Другим обстоятельством, объединяющим крестьянство в одну сплошную массу, мешающим таким образом его расслоению, является национальный вопрос.

Отрицание этнической и государственной индивидуальности Украины, преследование украинского языка, поддерживание русской, а не коммунистически – пролетарской (підкреслено автором. – А.З.) диктатуры, поведет в будущем, еще больше даже, чем в прошлом в связи с экономическим усилением крестьянской массы, к еще большей национальной розни и противопоставлению украинской деревни русско- /- 3-/ еврейскому городу и еврейскому местечку и к политическому господству кулаков и украинской мелкобуржуазной интеллигенции. Тенденция о полном слиянии Украины с Великороссией является пережитком империалистско-буржуазной психологии русских, а отнюдь не зрелой государственной идеей коммунистов, и ее поддерживание принесет нам только большие внутренние и международные осложнения. Под последними я понимаю не те осложнения, которые может принести эта тенденция для наших дипломатических отношений с буржуазно-империалистическими государствами. а ту тень, которую эта тенденция бросит на нас, как коммунистов (виділено автором. – А.З.), в глазах коммунистических партий. Самой правильной политикой, которая является в то же самое время примирением настоящего тезиса с первым (о необходимости объединения учреждений, действующих на оборону), является проведение в жизнь резолюции ВЦИК от 1 июня, принятой на предварительном заседании Политбюро РКП.

4. Препятствием расслоению в деревне являлась на Украине наша кустарная продовольственная политика с одной стороны и наша, лишенная всякого революционного оппортунизма, земельная политика - с другой стороны.

Наша продовольственная политика на Украине проводилась слишком абстрактно, не считаясь с особенностями местных условий. Так, например, при разверстке она не считалась с обстоятельством, что среднее крестьянство является величиной, меняющейся из одной губернии в другую (например, различие между Херсонской и Подольской губернией). Далее она теоретически даже оставила вне круга своих забот по снабжению деревенскую бедноту, которая при советской власти голодала, как голодали при советской власти рабочие, или же подводилась под широкую категорию мешочников, подвергаясь вследствие этого всем карам заградительных отрядов, вплоть до расстрелов.

Наша земельная политика страдала не только преждевременным выдвиганием принципа сельскохозяйственной коммуны, и особенным значением, которое она придавала этому принципу в своей работе, поставив его в центре декрета о земле, но и еще недостаточно практичным подходом к вопросу о советских хозяйствах и сахарных плантациях. Будучи правильной в своих общих положениях, она не считалась (- 3 зворот- ) с местными нуждами крестьян, многих из которых революция оставила без наделов, потому что все было забрано под советские хозяйства и сахарные плантации. Ответственность за последнюю ошибку падает главным образом на Украинский ВСНХ. (-4-)

5. Самый факт, что Украина вся была театром войны и что наша армия в прошлый период грабила, бесчинствовала, не имея дельных органов снабжения, является одной из главных причин контрреволюционного настроения украинского крестьянства. В прокламациях Петлюры, различных его атаманов, в прокламациях Григорьева, даже в прокламациях разбойника Махно, действия нашей армии являлись главным средством травли против коммунистов, против советской России, против "кацапов", "грабящих мирное население".

6. Положительная работа на Украине возможна только при соблюдении двух условий: первое – тщательный подбор ответственного советского персонала, второе – усиление партии коммунистов на Украине и, в особенности, усиление коммунистической работы на украинском языке в деревне. РКП должна к этим трем задачам приступить, как к своим собственным, отнестись к ним гораздо более внимательно, чем до сих пор, не жалеть ответственных работников, давая их Украине. Но так как, при самом добром желании, РКП не может перезаменить партийный и советский состав на Украине, и так как непременно нужно использовать часть работников, бывших на Украине, имевших там уже накопленный опыт, необходимо создать особые курсы, на которых подвергать инструктированию коммунистов-украинцев, изымая часть их из армии, часть из тыловых учреждений.

Правительственная программа на Украине должна быть свободной от того характера случайности и импровизации, который она имела в прошлом году, когда украинский СНК начал функционировать, не имея никаких определенных директив со стороны ЦК РКП. Для конкретной разработки программы советского правительства на Украине нужно создать комиссию, аналогичную Турккомиссии.

Проведение этих мер возможно только при создании Украинского Правительства и Украинского ЦК партии, которые проводили бы в жизнь данные им директивы ЦК РКП. Ввиду того, что теперь вся эта работа в незанятой и в оккупированной части Украины тесно связана с работой Реввоенсовета Южфронта, между ними должна быть создана организационная связь.

Х. Раковский.

Российский государственный архив социально-политической истории. Ф.2. Оп.1. Д. 11782. Л.2,2об,3,3об,4.

 

 

К ТЕЗИСАМ

СПРАВКА ПЕРВАЯ: ПОЛОЖЕНИЕ ПРОЛЕТАРИАТА НА УКРАИНЕ.

Об обезкровлении украинского пролетариата можно судить по следующим фактам. по сведениям в газетах, в 1914 г. в Донецком бассейне было занято 270 000 рабочих, теперь же числится всего 48 000, из которых по сведениям киевской газеты «Русь», по крайней мере от 15 до 20 тысяч мешочничает. Донецкий бассейн потерял много рабочих еще во время борьбы с Калединым и с Красновым, а потом во время германского наступления. Многие из донецких рабочих покинули тогда бассейн с красной армией и сражались потом против немцев и донских казаков сперва на Батайском фронте, а потом на Царицынском. Оставшихся в Донецком бассейне захватила волна репрессий Краснова. В Александровско-Грушевском районе Краснов их расстреливал сотнями и тысячами. Описание этих расстрелов послужило предметом одной из нот протестов, оглашенных во время заседаний мирной конференции в Киеве. При нашем отступлении из Донецкого бассейна в этом году, вторая волна эмиграции последовала за нами. По сведениям, которые я имел в Киеве, Юзовский район почти был весь обезлюден. Там с семействами эвакуировалось населения около 60 000 человек. Ели даже эта цифра преувеличена, количество эвакуировавшихся все же громадное.

Число безработных в Киеве в данный момент, по партийным сведениям, доходит до 40 000. По сведениям, городская управа выдает им пособия от 10 до 15 руб. в день. Рабочие борются за сохранение прожиточного минимума заработной платы в 40 руб. в день. Цена на хлеб теперь после нашего отступления из Киева продолжает подыматься и дошла до 200 руб. на фунт черного хлеба. Добровольцам удалось подвезти хлеб из Полтавы, и цена на черный хлеб в сентябре упала до от 7 до 9 руб. за фунт. по сведениям киевских газет от 8/21 октября черный хлеб снова подорожал до 20 руб. и вследствие отсутствия транспортных средств имеет тенденцию к дальнейшему поднятию. О тяжелом продовольственном положении в Донецком бассейне говорит то обстоятельство, что половина рабочих должна постоянно путешествовать для заготовки хлеба. О других городах Украины сведений не имеется, но там тоже безработица полная.

По данным торгово-промышленных кругов, сообщаемым в белогвардейских газетах, производство угля в Донецком бассейне теперь доходит ( -2- ) до 12 000 000 пудов в месяц, а потребности железных дорог, Хатопа и Катопа, т.е. Харьковского и Киевского топливных комитетов, исчисляется в 20 000 000. Кроме того, в Донецком бассейне имеется 70 000 000 пудов несортированного угля. Вследствие постоянных разрушений железных дорог, этот уголь подвезти к центрам не удается. В киевских газетах говорится об отправке четырнадцати маршрутных поездов для угля в Донецкий бассейн, и о том, что несмотря на большой срок, который прошел со дня их отправки, они еще не вернулись.

2022 05 14 rakovsky3

 

Газета «Кієвлянинъ» за 21.08. (03.09.) 1919 р.

 

Настроение рабочих в Харькове и Донецком бассейне более приподнятое, в Киеве – угнетенное. Белогвардейцы в Киеве ведут пропаганду среди рабочих под руководством некоего инженера Кирста, издающего газету «Путь рабочего». Некоторые заводы, как например завод Греттера, который отличался во все время своей отсталостью (та совсем не было коммунистов: всего четыре во время нашей власти) и Арсенал, поддаются этой пропаганде. Некоторые арсенальцы участвовали в боях против нас при вторичном занятии Киева 15 октября. Драгомиров лично раздает георгиевские кресты среди рабочих, вокруг чего «Путь рабочего» делает большой шум. Настроение рабочих Одессы и Николаева было лучше, чем в Киеве, и по сведениям, оно и теперь сохраняется. За время господства белогвардейцев в Одессе в прошлом году, там произошел колоссальный сдвиг влево. Одессой, как и Екатеринославом, было дано много рабочих в 12-ю и 14-ю армии. В 60-й дивизии 12-й армии есть целая бригада екатеринославских рабочих.

СПРАВКА ВТОРАЯ:

ОРИЕНТАЦИЯ НА ВНУТРЕННИЕ УКРАИНСКИЕ СИЛЫ.

Такая ориентация поддерживается теперь украинскими коммунистами боротьбистами. Она утопична. На крестьянство мы могли рассчитывать при свержении германских империалистов и белогвардейских помещиков в прошлом году. Они окажут теперь большое содействие при свержении власти Деникина. Но эту поддержку мы тотчас теряем, как только переходим к коммунистическому правительству. Восстановление советской власти на Украине в прошлом году произошло тоже почти исключительно благодаря украинским внутренним силам, но опыт нам показал, что эти силы были далеко не однородны.

СПРАВКА ТРЕТЬЯ

УКРАИНСКОЕ КРЕСТЬЯНСТВО.

В среднем украинское крестьянство, как известно, более зажиточно, более буржуазно-индивидуалистично и более консервативно, чем крестьянство Великороссии. Общинное землевладение очень мало распространено, и украинский крестьянин напоминает западного мелкобуржуазного крестьянина. Различие от одной украинской губернии к другой в земельных наделах громадное. Так, например, в Таврической губернии, по статистике 1913 г. на десятину приходится душ сельского населения 0,34, а в Подольской 1,23, т.е. почти в четыре раза меньше. Для других губерний эти отношения выражаются в следующих цифрах: Херсонская – 0,44, Екатеринославская – 0,64, Харьковская – 0,71, Черниговская – 0,90, Полтавская – 0,92, Волынская – 0,98, Киевская – 1,18. Самые большие крестьянские хозяйства находятся в Таврической губерниях, где на крестьянское хозяйство приходилось 14,7 десятин земли, самые мелкие – в Киевской, где эта цифра составляет 3,8 десятин. В других губерниях эти цифры выражаются следующим образом: Екатеринославская – 9,3, Харьковская – 9,3, Волынская – 7,8, Херсонская – 7,8, Черниговская – 6,3, Подольская – 5,3, Полтавская – 4,7. Крупное землевладение более всего распространено в Херсонской губернии. Самой батрацкой и некой бедной является Подольская, которая по густоте своего населения является одной из самых густо населенных в России. Батрацкое население развито также и в Волынской.

Так как Украина была областью, производящей и вывозившей хлеб, украинское крестьянство более всего чувствует отсутствие теперь обмена. Поэтому свобода торговли является одним из самых часто встречающихся требований. В особенности крестьянство приднепровских уездов Киевской губернии и самых непосредственных окрестностей Киева усиленно занималось торговлей хлебом и всякими сельско-хозяйственными продуктами. Советская власть на Украине оставила почти нетронутым коммунистической пропагандой правобережного батрака. Украинский Комиссариат Труда, во главе которого стоял т. Магидов, и который состоял из работников Донецкого бассейна, ни разу не подошел конкретно к этой задаче, считая ее и трудной, и менее важной, тогда как она должны быть поставлена на первом плане.

(-2-)

Украинское крестьянство ориентируется в своем колоссальном большинстве на советскую власть до такой степени, что все партизанские кулацкие выступления вынуждены были приспосабливаться к этой психологии украинского крестьянства. Григорьев и Зеленый, Ангел и Струк, Тютюнник, Соколовский и Махно, - все они в своих прокламациях и программах заявляют себя сторонниками «народной» советской власти, без «жидовских комиссаров» без «кацапов», без коммуны и чрезвычаек.

Даже Петлюра не прочь был бы поставить в своей программе советскую власть, что и случилось во время властвования Директории в конце прошлого и в начале нынешнего года. но затем в своем стремлении опереться на западный империализм против нас, он должен был отмежеваться от большевиков и выбросить этот пункт из своей программы. Теперь этот пункт выбросили и некоторые из атаманов. Ангел и Тютюнник на конференции, имевшей место 20 июня в Умани , отказались от лозунга «вся власть трудовому народу, крестьянству и пролетариату» и в вынесенной резолюции свой отказ мотивировали необходимостью (далі слово нерозбірливо. – А.З.) «для укрепления Державы» иметь одинаковую программу с правительством Директории.

СПРАВКА ЧЕТВЕРТАЯ.

ПАРТИЗАНЩИНА И КУЛАЦИЕ ВЫСТУПЛЕНИЯ.

Хотя имевшие место на Украине восстания против советской власти являлись по своим тенденциям кулацкими, но состав отнюдь не исчерпывался одним кулацким элементом. часто даже кулацкий элемент не участвовал в них, боясь репрессий и разгрома своего имущества. Кулацкие выступления питались из трех источников: профессиональные партизаны, кулачество, деревенская беднота.

Безпрерывная война на Украине, фактическое отсутствие власти в деревне, отсутствие правильного сообщения, наличие громадного количества оружия, наличие удобных мест, чтобы скрываться, лесов и пр. вокруг больших городов, старые традиции вольного казачества – всё это явилось удобными условиями для создания типа полуповстанца-полубандита, для которого восстание стало легким способом существования. На Украине сменялось много властей. Киев тринадцать раз переходил из рук в руки. Но «батьки» и «атаманы» оставались при всех властях единственной постоянной властью, к которой могли примыкать все недовольные элементы. К их помощи прибегал и осторожный кулак, который часто оставался в тени, лично в бандах не участвовал, но кормил, поил и снабжал всем необходимым, включительно до подвод, лошадей, оружия и денег.

Банды очень часто рекрутировались из деревенской бедноты и даже батрацкого элемента, которого революция лишила постоянного источника существования – наемного труда у хозяина, и дала ему теоретически землю, которую он за отсутствием инвентаря не может обрабатывать.

Наряду с бандами, являющимися более или менее постоянными, возглавляемыми определенным лицом, нужно еще отметить стихийные восстания, никем не возглавляемые или возглавляемые случайными одинокими вождями, или же какими-нибудь провокаторами. На примере этих восстаний лучше всего видна та странная психология, которая создалась у украинского крестьянства, в представлениях которого укладывается и свободная торговля, и православие, и советская власть.

Одним из таких типичных восстаний является вспыхнувшее в начале августа в районе Вознесенского уезда и самом Вознесенске. Я даю описание очевидца, раненного и спасшегося потом из больницы товарища. ( -2- )

Началось восстание в деревне Колосовке 5 августа. Восставшие были вооружены обрезанными винтовками, револьверами, косами, вилами, топорами. участвовали мужчины и женщины. При чем мужчины шли в первой цепи, женщины же во второй. От бронепоездов они защищались тем, что жгли мосты и разбирали пути, и в разборке пути украинские крестьяне достигли виртуозности. 9 августа восставшие заняли город. Начались поиски коммунистов, комиссаров, производились расстрелы, при чем трупы бросались на произвол судьбы. Расстреливали жен комиссаров. Погибли муж и жена Ихняковы (?). Арестовывали евреев. Арестовано было около 800 человек. Их плохо содержали, что было причиной страшных заболеваний среди них. 10-го августа в Вознесенске проходили молебствия, крестные ходы и митинги. Власть в городе перешла к временному крестьянскому комитету, деятельность которого выразилась преимущественно в разных мелких приказах. Была объявлена свобода торговли. Лежавшие со мной вместе в больнице повстанцы, пишет товарищ, говорили, что восстать их побудила мобилизация, расстрелы мобилизованных, а также нежелание евреев идти на фронт и отбирание хлеба у крестьян. Раненные неодобрительно относились к Махно, который заявил, что теперь не будет власти евреев и комиссаров, а будет власть народа. Раненные надеялись на товарообмен с другими государствами и были смущены вопросом, признают ли их эти государства. Лежавший в госпитале сербский офицер говорил, что послана делегация для переговров с Деникиным и Колчаком, которые будто бы признают восставших.

Другим более характерным было восстание в Новград-Волынске, в июле месяце. Власть в городе перешла к белогвардейскому офицерству, которое распространяло воззвания «К верным сынам России», где открыто проповедовалось восстановление царской власти. Воззвания были написаны церковным стилем, слова «Царь», «Родина» и «Государь» написаны большими буквами. Подписано: «Совет союза Наша Родина» и кончается следующим выражением: «И да узрит мир крещеный, что жив еще русский народ, и что не до конца погиб, и что живет еще в сердцах наших Вера Православная и верность престолу природных царей русских». В воззвании главным образом обращалось внимание крестьян на гонения на православие со стороны большевиков. Во время краткого существования этой царской реставрации в Новград-Волынске, там произошел следующий характерный эпизод. Белогвардейцы явились к заседавшему крест ( -3- ) ьянскому съезду с просьбой наделить помещиков землей, так как они теперь тоже принадлежат к числу бедных людей. На это члены съезда ответили, что они большевики, и давать помещикам землю не собираются.

Во время советской власти на Украине повстанцы делились на три категории. Часть получала директивы от Петлюры. К их числу принадлежал Ангел, действовавший в северной части Черниговской губернии, Струк, действовавший в северной части Киевской губернии по Днепру, Зеленый, действовавший в южной части Киевской губернии в районе Триполье-Обухов, Соколовский, действовавший в Радомышльском уезде (как потом выяснилось, Соколовский и Струк получали директивы и от Деникина), Тютюнник, один из помощников Григорьева, бывший украинский с.-р. коммунист (к которым между прочим принадлежал и сам Григорьев), перешедший также на сторону Петлюры.

 Другая категория, действовавшая самостоятельно, - это Махно и остатки разгромленных григорьевских частей, возглавляемые Горбенко, Поповым и другими.

2022 05 14 rakovsky5

 

Штаб полтавського партизанського загону Я. Огія та К. Матяша

Была еще третья группа партизан, действовавшая в Полтавской губернии вокруг Черкасс и Золотоноши, во главе которой стояли бывшие члены украинской партии коммунистов, самостийники Шахраевского толка.

К этим более менее постоянным течениям нужно добавить блуждающие отряды, бежавшие из нашей красной армии, как отряд Лопаткина, и спорадические вспышки вроде тех, которые были в Вознесенске и Новград-Волынске, зачинщиками их были обыкновенно деникинские агенты -провокаторы.

После нашего отступления с Украины начали появляться коммунистические партизанские отряды. Они расположены в Херсонской губернии около Вознесенска, Ольвиополя, Елисаветграда и Александрии. По сводке Зафронтбюро, в окрестностях Верблюжки, Компьеновки и Новой Праги, где раньше было григорьевское засилье, теперь влияние над крестьянами перешло к нашим коммунистическим отрядам. Там имеются десятки волостей, где мы можем сейчас создать наши ревкомы. В Херсонской губернии наши отряды имеются еще в Знаменке и Ново-Миргороде. В Киевской губернии наши отряды имеются в окрестностях Черкасс, Чигирина, Сквиры и Таращи. В Черниговской губернии – в окрестностях Нежина, в Полтавской - в окрестностях Пирятина и самой Полтавы ( -4- ) (Диканька, Решетиловка), а затем по дороге от Лубен к Кременчугу и в окрестностях Ромодана, в Харьковской губернии – в окрестностях Изюма и Ахтырки. Самые деятельные и многочисленные отряды – в Екатеринославской губернии, возле самого Екатеринослава, в Самарских лесах, в Александровском уезде, по железной дороге от Екатеринослава к Чаплино и в Павлоградском уезде. Наши коммунистические отряды появились и в северной части Таврической губернии, и Пологах, которые раньше считались одним из очагов Махновщины.

Судьба партизанских отрядов, которые действовали на Украине при нашей власти следующая. Соколовский был убит в Радомышле, при чем у него была захвачена переписка, уличавшая его в сношениях с деникинскими агентами. Ангел, действовавший в Борзнянском и Прилукском уездах, заболел тифом, а его секретарь занимается писанием его мемуаров. Тютюнник и Зеленый официально присоединились к Петлюре и влились в его части. по сведениям, которые мы имеем из Каменца-Подольска (привезенным тов. Поповым), Директория разочарована в партизанах и в кулаках, на которых нельзя строить государственную власть. Волынец и Магомет исчезли еще , когда мы находились на Украине. Они были убиты по всей видимости в окрестностях Умани и Гайсина. Струк открыто присоединился к Деникину, который восстановил его в чине зауряд-подполковника, разрешил ему вербовать в Киеве малороссийский партизанский полк и дал задание действовать в нашем тылу. Его партизанские отряды появились уже в тылу нашей 58-й дивизии, и в одной из последних сводок деникинский штаб заявляет, что они действуют с большим успехом против нас в районе Демир (видимо Дымер. – А.З.), к северу от Киева. Пока в нашем тылу это единственный партизанский отряд, который там действует. Но как только мы продолжим наше наступление на Украину и перейдем железнодорожную линию Киев-Ворожба, или продвинемся на юг Волынской и Киевской губерний, нужно ожидать появления в нашем тылу всех наших старых знакомых. Я не говорю уже о Махно, который является для нас самым опасным из партизан, не только из многочисленности своей армии, но и по своей политической физиономии. Из всех старых партизан он является самым главным защитником идеи «Независимой Украинской Социалистической Советской Республики». Вокруг него имеется идейный штаб из анархистов и левых с.-р. (есерів – А.З.). По последним сведениям, армия Махно доходит до 40 000 человек. Я не считаю эту цифру преувеличенной, потому что к нему перешла большая часть 58-й ( -5- ) дивизии со всей своей артиллерией (около 40 пушек) еще тогда, когда она находилась в окрестностях Вознесенск – Помошной. По своим анархически-демагогическим тенденциям Махно является опаснейшим центром притяжения для всех колеблющихся советских элементов. К нему присоединилась часть одесских рабочих и даже некоторые ответственные работники одесского исполкома, как например тов. Фельдман. К нему присоединились немецкие спартаковцы, отступившие сначала вместе с нашими войсками из Николаева. В одном из деникинских радио, от 15-го, кажется, октября, говорится об отрядах Махно, которые движутся на Херсон и Николаев. Но главные силы Махно находятся в северной части Таврической и Екатеринославской губернии.

2022 05 14 rakovsky4

Нестор Махно і його штаб

В своих тезисах я говорю, какова должны быть наша программа по борьбе с партизанами в освобождаемых нашими войсками украинских уездах. Здесь же обращаю внимание на необходимость усилить нашу собственную повстанческую работу в оккупированной части Украины, разделяя ее на определенные районы, во главе которых должны быть поставлены известные ответственные военные лица, которым должны починяться все наши партизанские отряды. Эти командующие всеми вооруженными повстанческими коммунистическими силами данного района подчиняются в свою очередь Реввоенсовету Южного фронта и местным партийным комитетам.

СПРАВКА ПЯТАЯ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС.

Движение в пользу самостийной украинской державы за последние два года выросло. При Временном правительстве Керенского оно питалось стремлением украинских крестьян решить скорее земельный вопрос. Украинский Генеральный Секретариат стоял тогда левее Временного правительства. После октябрьской революции Совет Народных Комиссаров в декабре 1917 г. признал, хотя и до некоторой степени условно, «Украинскую самостийную народную республику». Дальнейшие перипетии Центральной Рады, ее предательская роль по отношению к советской России, ее соглашательская политика сначала с Калединым и союзниками, а потом с германским империализмом, последующая оккупация Украины немцами, - все это усилило российскую ориентацию украинского крестьянства. Во время мирной конференции в Киеве мы получали характерные письма из Сквирского уезда, в которых крестьяне заявляли, что они не принимают гетманской власти и считают себя подданными России. Это движение в пользу Советской власти шло крещендо (crescendo) до восстановления советской власти на Украине.

Как только начался процесс обособления мелкобуржуазного крестьянства от пролетариата, лозунг «самостийной украинской державы» стал снова популярным. О его популярности можно судить по тому, что под его знаком прошла вся борьба против нас на Украине. Небрежное наше отношение к национальному вопросу, наша сознательная или несознательная русификаторская политика на Украине усиливали это движение. мы сами были проводниками идеи Украинской Советской Социалистической Республики, но мы не постарались внести в эту идею украинского коммунистического содержания, и таким образом наша работа была водой на мельницу наших противников.

Движение в пользу самостоятельного украинского государства стало популярным и на Западе, как в империалистских, так и в соглашательских кругах. Западные империалисты в поддержке украинского национализма видят не только средство борьбы против распространения рабоче-крестьянской революции, но и в случае надобности средство против самого Деникина, усиление которого совсем не нравится не только Польше и Румынии, но и Англии, Франции и Германии. Хотя союзники заявляют себя сторонниками «единой и неделимой», но тайно они поддерживают Петлюру или непосредственно через Румынию и Польшу, которые уже заключили торговые соглашения с Директорией и помогают ей ( -2- ) оружием, советами и инструкторами.

Во всех главных европейских столицах имеются украинские миссии. Порш – в Берлине, Шульгин и Сидоренко – в Париже, Василий Мазуренко – в Италии, Словинский – в Праге, Ярослав Олесницкий – в Лондоне, Юлиан Бачинский – в Соединенных Штатах. В Париже есть еще чрезвычайная миссия под предводительством галичанина графа Тышкевича. В Америку кроме того отправился Винниченко после того, как он пробыл долгое время в Будапеште, когда там была советская власть. Все эти миссии развивают за границей усиленную работу. В Берлине они издают свой журнал «Die Ukraine in Wort und Bild». Пропаганда ведется в двух направлениях: среди империалистических правительств и среди социал-соглашателей, в буржуазной печати, в буржуазных партиях и даже среди коммунистов. Граф Тышкевич имел аудиенцию у маршала Фоша, Шульгин и Сидоренко – у Лишена. Грушевский вошел в бюро соглашательского интернационала и на Люцернском съезде провел признание «Украинской Народной Республики». Из Америки послан адрес, якобы от 950 000 украинцев к европейским государствам с просьбой признания «Украинской Народной Республики». В буржуазной печати ведется компания в том же духе. В газетах Директории, издаваемых в Каменец-Подольске, Виннице перепечатываются статьи Дебрукера из «Ле Пепль», статьи из «Ле Птит Репюблик», из «Ле Франс Либр», из швейцарских и итальянских газет и даже из католической французской печати, как «Ля Круэ», и из немецкой печати в польу признания «Украинской Народной Республики». Во время своего пребывания в Будапеште Винниченко старался использовать Бела-Куна с той же целью. В этом смысле були получены предложения Бела Куна как в Москве, так и в Киеве. Недавно этот опыт был повторен с помощью другого коммуниста, тов. Платтена.

2022 05 14 rakovsky6

 

Василь Шахрай (1888–1920)

Идея о самостоятельном украинском советском государстве захватила и некоторые круги нашей партии. Таким образом некоторые товарищи из нашей партии идут по стопам известного Шахрая, бывшего членом нашей партии и членом Саратовского исполкома, перешедшего потом на сторону самостийников.

( -3-)

Украинские коммунисты-боротьбисты ведут самую усиленную работу, чтобы расколоть украинскую коммунистическую партию, используя движение в пользу самостоятельной Украины в нашей партии. Движение это питается еще галицийскими и буковинскими украинцами и Кубанской Радой, стремящимися к объединению с Украиной. На Украине это движение опирается на украинскую интеллигенцию, в особенности на учительскую спилку, имеющую свыше 20 000 членов, и на Украинский союз кооперативов, который является мощной экономической организацией, покрывающей своей сетью всю Украину и особенно правобережную.

Российский государственный архив социально-политической истории. Ф.2. Оп.1. Д. 11782. Л.5-16

 

2022 05 14 rakovsky7

2022 05 14 rakovsky8

2022 05 14 rakovsky9


[1] Здоров А. «Старые песни о главном» або новий напад імперської маячні. 26.07.2021. Режим доступу: https://politcom.org.ua/starye-pesni-o-glavnom-abo-novij-napad-imperskoi-majachni

[2] Див.: Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне протистояння. – К.: Темпора, 2006. – С.58-65; Ковальчук М. Без переможців: Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.) – К.: Стилос, 2012. – С.22-28.

[3] Восьмая всероссийская конференция РКП (б). Декабрь 1919 г. Протоколы. – М.: Госполитиздат, 1961. – С.84-115, 277. Прим.73; Кульчицький С. "Пропала грамота". Чому зникла ленінська промова про "українське питання" // Тиждень. 21 травня 2017 р. Режим доступу: https://tyzhden.ua/History/191965

[4] Волковинський В.М., Кульчицький С.В. Християн Раковський. Політичний портрет. – К: Політвидав України, 1990. – 270 с.; Мельниченко В.Ю. Нескорений. Наук.-худ. книга про Х. Раковського. – К.: Молодь, 1990. – 216 с.; Чернявский Г.И., Станчев М.Г., Тортика (Лобанова) М.В. Жизненный путь Христиана Раковского. Европеизм и большевизм: неоконченная дуэль. – М.: Центрполиграф, 2014. – 557 с.

[5] Мельниченко В.Ю. Х.Г. Раковський і державні відносини Радянської України з Радянською Росією (1919-1920) // Український історичний журнал. – 1989 - № 3. – С.39; Кульчицький С.В. Комунізм в Україні. Перше десятиріччя (1919-1928). – К.: Основи. 1996. – С.77; Єфіменко Г.Г. Статус УСРР та її взаємовідносини з РСФРР: довгий 1920 рік. – К.: Інститут історії України, 2012. – С.60.

[6] Раковский Х. Безнадежное дело // Известия ВЦИК Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. – М.,1919. - №2 (554). – 3 января; Мазлах С.М., Шахрай В.М. До хвилі. Що діється на Вкраїні і з Україною. – Одеса: Астропринт, 2019. – С.189-190, 201-206.

[7] Солдатенко В.Ф. Василь Шахрай та його творчість в історіографічному дискурсі // Гілея. Науковий вісник. Серія: історичні науки. – Вип. 107. – К., 2016. – С.23.

[8] Див. також: Митрофаненко Ю. Українська отаманщина 1918 – 1919 рр. – Вид.3-е. – Кропивницький: Імекс-ЛТД, 2016. – 240 с.; Війна з державою чи за державу? Селянський повстанський рух в Україні 1917-1921 рр. / Під заг. ред. В. Лободаєва. – Х.: Книжковий клуб «Клуб Сімейного Дозвілля», 2017. – 400 с.

[9] Центральний державний архів громадських об’єднань України. Ф.1. Оп.18. Спр.42. Арк.56; Ковальчук М. Без переможців: Повстанський рух в Україні проти білогвардійських військ генерала А. Денікіна (червень 1919 р. – лютий 1920 р.) – К.: Стилос, 2012. – С.158; Чоп В. Газети махновського руху // Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя, 2004. – Вип. XVII. – С.241. Дякую за підказку Анатолію Дубовику. 

Деякі моменти доповіді Раковського ніби перегукуються із сьогоденням: зокрема описи біженців, паливної та продовольчої кризи. Найдивніше від більшовицького діяча й на той моменткерівника політуправління Реввійськради РСФРР звучать скарги на те, що західні імперіалісти лише на словах підтримують Денікіна та «єдину й неділиму Росію», а насправді таємно надають допомогу українським націоналістам та Директорії УНР. Опоненти Раковського з українських комуністів ще на початку 1919 р. відзначали вражаючу єдність позицій щодо України, її права на самовизначення та самостійну державу в російських монархістів, кадетів, меншовиків, есерів і значної частини «комуністів». Всіх їх об’єднував імперський погляд, що заперечує існування України як окремої країни та окремого народу. «І от коли порівняєш два табори на Україні: 1) єдина і неділима Росія: монархісти, кадети, меншовики, с.-р. і «комуністи України»; 2) самостійна і незалежна Україна рядом з Росією: українські партії, — то пікантність сього фактичного стану набірає для пролетарської партії досить одіозного характеру. Се мова фактів, мова класових групіровок» (Мазлах С., Шахрай В. До хвилі. Що діється на Вкраїні і з Україною.Саратов, 1919.С.63).

[10] Шахрай В.М. Революция на Украине / Вступ. ст. и коммент. А. Здоров, А. Клименко и др. – Одесса: ТЭС, 2017. – 164 с.; Мазлах С.М., Шахрай В.М. До хвилі. (Що діється на Вкраїні і з Україною?) Друкується за виданням 1919 р. Вступ. ст. та комент. А. Здоров, А. Клименко. - Одеса: Астропринт, 2019. – 296 с.;

Червоним по білому: "Банкротство украинской политики налицо". Заява Сергія Мазлаха до ЦК РКП(б) 1919 р. // Пролетар України. 19 лютого 2019 р. Режим доступу: https://proletar-ukr.blogspot.com/2019/02/1919.html;

Василь Шахрай: документи з російських архівів. Частина 1. Дореволюційний період. // Пролетар України. 8 грудня 2020 р. Режим доступу: https://proletar-ukr.blogspot.com/2020/12/1.html

[11] Верстюк В., Лупандін О. Сучасні інтерпретації революційної доби 1917-1921 рр. // Революційна доба у системі координат сучасної історіографії. Зб. наук. ст. – К.: Інститут історії України, 2020. – С.58.

[12] Дірявка Ю.П. Українська Комуністична партія (укапістів): утворення, діяльність та ліквідація (1920-1925). Дис. … канд. іст. наук. – Дніпропетровськ, 2008. – 218 с.; Гірик С.І. Джерела дослідження ідейних засад Української Комуністичної партії (боротьбистів) (1918-1920). Дис. … канд. іст. наук. – К., 2015. – 261 с.; Величенко С. Імперіалізм і націоналізм по червоному: українська марксистська критика російського комуністичного панування в Україні (1918-1925). – Львів: Вид-во УКУ, 2017. – 376 с.