Оголошення

 

Святоуспенська Унівська Лавра Студійського Уставу, Львівське обласне товариство українських студентів-католиків «Обнова», Львівська міська громадська організація «Українська молодь – Христові»

Пропонуємо взяти участь у Міжнародній науковій конференції присвяченій 100-річчю свячень Йосифа Сліпого, яка відбуватиметься у стінах Унівської Святоуспенської Лаври Студійського Уставу 30 вересня 2017 р. 

2017 06 06 konf

 

Мета і завдання конференції.

Організувати науковий форум за участі дослідників на якому виходячи з історичної, богословської та філософської спадщини патріарха Йосифа Сліпого розглянути і обговорити:

- бачення патріархом Йосипом Сліпим концепції розвитку Греко- Католицької Церкви у ХХ ст.;
- опір тоталітарним режимам і заходи, спрямовані на збереження Греко- Католицької Церкви в СРСР та у світі;
- освітню та наукову діяльність патріарха Йосифа Сліпого у площині історичних, богословських та філософських досліджень.

Конференція триватиме один день і включатиме роботу у двох секціях в ранковий та у після обідній час:

1. Йосиф Сліпий – патріарх, людина, епоха.
2. Духовна спадщина патріарха Йосифа Сліпого: історичний, богословський та філософський контекст.

Конференція відбудеться 30 вересня 2017 р. за адресою: Святоуспенська Унівська Лавра Студійського Уставу, село Унів Перемишлянського району Львівської області.

Запрошуємо науковців, викладачів, аспірантів, студентів, семінаристів та членів монаших спільнот взяти участь у роботі конференції.

Заявку на участь у роботі конференції (форма заявки додається), анотацію доповіді українською мовою та мотиваційний лист (до 300 слів) просимо надсилати до 1 липня 2017 р. на адресу: univ 2017@ ukr.net та заповнити форму.

За матеріалами конференції планується видання збірника. Пріоритетність при включенні до збірки надається безпосереднім учасникам конференції (виступ на секційному засіданні). До збірника включатимуться статті, які відповідають науковим стандартам і вимогам, які подаються нижче. Проведення конференції, харчування та публікація матеріалів забезпечуються коштами організаторів. Проїзд і проживання здійснюється за рахунок учасників. Конференція не передбачає заочної участі.

Детальніша інформація

Посилання на подію

Р Е З О Л Ю Ц І Я

                   учасників ХІV Міжнародної наукової конференції
                «Археологія заходу України» (Львів, 17-19 травня 2017 р.)
               з приводу ініціативи Івано-Франківської обласної державної
              адміністрації, Галицької районної адміністрації та Галицької
                районної Ради відбудувати літописний св.Успенський собор
                  в с.Крилос Галицького району Івано-Франківської області 

2017 06 04 krylos  

Ми, учасники ХІV Міжнародної наукової конференції «Археологія заходу України», делеговані науковими центрами п’яти європейських держав з тривогою і обуренням сприйняли Рішення наради 7 травня 2017 р. зініційованої Івано-Франківською облдержадміністрацією (Голова О.Гончарук), Галицькою районною адміністрацією (Голова М.Попович) і районною Радою (Голова П.Андрусяк) про відбудову в с.Крилос Галицького району Івано-Франківської області літописного давньоруського кафедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці (ХІІ ст.).  Для виконання цього завдання була створена робоча група з обґрунтування концепції відбудови вищезгаданого собору представлена працівниками ДП «Український регіональний спеціалізований інститут «Укрзахідпроектреставрація» (м.Львів). Вже розроблено Статут та сайт «Благодійної організації «Міжнародний благодійний фонд відновлення Галицького Успенського Собору», засновником якого виступили Голова Івано-Франківської облдержадміністрації О.Гончарук, Архієпископ і митрополит УГКЦ Володимир (Війтишин), депутати Верховної Ради України А.Матвієнко, М.Довбенко та народний депутат України 5-го та 6-го скликань З.Шкутяк, який став виконавчим директором Фонду. До Кабінету Міністрів України планується подати склад координаційної ради, яка буде забезпечувати створення «духовно-культурного центру» в с.Крилос Галицького району.
   Нагадуємо, що подібна ініціатива місцевої виконавчої та законодавчої влади Івано-Франківщини мала місце у 1999 р., коли давньоруські фундаменти св.Успенського собору, спорудженого за правління одного з наймогутніших галицьких князів Ярослава Осьмомисла (1152-1187 рр.) вже були частково зруйновані незаконними будівельно-реставраційними роботами, які розпочиналися під тим самим гаслом: «Відбудуймо Успенський собор!». Благочинний фонд, створений тоді для акумулювання коштів на це будівництво, не виконав своїх зобов’язань і безслідно зник з юридичного поля зору. Особливо цинічним виглядає запевнення Голови Івано-Франківської облдержадміністрації О.Гончарука про те, що тепер вони планують відбудувати св.Успенський собор «для створення тут духовної Мекки» при тому, що інфраструктура даних районів Івано-Франківщини як і прогресуюче зубожіння місцевих мешканців сьогодні перебуває на межі колапсу і гнітючих злиднів. Прикметно, що ініціатива відбудови св.Успенського собору в с.Крилосі, за запевненням Голови Івано-Франківської ОДА, має підтримку Президента України П.Порошенка.
   Ми, учасники Міжнародної наукової конференції – фахівці з археології, архітектури, мистецтвознавства та історії, з огляду на свій досвід у цій сфері та зважаючи на чинне пам’яткоохоронне законодавство України і міжнародні пам’яткоохоронні хартії, ратифіковані Україною, заявляємо, що будь-які спроби відбудовувати св.Успенський давньоруський кафедральний собор в с.Крилос Галицького району Івано-Франківської області категорично неприпустимі з наступних причин:
  По-перше,  проведені на сьогоднішній день історико-архітектурні дослідження св.Успенського давньоруського собору в с.Крилосі біля Галича не дають достатньої інформації для відтворення цієї пам’ятки в натурному вигляді. З юридично-правових підстав відбудова згаданого собору була б кричущим порушенням міжнародних пам’яткоохоронних хартій, починаючи від Венеційської (1967) і закінчуючи Ризькою (2000), які ратифіковані Україною. Останнє археологічне розкриття літописного св.Успенського собору в с.Крилос провів науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України кандидат архітектури Ю.Лукомський у другій половині 1990-х рр. вдруге (після розкопок під керівництвом директора Музею НТШ Ярослава Пастернака у 1936-1938 рр.). Результати досліджень цієї унікальної давньоукраїнської святині введені до наукового обігу і за проектом передбачено лише повну консервацію і музеєфікування розкритих давньоруських фундаментів.
   По-друге, відбудовувати св.Успенський собор в с.Крилос не можна і з ансамблевих причин, оскільки спотворення існуючого на сьогодні оточуючого історико-архітектурного ансамблю (який сформувався впродовж ХVІ-ХІХ ст. і який творять каплиця св.Василія на фундаментах літописного собору, св.Успенська церква поруч з цими фундаментами та прилеглі митрополичі палати), є порушенням не лише вищеназваних пам’яткоохоронних конвенцій, але й чинного законодавства України.
   По-третє, і, одне з наголовніших застережень: відбудовувати св.Успенський собор не можна з технічних причин. Запевнення чинної влади Івано-Франківщини, що «…сучасні будівельні технології дозволяють без нанесення шкоди існуючим фундаментам здійснити їхню музеєфікацію під скляним саркофагом для загального огляду, а вже сам Собор спорудити над ним, як надбудову» - слід сприймати як крайню некомпетентність у цій сфері та ігнорування існуючих будівельно-реставраційних можливостей. Адже, внаслідок першої спроби «відбудови» літописного св.Успенського собру в с.Крилос у 1999 р. і внаслідок нереалізації проекту консервації (НЗ «Давній Галич»), рештки фундаментів собору сильно ушкоджені і потребують захисту. Накриття їх павільйоном з бутафорним важким верхом так чи інакше призведе до руйнування збереженої автентики у процесі будівництва (вібрації, навантаження суміжних ділянок, динамічні навантаження від будівельних робіт), а потім – через пересихання у павільйоні.
   Резюмуючи викладене, настоюємо: необхідно припинити будь-які спроби незаконної (з огляду на міжнародне і українське пам’яткоохоронне законодавство) відбудови давньоруського кафедрального собору ХІІ ст. в с.Крилос, а фактично – новобуду, який забере у всіх інваріантність візій та знищить автентичну субстанцію дощенту і безповоротно.

Підтримую:

М.Р.Литвин,
голова оргкомітету конференції,
директор Інституту українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН України,
доктор історичних наук, професор

                    
М.С.Бандрівський,
член оргкомітету конференції,
в.о. завідувача відділу археології Інституту українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН України, доктор історичних наук,
професор кафедри археології та спеціальних галузей історичної науки
Львівського національного університету ім. Івана Франка


Ю.В.Лукомський,
учасник конференції,
науковий співробітник відділу археології Інституту українознавства
ім. І.Крип’якевича НАН України,
кандидат архітектури

  Л.І.Крушельницька,
археолог, доктор історичних наук, почесний директор
Львівської національної наукової бібліотеки
ім. Василя Стефаника НАН України


Л.В.Войтович,
доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри історії середніх віків
і візантиністки Львівського національного університету ім. Івана Франка,
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки


М.В.Бевз,
доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури та реставрації Інституту архітектури національного університету «Львівська Політехніка»


Ю.Р.Диба,
доктор архітектури, доцент кафедри архітектури та реставрації Інституту
архітектури національного університету «Львівська Політехніка»


О.В.Рибчинський,
доктор архітектури, доцент кафедри архітектури та реставрації Інституту
архітектури національного університету «Львівська Політехніка»


І.Я.Скочиляс,
доктор історичних наук, проректор з наукової роботи Українського
католицького Університету (м.Львів)


М.Л.Долинська,
доктор історичних наук, доцент кафедри реставрації та реконструкції архітектурних комплексів національного університету «Львівська Політехніка», професор кафедри класичних, візантійських і середньовічних студій Українського католицького Університету (м.Львів)


Т.С.Возняк,
директор Львівської національної галереї мистецтв ім. Бориса Возницького


М.М.Капраль,
доктор історичних наук, професор, керівник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України


Г.І.Сварник,
завідувач Науково-дослідного відділу історичних колекцій Львівської національної наукової бібліотеки України ім. Василя Стефаника


А.В.Фелонюк,
кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Львівського відділення Інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України


В.В.Глинчак,
автор документального фільму «Довга дорога до Галича»,
Лауреат премії імені Ірини Калинець

В.М.Петегирич,
науковий співробітник відділу археології Інституту
українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України


Н.М.Білас,
кандидат історичних наук, в.о. завідувача кафедри археології та
спеціальних галузей історичної науки
Львівського національного університету ім. Івана Франка


Я.І.Онищук,
кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та
спеціальних галузей історичної науки
Львівського національного університету ім. Івана Франка


Н.Я.Стеблій,
кандидат історичних наук, доцент кафедри археології та
спеціальних галузей історичної науки Львівського національного університету ім. Івана Франка


О.Джеджора,
кандидат історичних наук, старший викладач Українського католицького університету


Я.Й.Грицак,
доктор історичних наук, професор Українського католицького університету


О.В.Середа,
кандидат історичних наук, доцент Українського католицького університету


М.Ф.Маринович,
віце-ректор Українського католицького університету, колишній політв’язень


О.О.Федорук,
кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник Інституту літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України


І.П.Чорновол,
доктор історичних наук, керівник Центру регіональної історії
Галичини Інституту українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України


            


Міжнародна наукова конференція «Спадок Реформації»

 

Запрошуємо до участі в конференції «Спадок Реформації: до 500-річчя 95 тез Мартіна Лютера та пам’яті Ю. О. Голубкіна (1941–2010)», що відбудеться 20 листопада 2017 р. на історичному факультеті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Напрямки конференції:

 Історичні аспекти Реформації;
Філософсько-богословські аспекти Реформації;
Спадок Реформації у сучасному світі й Україні.

Офіційними мовами конференції є українська, російська, німецька, англійська.

За підсумками роботи конференції планується видання збірки статей і матеріалів. Учасникам конференції буде надано сертифікат.

Заявки на участь у конференції просимо надсилати відповідно до наведеної форми до 1 жовтня 2017 р. включно на адресу: ancient@karazin.ua

Контакти:

Оргкомітет конференції «Спадок Реформації»
Історичний факультет, кафедра історії стародавнього світу та середніх віків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна,
пл. Свободи 4, ауд. 5-52,
м. Харків, 61022, Україна
Контактні телефони:
(057) 707-53-37 – кафедра історії стародавнього світу та середніх віків
097-455-91-33 (моб.) – Домановський Андрій Миколайович

Офіційний інформлист.

Детальна інформація на офіційному сайті кафедри історії стародавнього світу та середніх віків.

Шановні колеги!

УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВИВЧЕННЯ ГОЛОКОСТУ «ТКУМА»

запрошує Вас до співпраці з науковим журналом
«Проблеми історії Голокосту: український вимір» 

“Holocaust Studies: A Ukrainian Focus”

Журнал присвячено проблематиці Голокосту та інших геноцидів ХХ ст. Фокусуючись переважно на українських сюжетах, видання покликане ввести їх у широкий контекст європейської та світової історії. 

Журнал має на меті друкувати:

* оригінальні дослідження;
* переклади іншомовних текстів, присвячених проблематиці Голокосту на території України;
* джерела (у супроводі передмови та коментарів);
* рецензії на статті та монографії;
* огляди найважливіших наукових подій.

Редакція журналу закликає авторів з України і зарубіжжя надсилати матеріали, що представляють собою:

– праці теоретико-методологічного або узагальнюючого характеру, присвячені історії Голокосту;
– компаративні студії Голокосту в Україні та інших регіонах колишнього СРСР, Східної та Західної Європи; порівняльний аналіз конкретно-історичних і цивілізаційних аспектів Голокосту та інших геноцидів;
– фактологічні дослідження різноманітних аспектів Голокосту на українських землях;
– регіональні та краєзнавчі студії Голокосту на теренах окупованої України;
– дослідження, присвячені з’ясуванню місця й ролі єврейського фактору в культурно-історичних процесах в Європі, що передували Голокосту чи сталися після нього;
– історіографічні та джерелознавчі огляди;
– студії політики пам’яті та суспільної рецепції Голокосту в Україні та Східній Європі.

Мови видання – українська, англійська та російська.
З 2017 р. журнал має англомовну версію.

Тираж видання широко розповсюджується по найбільших українських і зарубіжних науково-дослідних, освітніх та культурно-просвітницьких установах, розсилається у понад 100 наукових бібліотек та спеціалізованих інституцій Європи, США, Канади та Ізраїлю. Електронна версія видання (у РDF-форматі) буде доступна на веб-сайті Інституту «Ткума»:
http://tkuma.dp.ua.

Вимоги до оформлення: набір здійснюється в текстовому редакторі сумісному з програмою WORD, шрифт – Times New Roman 14 кегль; інтервал – 1,5; поля – 20 мм з усіх боків. Обсяг публікацій: статті – 25 000 – 50 000 знаків; джерела з коментарями – до 20 000 знаків; рецензії – 10 000 – 15 000 знаків. Заголовок слід набирати великими літерами жирним шрифтом. Над заголовком з правого боку необхідно виділити жирним курсивом ім’я та прізвище автора. Примітки та посилання мають бути посторінкові та встановлені в автоматичному режимі. В кінці тексту подається список використаних джерел та літератури в алфавітному порядку, анотація (до 250 слів) і ключові слова подаються українською, російською та англійською мовами. Окремим файлом надсилаються відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, афіліація, коло наукових інтересів, основні публікації, домашня та робоча адреси, контактні телефони, адреса електронної пошти.

Дослідження, які пройшли відбір редакційної колегії журналу, направляються спеціалістам із теми для анонімного рецензування; за підсумками їхніх зауважень автор доробляє текст, після чого він проходить наукову та літературну редактуру.

Матеріали для випуску № 9 приймаються до 15 липня 2017 р.
на електронну адресу holocaust_studies.dp@ukr.net.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Чернігівський національний педагогічний університет
імені Т.Г. Шевченка
Дипломатична академія України при МЗС України

Проводять Міжнародну наукову конференцію на тему:


"Доба Реформації: держава, суспільство, культура"
12 – 13 жовтня 2017 року

 

Шановні колеги! У 2017 році виповнюється 500 років з початку Реформації у Німеччині, події, яка змінила обличчя Європи, призвела до трансформацій у політичній, соціальній, економічний та культурній сферах суспільного буття. З нагоди ювілею ми раді запросити Вас взяти участь у Міжнародній конференції "Доба Реформації: держава, суспільство, культура", метою якої є створення спільного комунікаційного простору для українських та зарубіжних вчених, що сприяло би обміну результатами дослідження різних аспектів реформаційного руху, здійснених з нових методологічних засад та із застосуваннями методів історії та суміжних наук.

Робота конференції планується в межах наступних основних НАПРЯМКІВ:

* Реформація і політика;
* Реформація і теологія;
* Реформація і суспільство;
* Реформація і дипломатія;
* Реформація і гендер;
* Реформація та культура;
* Спадок Реформації.

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ передбачається опублікувати у фахових журналах «Текст і образ: актуальні проблеми історії мистецтва» і «Вісник» історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

РОБОЧІ МОВИ: українська, російська, англійська.

УМОВИ УЧАСТІ:

* Організаційний внесок не передбачено.
* Витрати на транспорт, проживання та харчування учасники конференції несуть самостійно.
* Можливе поселення учасників конференції в гуртожиток та готельний комплекс університету.
* Для участі у конференції необхідно до 1 серпня 2017 р. подати в Оргкомітет заявку з поміткою «на конференцію», в котрій необхідно вказати свої:
* ПІБ, дату народження, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи (навчання) з повною адресою, посаду, контактний телефон, електронну адресу, назву доповіді/виступу.

Оргкомітет залишає за собою право остаточного відбору матеріалів, скорочення та редагування текстів.

 ЗАЇЗД ТА РЕЄСТРАЦІЯ

 * Заїзд учасників 11 та 12 жовтня 2017 року.
* Реєстрація – 12 жовтня 2017 р. з 9-00 до 11-45.

 ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ О 12-00 12 ЖОВТНЯ 2017 р.

 Адреса оргкомітету: Київ-01033, вул. Володимирська, 60, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, історичний факультет, Кафедра історії мистецтв (ауд. 444).

 ЕЛЕКТРОННА АДРЕСА: reformation500@ukr.net

Голова Оргкомітету
к.і.н, доц. Котляров П.М.

Український інститут у Лондоні планує ряд заходів, присвячених святкуванню 100-річчя Української революції 1917 року, яка відкрила століття боротьби України за незалежність і державність. Україна стала епіцентром громадянської війни між кількома таборами, пережила короткий період державотворення, низку селянських повстань, а також прихід більшовиків, «червоного терору» та початок грандіозного експерименту з побудови соціалістичного суспільства, який дуже швидко зійшов на брутальну політику колективізації, індустріалізації та репресій проти української інтелігенції. 20-і роки також були позначені відродженням ідентичності та розквітом українського авангардного мистецтва, невід'ємної частини європейського модернізму і традицій. На думку багатьох революція 1917 р. в Україні може розглядатися як провісник подій «Революції гідності» століття потому.

Український інститут у Лондоні у співпраці з провідними університетами, музеями та культурними організаціями Британії пропонує британській громадськості взяти участь у циклі подій «
The Century of Ukrainian Revolutions: 1917-2017» ("Сторіччя українських революцій: 1917-2017"), які відбуватимуться упродовж 2017 року у британській столиці.

Цикл відкриється лекцією відомого американського історика, професора Марка фон Хагена «Чому Українська революція є важливою для істориків Російської Революціі 1917 року?» 30 травня 2017 року. Подія відбудеться у Лондонській Школі Економіки. Буде показано також маловідомий український фільм 1920 року «Шкурник» відреставрована копія якого буде надано національним Центром Олександра Довженка (знайти лінк на сайт). Фільм є сатирою на реалії радянського устрою в Україні у перші роки після приходу більшовиків і був заборонений невдовзі пісоя виходу на екрани.

7 червня у лондонському кінотеатрі Bertha DocHouse відбудеться показ іншого українського фільму 20-х років – документальної стрічки «Навесні» Михаїла Кауфмана, брата іншого відомого кіномайстра – Дзіґи Вертова. Фільм є символітчним зображенням приходу весни і пробудження до нового життя у новому, соціалістичному Києві. Кінокритик Центру Олександра Довженка Станіслав Мензелевський надасть фаховий коментар британській аудиторії щодо мистецької мови Кауфмана і розповість про феномен ВУФКУ – Всеукраїнського кінофотоуправління, яке сприяло небувалому розвою українського кіновиробництва 20-х у коротких період політики українізації.

Ціла низка подій запланована на осінь. Зокрема, відбудеться презентація книги відомого історика Енн Епплбаум “Червоний голод: війна Сталіна проти України” («Red Famine: Stalin’s War on Ukraine»). Книга Енн Епплбаум – остання частина її трилогії, присвяченої злочинам комуністичного режиму, яка включає також історії ГУЛАГу та історію створення маріонеткових комуністичних режимів у Східній Європі.

Окрема подія буде присвячена мистецькому виміру політики декомунізації. Подія називатиметься «Монументальна пропаганда: прощання з радянською естетикою» і включатиме презентацію книги київського видавництва «Основи» «De-communised: Ukraine’s Soviet mosaics», яку презентуватиме Дана Павличко, а також культурологічний аналіз феномену Ленінопаду, який здійснить дослідниця Оксфордського університету та мистецтвознавець Мирослава Хартмонд.

Український Інститут у Лондоні є британською благодійного організацією, яка займається інформаційно-освітньою діяльністю, спрямованою на вивчення української історії, мови та культури, а також на ознайомлення з подіями сучасної України. Афілійована з Українським Католицьким Університетом у Львові. Незалежна від уряду та бізнесу.

Call for Applications for our summer school “Viadrinicum”:

BorderLab. Borderland Experiences: Conflict, Dialogue, and the Arts

Frankfurt (Oder), 28 August – 10 September 2017

Viadrinicum is an annual summer school devoted to the countries of the Eastern Partnership region with a special focus on Ukraine. This year it will take place in the form of BorderLab, aiming to tackle the issues of borders and borderland regions from multiple theoretical and methodological perspectives. With a strong emphasis on the participatory element of educational process the school will allow its participants to deepen their knowledge about borderland studies and enhance their practical and methodological skills in the framework of several project-oriented workshops. Students, PhD candidates and young NGO activists (up to 35 years of age) from all fields are invited to apply.

The school seminars will be devoted to theoretical and empirical analysis of the role of borders and identity construction in conflict areas of the Eastern Partnership region. Among others, the programme includes the following seminars and workshops:

Karl Schlögel (Berlin, Frankfurt/Oder): Opening Talk

Vasyl Cherepanyn (Kyïv): Trespassing Europe: Wars and Walls in the Borderlands

Ketevan Khutsishvili (Tbilisi): Construction of Identities in Conflict Zones. Case Study of Abkhazia

Lars Kirchhoff (Frankfurt/Oder), Tatiana Kyselova (Kyïv), Julia von Dobeneck (Frankfurt/Oder): Workshop on Conflict Management and Peace Mediation

Jutta Sommerbauer (Vienna), Elena Jerzdeva (Berlin): Workshop on Civic Journalism in Areas of Conflict

Besides the academic part, participants of the school will also be able to develop their own small projects in the framework of three workshops (Border.Doc, Border.Art, Border.Media) under the close guidance of professional experts from the field of documentary filmmaking, art and journalism. During the two weeks, non-Ukrainian participants will have the opportunity to improve their Ukrainian language skills in classes of various levels while Ukrainian participants can attend a German language class. Furthermore, there will be film screenings, public discussions, and an Open Space where participants will have the chance to discuss their own scientific or cultural projects with other participants and scholars.

Thanks to the support of the German Federal Foreign Office, European University Viadrina can fund up to 20 travel scholarships for students, PhD candidates and young NGO activists up to 35 years old (150-700 €, de-pending on your country of residence).

You can apply for a scholarship if you meet the following requirements:

- You are a student, a PhD candidate or a young activist, working for an NGO;
- You have a genuine interest in questions concerning border problematics;
- Your knowledge of English is sufficient to take an active part in the discussions.

Please download and fill in the application form, which you can find on the Viadrinicum website, and e-mail it to: viadrinicum@europa-uni.de

The application deadline is May 31, 2017.

With best regards from European University Viadrina
Stefan Henkel

viadrinicum logo

Europa-Universität Viadrina
Stefan Henkel
Wissenschaftlicher Koordinator
Viadrinicum - Ukrainian Summer School
Große Scharrnstraße 59
15230 Frankfurt (Oder)

Tel. +49 (0) 335 5534 4275
Fax +49 (0) 335 5534 74275

shenkel@europa-uni.de
www.europa-uni.de/viadrinicum
www.facebook.com/viadrinicum

 

Download CfA >>

Download Programme >>

Download Application Form >>