Оголошення

2019 12 29 kma
 
 
 
 
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Кафедра історії
 
Центр польських та європейських студій НАУКМА
Товариство дослідників історії Центрально-Східної Європи
 
Інтернет портал HISTOR!ANS.IN.UA
 
 
Науковий семінар, Круглий стіл, Презентації. «Безкордоння» – схід України XVI – XVIII ст. у нових дослідженнях та інтерпретаціях
 
21 квітня 2020 р. 
 
Київські науково-дослідні і освітні установи та, зокрема, Національний університет «Києво-Могилянська академія» є центрами з вивчення історії України загалом і регіональних особливостей українських земель у минулому і сучасності. Вивчення історії Слобідської України, історії прикордоння вийшло поза регіональні рамки. Дослідженням історії даної історичної області займається низка столичних науковців, а також дослідники зі Львова, Чернігова, Одеси.  Даний захід має на меті посилити наукову комунікацію, обговорити методологічний інструментарій з приводу студій над прикордонням (frontier studies), ознайомити науковий загал з доробком як харківських, так і київських, українських чи закордонних дослідників минулого.
 
 
2020 01 04 frontless2
 
 
Планується провести на базі кафедри історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» 21 квітня 2020 р.
 
 
У даній серії наукових закладів, що включає у себе проведення семінару у рамках зборів Товариства дослідників історії Центрально-Східної Європи в Національному університеті Києво-Могилянська академія, круглого столу з актуальної теми у даному разі – поведінка еліти під час політичних та соціальних трансформацій (Слобідська Україна), презентацію нових наукових та науково-популярних видань (2019 р.) з історії Харкова та Слобідської України. 
 
Питання, побажання, заявки:
 
 
2019 12 29 historians logo
 
 
2019 12 29 kma
 
 
Кафедра історії Національного університету "Києво-Могилянська академія" 
 
 
2020 01 19 cius1
 Канадський інститут українських студій
 
 
2019 12 29 historians logo
 
 
 
Інтернет портал Histor!ans.in.ua 
 
 
 
 
Кафедра історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» спільно з Historians.in.ua мають честь оголосити про проведення Міжнародної наукової конференції  «Радянське «я» і радянське «ми» між ідеологією та реальністю». Конференція відбудеться 20-21 березня 2020 року на базі Національного університету «Києво-Могилянська академія». 
     
Радянознавчі студії досить динамічно розвиваються в Україні з моменту здобуття нею незалежності. Озвучене ще в останні роки перебудови завдання заповнити «білі плями» історії протягом наступних десятиліть стимулювало дослідницький пошук і появу великої кількості публікацій на раніше табуйовані теми радянського минулого. Ще до недавнього часу першочерговий дослідницький інтерес викликала політична історія радянського періоду, а темами, що передовсім розробляються, були та й досі залишаються ті, що пов`язані з терором, репресивною радянською машиною, дисидентським опором системі, Другою світовою війною тощо. Тобто, українська пострадянська історіографія, вже у нових умовах і володіючи доступом до раніше не доступних архівних масивів, дублювала підходи (та й оцінки) «тоталітарної школи», що домінувала в західних радянознавчих студіях ще у 1950-х – 1970-х рр. 
 
Відчутні зрушення відбулися в українських радянознавчих студіях протягом останнього десятиліття: дослідники звернулись до питань соціально-економічного, соціокультурного, соціорелігійного, повсякденного життя в Радянському Союзі. Поступово відходячи від вузького розуміння «радянського», що обмежується вивченням системи влади, репресивних інституцій, з одного боку, і опору системі, з іншого, українські дослідники звернули увагу на антропологічний вимір радянської історії. «Людина» в їхніх студіях – уже не лише пасивний об`єкт дій влади,  але й активний історичний суб`єкт. Таким чином, українські дослідники починають долучатись до нової соціальної та нової культурної історії «радянського», що динамічно розвиваються в західних радянознавчих студіях ще з середини 1990-х рр. 
 
2019 12 ohol3
 
 
 
На думку організаторів конференції, наразі доречним є проведення міжнародного наукового зібрання, що підведе своєрідні проміжні підсумки найновіших розвитків в радянознавчих студіях, створить умови для спілкування українських і західних дослідників, обміну ідеями, обговорень методологічного інструментарію та теоретичних засад вивчення «радянського», а тому стимулюватиме подальші зрушення в цій ділянці української історіографії.
 
Формат заходу: дводенна міжнародна наукова конференція, у центрі обговорень якої – радянська людина і радянське суспільство, що конструювалися/творилися/форматувалися упродовж усього радянського періоду із використанням найрізноманітніших засобів, але життя яких все ж залишалось далеким від прописаного в партійних документах ідеалу. До участі запрошуються дослідники, що вивчають різноманітні аспекти заявленої проблематики: радянську систему освіти і пропаганди, методи і наслідки «соціальної інженерії», індивідуальну й колективну пам’ять, соціально-економічний і соціорелігійний вимір радянського життя, гендерні питання, радянські культурні проекти, масову культуру та повсякденні соціокультурні практики тощо. 
 
2019 12 29 ohol2
 
Упродовж двох днів конференції заплановано проведення пленарного засідання, п’яти тематичних секцій і підсумкового круглого столу, у яких візьмуть участь близько 30 учасників.
 
Результат такого наукового форуму не обмежується власне проведенням конференції. Нами запланована публікація збірника, до якого увійдуть доопрацьовані за результатами обговорень і дискусій доповіді учасників конференції. Формування – через налагодження і підтримання персональних контактів – своєрідної спільноти дослідників «радянського» є не менш важливим безпосереднім результатом, також і з перспективи майбутніх наукових проектів.
Організатори здійснюють пошук коштів для забезпечення харчування та проживання учасників конференції. 
 
 
Про включення заявлених доповідей до програми ми повідомимо не пізніше 14 лютого.

THE PETRO JACYK PROGRAM FOR THE STUDY OF UKRAINE

invites applications for the 2020-2021 academic year

Scholars studying Ukraine outside Ontario are invited to apply for funding available through the Petro Jacyk Program for the Study of Ukraine at the Centre for European, Russian, and Eurasian Studies (CERES), the University of Toronto for the 2020-2021 academic year. Successful applicants will conduct research and interact with Canadian scholars during their stay at CERES. They will also be invited to give a presentation on the topic of their research and are expected to take part in relevant scholarly events. As a rule, visits are scheduled during the fall and winter sessions of the university, that is between September and April.

In addition, each year the Petro Jacyk Program—in partnership with the Holodomor Research and Education Consortium (HREC)—may support one scholar whose research relates to Holodomor. Successful applicants will benefit from interaction with not only scholars in the University of Toronto community but also those who are involved in HREC projects. They will have access to the archives of the Ukrainian Canadian Research and Documentation Centre, where HREC is located (a ten-minute walk from CERES), archives that include unpublished eyewitness accounts of the Holodomor, as well as the extensive Holodomor microfilm collection from the Central State Archive of Popular Organizations (Kyiv) at the University of Toronto Library. HREC is a project of the Canadian Institute of Ukrainian Studies (University of Alberta). 

2019 11 24 ohol1

 

Запрошуємо зголошуватися дослідників гуманітарних напрямків з різних країн на дослідницькі резиденції Центру міської історії 2020–2021. 

Особливо заохочуємо істориків, культурологів, антропологів. Приймаємо заявки на дослідження, в яких запропоновано широкі інтерпретації міської історії як дисципліни, що перебуває на перетині різноманітних підходів гуманітарних і суспільних наук. Хронологічні рамки студій – ХІХ-ХХ століття, географічні межі – Центральна і Східна Європа. Особливо вітаємо теми, пов’язані з дослідницькими фокусами Центру, зокрема із питаннями урбанізації багатоетнічних міст, досвідів містян у час радикальних змін та воєн ХХ століття, планових міст, міської спадщини, комеморативних практик та міського простору, інфраструктури та культурних практик у містах, цифрової та публічної історії.

2019 11 18 kma

До уваги студентів-істориків бакалаврських і магістерських програм!

Кафедра історії Національного університету «Києво-Могилянська академія» спільно зі студентським науковим товариством Potluck оголошують про прийом зголошень до участі у студентській конференції «Людина в умовах модерну» із серії конференцій для молодих дослідників «Досліджуючи минуле». Конференція відбудеться 31 січня – 1 лютого 2020 р. у рамках «Днів науки в НаУКМА». До участі в конференції просимо надсилати пропозиції доповідей, що стосуються найрізноманітніших аспектів заявленої проблематики, а саме історико-антропологічного виміру історії модерного періоду, ХІХ – ХХ ст.

2019 11 18 modern

Зголошення до участі в конференції, так само, як і будь-які запитання щодо неї, просимо надсилати до 12 грудня включно на адресу Клименко Оксани (klymenkooksana@ukr.net). Зголошення повинно містити наступне:

-          тема повідомлення: «Людина в умовах модерну».

-          текст зголошення: ім’я та прізвище, навчальний заклад, рік навчання, тема доповіді, коротка анотація доповіді (100-200 слів).

Про рішення Оргкомітету щодо включення доповіді до програми конференції автори будуть повідомлені не пізніше 23 грудня.