2019 06 17 hoshko
 
Гошко Т. Звичай і права. Джерела, коментарі, дослідження: У 2-х т.  Т. I: Антропологія міст і міського права на руських землях у XIV – першій половині XVII століття / Інститут Критики; Ukrainian Research Institute, Harvard University.  К.: Критика, 2019. 564 с.
 
 
У монографії львівської дослідниці підходи історичної антропології й антропології права використано для аналізу міської історії на руських землях Королівства Польського і Великого князівства Литовського у XIV – першій половині XVII століття. Авторка застосовує до вивчення минулого культурно-антропологічну методику, спираючись переважно на джерела правового штибу – "Саксонське зерцало", Статут Яна Ласького, правничі трактати Бартломєя Ґроїцького, Павла Щербіча і Павла Кушевіча, сеймові конституції та локаційні привілеї, – що вони засвідчують вплив на тогочасне міщанське суспільство як звичаю і традиції, так і ідей гуманізму та Реформації й містять глибинний пласт інформації про антропологічний вимір побиту пізньосередньовічного та ранньомодерного міста: не тільки про світ правових уявлень міщан, а й про їхні розмаїті соціяльні, конфесійні, етнічні та ґендерні ідентичності, фобії та стереотипи, нормативну й асоціяльну поведінку, про погляди на засади світопорядку, на поняття ідеального громадянина і на своє місце у державі, про ставлення до влади і решти станів й узагалі до Іншого тощо.
 
 
Зміст
 
 
Вступ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
 
1. Методологія дослідження та історіографія проблеми . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
 
1.1. Методологія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
1.2. Історіографія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 
2. Символічний і метафоричний світи в уявленнях міщан крізь
призму «Саксонського зерцала» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 
2.1. Айке фон Репков і його «Sachsenspiegel» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
2.2. Символи і метафори в «Саксонському зерцалі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
2.3. Ґендерна проблематика в «Саксонському зерцалі» . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
2.4. Поширення і вплив «Саксонського зерцала» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
 
3. Кодекс Ласького як джерело антропології міського і державного
права в Короні Польській . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
 
3.1. Життя і діяльність Яна Ласького . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.2. Радомський сейм 1505 року . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
3.3. Статут Ласького . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.4. Міське право у Статуті Ласького . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
 
4. Уявлення про право та міський соціюм у кодексах другої половини
XVI – початку XVII століття . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
 
4.1. Проблема джерел міського права України . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
4.2. Спроби уніфікації міського права в Короні Польській . . . . . . . . . . . . . . 147
4.3. Вплив гуманізму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
4.4. Право Боже, природне та людське . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
4.5. Право та мораль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
4.6. Неповноправні жителі міст. Євреї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
4.7. «Негідні» професії та справи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219
4.8. Уявлення про дитинство . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
4.9. Уявлення про старість . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
4.10. Ритуал присяги . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285
 
5. Міщани vs шляхта у світлі сеймових конституцій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
 
5.1. Міщани і шляхта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 295
5.2. Розмивання станових меж і спроби йому запобігти . . . . . . . . . . . . . . . . 309
5.3. Справи окремих міст на сеймах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331
5.4. Справи міської торгівлі на сеймах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353
5.5. Ставлення до міського марґінесу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369
6. Засяг і розмаїття міського права в локаційних привілеях . . . . . . . . . . . . . . 403
6.1. Локація міст . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405
6.2. Локаційні привілеї . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 419
6.3. Інформаційний потенціял локаційних привілеїв: правові аспекти . . . . 429
6.4. Інформаційний потенціял локаційних привілеїв: економічні аспекти . . . 437
6.5. Інформаційний потенціял локаційних привілеїв: самоврядування . . . . 449
 
Замість післямови . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467
 
Додатки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 473
 
Джерела і література . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 475
Скорочення . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Список ілюстрацій . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523
Покажчик імен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531
Покажчик географічних назв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555