2019 06 01 Volosh

 

У книжці, на прикладі Полтавського ґродського суду, досліджуються обставини появи ґродських судів у Гетьманщині. Вивчається склад суду, обов’язки його членів, компетенція суду, роль возних і адвокатів у здійсненні судочинства, час проведення засідань. Досліджується характер справ, які розглядав ґродський суд, та соціальні групи, які до нього позивалися. З’ясовується, на основі яких законів відправлялося судочинство, і як виглядав судовий процес. Розширюючи наші знання про судочинство й законодавство Гетьманщини упродовж останніх років її існування, книжка буде цікавою не лише науковцям, а й широкому колу читачів.

Вступ

Возний: Когда би я іміл – теє-то як його – столько язиков, сколько артикулов в Статуті ілі сколько зап’ятих в Магдебурзьком праві

Іван Котляревський, «Наталка Полтавка»

Персонажі Котляревського, а особливо возний, були яскравими типажами ХІХ ст., що, однак, не заважало їм хвалитися саме знанням «старого українського права», за яким судилися в Полтаві, відколи її відновили як «слободу пустуючу Полтаву», і в першій третині ХVІІ ст., і майже до середини ХІХ ст.

Попри значні, інколи карколомні, політичні грози та буревії, що неодноразово стрімко прокочувалися регіоном у XVII-XVIII ст., полтавці вирішували суперечки на основі Литовського Статуту і Магдебурзького права. Навіть «золота осінь» Гетьманщини з її несміливими спробами реформ у цьому сенсі нічого кардинально не змінила: полкові суди заступили ґродські, але корпус суддів і проблеми лишилися, а міняти алгоритми їхнього вирішення ніхто взагалі не збирався, хіба що на рівні просвітницької риторики.

Кілька років тому, в ході роботи над текстом монографії про міську спільноту Полтави, цілий розділ якої я присвятив конфліктам і злочинам, у мене виникла ідея створення цієї книжки. Працюючи з книгами протоколів Полтавського ґродського суду, я тоді зауважив, що ми маже нічого не знаємо про цю сторінку в історії судочинства Гетьманщини. Тексти підручників, як шкільних, так і університетських, зазвичай обмежуються повідомленням про те, що за гетьмана Розумовського було проведено судову реформу, і лише в окремих випадках повідомляють про появу земських, підкоморських і ґродських судів. Отже, мені захотілося з’ясувати: що, власне, являв собою ґродський суд, матеріали якого я досить активно використовував, і як виглядало судочинство, яке він здійснював?

Крім того, свого часу, розчитуючи текст однієї із судових книг, я не помітив як перевів її в електронний формат. І, попри те, що після видання переписної книги Полтави, створеної в ході Румянцевського опису, я зарікався більше ніколи не братися за видання джерел, знову не зміг встояти перед спокусою. Тому ця книжка складається із двох частин: дослідження про те, що собою являв ґродський суд в Гетьманщині, проведеного на матеріалах Полтавського ґродського суду, та археографічної публікації «Книги чолобитницьких вироків» того суду за 1777 рік.

У дослідженні, на основі матеріалів Полтавського ґродського суду, які зберігаються в окремому фонді Центрального державного історич- ного архіву України в м. Києві (ЦДІАК України), я спробую пояснити, що являв собою суд у козацькій Україні періоду «золотої осені». Для цього я сформулював низку запитань до джерел, а свої відповіді на них – представив на сторінках цієї книжки:

• за яких обставин і коли з’явився ґродський суд в Полтаві?
• яким був його склад, якими були обов’язки його членів, і як часто відбувалися його засідання?
• якою була компетенція ґродського суду, які справи у ньому роз- глядали?
• представники яких соціальних груп могли позиватися до цього суду?
• на основі яких законів здійснювалося судочинство?
• як саме відбувався судовий процес?

Зміст

Вступ... 6

Розділ перший. Ґродський суд: люди і процес... 9
1.1. «В силу Малороссийских прав»: поява ґродських судів… 10
1.2. Склад суду: «люди добрі, побожні, цнотливі, гідні, обізнані з правом і вміючі писати»… 12
1.3. «Люди добрі, віри годні»: возні та свідки... 17
1.4. «Мають бути кожного місяця»: судові засідання… 22
1.5. «Що мають судити»: компетенція суду… 26
1.6. «Людям здавна вільним, знатним і поштивим»: хто судився в ґродському суді… 32
1.7. «А в праві Малоросйському»: на які закони спиралися… 35
1.8 Судовий процес... 52

а) «справи менші, не криваві де про горло не йдеться»… 52
б) «справи криваві за що горлом карають»… 60

1.9 Висновки… 64
1.10 Summary... 67

Розділ другий. Судова практика і правова риторика
Книга чолобитницьких вироків Полтавського ґродського суду за 1777 рік... 69

Список джерел та літератури... 189
Географічний покажчик... 195
Іменний покажчик... 197

Книга на сторінці видавництва