2018 11 16 Razygr

У книзі висвітлено становлення, формування, організаційну структуру, основні напрями та результати діяльно­сті громадських організацій на теренах Волинської губернії в роки Першої світової війни. Використано великий джерельний матеріал, зокрема маловідомі документи архівних установ України та Польщі.

ЗМІСТ

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ.…….8

ВСТУП……9

РОЗДІЛ 1. (ПРИ)ФРОНТОВА ВОЛИНСЬКА ГУБЕРНІЯ: УТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ДОБРОЧИННИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У СЕРПНІ 1914-го – ЛЮТОМУ 1917 р.…..27

РОЗДІЛ 2. ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ В ЗАХІДНИХ ПОВІТАХ ВОЛИНІ ПІД АВСТРІЙСЬКОЮ ОКУПАЦІЄЮ (КІНЕЦЬ 1915-го – 1918 р.)…..91

РОЗДІЛ 3. ПІСЛЯ ПАДІННЯ ІМПЕРІЇ РОМАНОВИХ: ГРОМАДСЬКІ ІНСТИТУЦІЇ В БЕРЕЗНІ 1917-го – ЛИСТОПАДІ 1918 р…..125

ВИСНОВКИ……173

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА……177

СПИСОК ІЛЮСТРАЦІЙ….212

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК…..223

SUMMARY……236

STRESZCZENIE……238

Видавництво