2018 09 21 khift

 

У книжці зібрано під однією обкладинкою розвідки авторів із трьох українських міст (Харкова, Івано-Франківська, Києва) і двох закордонних (Падуї та Відня). Усі вони були доповідачами на конференції «Унормування, розунормування та перевнормування української мови (1920–2015)», що пройшла в Харкові 18 вересня 2015 р. Первісний задум цієї наукової зустрічі полягав у тому, щоб розглянути історію внормування української мови цього часу комплексно, взявши до уваги його досвід у різних реґіонах країни, певний час відділених одне від одного державними кордонами. Дослідження цієї теми тривало й по конференції, наслідком чого стало змістове й концептуальне збагачення остаточного тексту. Додатком ідуть дві статті Юрія Шевельова, дотичні до цієї проблематики, що одна з них дотепер залишалася зовсім невідомою, а друга була приступна тільки в дуже рідкісному канадському виданні, наявному в лічених бібліотеках Старого Світу (її подано в перекладі з англійської). Видання супроводжено науковим апаратом.

Основний зміст:

Редакційна нотатка (Сергій ВакуленкоКатерина Каруник) [c. 3-6]

Сергій Вакуленко

Загальні тенденції в унормуванні української мови (1920–2015 рр.) [c. 7-258]

Вікторія Піддубна

Лексичні полонізми в «Українсько-російському словнику» Овсія Ізюмова (1930) [c. 259-312]

Ляура Ораці

Український правопис і поворот у мовній політиці 1933 р. (за матеріалами газети «Вісті ВУЦВК) [c. 313-330]

Микола Лесюк

Українська літературна мова Галичини в першій половині ХХ ст. [c. 331-364]

Людмила Підкуймуха

Лексика міжвоєнного Львова в історичному й соціокультурному аспектах (на матеріалі художніх текстів) [c. 365-396]

Міхаель Мозер

Граматики “руського языка” й української мови в чехословацькій Підкарпатській Русі й угорському Підкарпатті (1919–1945 рр.) [c. 397-428]

Наталія Карікова

Українська літературна мова за радянської доби (1920–1990 рр.): від нормалізації до рознормалізації та перенормалізації [c. 429-465]

Катерина Каруник

Полеміка київських академічних мовознавців з діаспорними науковцями навколо питань корпусного планування української мови (1960‑і – 1980‑і рр.) [c. 466-500]

Юрій Шевельов

Новітня українська літературна мова, з типологічного погляду [c. 503-514]

Мовне внормування на Україні та його внедійснення (з англійської переклали С. Вакуленко, К. Каруник) [c. 515-535]

 Тематичний покажчик [c. 536-595]

Покажчик українських слів [c. 596-645]

Іменний покажчик [c. 646-656]

Зведений алфавітний список цитованої літератури [c. 657-709]

Скорочення [c. 710]

Зміст [c. 711-712]

Замовлення на книжку можна надсилати на hi-phi@email.ua

Ціна книжки — 200 грн. У разі пересилання поза Харків додається вартість поштових послуг.

Презентація 24 вересня, 15 год. Бібліотека ім. Тетяни та Омеляна Антоновичів, зала №25 Національний університет «Києво-Могилянська академія». Вул. Сковороди, 2