2018 07 26 adadurov3

 

2018 07 26 adadurov1

 

 

2018 07 26 adadurov2

 

Нове видання пропонує поглянути на історію українських земель імперського часу за донесенням консульських установ. Дана джерельна база виявиться досить таки несподіваною для характеристики політичних подій та соціально-економічних відносин. У центрі уваги дослідників виявиться простір названий північним Причорномор’ям, а основним містом напевно ж Одеса.

Історія дипломатії на цих теренах уже приречена на певні дискусійні зауваги. Але основа зауважень насамперед економічні інтереси, «подразник для уяви» щодо потенціалу регіону, де поруч з порахунками кількості суден та цінових змін зацікавлення викликають процеси урбанізації та демографії, заняття населення, нові шляхи та погодні умови. Власне, саме клімат, як видно з консульських донесень, незрідка визначав економічні відносини.

Одеса перетворилася на основний порт на Чорному морі Російської імперії, зв’язки міста з багатьма країнами та іншими портами – очевидні, морські держави прагнули мати там своє представництво. Однак лише донесення британської консульської служби відображали політичні зрушення початку ХХ ст.: заворушення, страйки, єврейські погроми.

Погляд іноземця дуже цінний тим, що зважає на ті особливості та деталі, що непомітні місцевому мандрівцю чи письменнику. Водночас чимало загальних речей можуть залишитися поза увагою. Та то вже особливості джерельної бази.