2018 07 13 Mal

З остаточним потраплянням під владу російської корони у кінці ХVІІІ століття Північнопричорноморський степ кристалізується як головна арена соціально-економічного та соціокультурного конструювання і колонізації. Етнічні, культурні та екологічні зміни в регіоні були неминучими. Вони заторкували усі сфери життя та стосувалися усіх його мешканців. У фокусі даного дослідження є шлюб іммігрантського населення, вихідців з німецьких земель, які прибули до регіону в рамках його державної колонізації, і офіційно були класифіковані як "німецькі колоністи". У книзі вперше висвітлюються стратегії інструменталізації шлюбу та функціонування домогосподарств колоністів імперською політикою в Північному Причорномор'ї, зокрема й з точки зору соціально-економічної раціональності колонізації. Укладання та розірвання шлюбу серед колоністів поступово потрапляли до компетенції колоніальної вертикальної влади.

Прагнучи контролювати колоністський шлюб та формування домогосподарства через запроваджений шлюбний режим, російський імперський уряд та його регіональні представники не мали дієвих засобів для здійснення тотального контролю на місцях. При цьому першорядне значення надавалося функціональним та стійким домогосподарствам, заснованим на неконфліктних відносинах між партнерами. Будучи на перехресті державних, церковних, гродадських та особистих інтересів, колоністський шлюб на практиці неодноразово точкою зіткнення світських та церковних інституцій у боротьбі над домінуванням над ним. Зосереджуючись як на нормах, так і на практиках, в книзі досліджується взаємовплив колонізації як політики та колонізації як імперської ситуації на родинне життя німецьких колоністів. Ще одним важливим аспектом дослідження стало виявлення шляхів, за допомогою яких гендер та колонізація взаємо конструюють та взаємо обумовлюють один одне, як у правових нормах, так і в реальних практиках. Таємні розлучення та несанкціоновані шлюби, відкрита та прихована непокора, імітації та недбалість, переорієнтація ритуалів та дискурсів, та втечі – це неповний перелік стратегій та дій колоністів, священників та імперських регіональних представників, що кидали виклик і розхитували імперський шлюбний режим в регіоні.

Детальніше ознайомитися з книгою та завантажити її повну версію