obkl romy web

Завантажити посібник у форматі PDF >>

«Роми: міфи та факти. Навчально-методичний посібник для вчителя з протидії ромофобії» – видання, спрямоване на протидію стереотипам та упе-редженням щодо ромів в українському суспільстві. На основі власного педа-гогічного досвіду автори пропонують шляхи деконструкції наявних міфів через їх переосмислення, застосування елементів критичного мислення та історичного контексту. Метою посібника є допомога освітянам, які вважають толерантність важливою життєвою компетенцією і прагнуть допомогти сво-їм учням долати давні та нові стереотипи щодо ромів, ближче ознайомитися з історією та традиціями цього народу. Запропоновані інтерактивні заняття та історичні матеріали можуть використовувати вчителі історії, суспіль-ствознавства, права, етики, філософії. Матеріали посібника можуть стати основою для серії виховних годин.

ЗМІСТ

Вступ ...4

Заняття 1. Міф «Роми – єдиний народ, розсіяний по світу» ...17

Заняття 2. Міф «Усі роми – кочівники» ...40

Заняття 3. Міф «Роми крадуть дітей» ...68

Заняття 4. Міф про «циганських баронів» ...90

Заняття 5. Мова ворожнечі щодо ромів ... 111

Список рекомендованої літератури з історії та культури ромів ...133

Список Інтернет- і медіа-ресурсів ...137