2018 02 01 Mykolenko

У монографії досліджується політична спадщина регента і прем’єр-міністра Болгарії у 1886–1894 рр. Стефана Стамболова та її вплив на державотворчі процеси в князівстві/царстві у 1895–1920 рр. Під вказаним поняттям розуміється: сукупність започаткованих видатним політиком ідей і практик, усталених рутин та взятих на озброєння для ефективного управління масовою свідомістю ідеологем, що знаходило різноманітні прояви у соціально-економічних і політичних процесах, які відбувалися в країні після смерті С. Стамболова; ініційовані ним законодавчі норми, котрі зберігали чинність у подальші роки; колективну пам’ять про державного діяча та її використання для легітимації того чи іншого зовнішнього або внутрішнього курсу. І хоча спадщину С. Стамболова не варто вважати основним фактором болгарського державотворення, проте вплив цього явища на розвиток країни та її зовнішньополітичний вектор відчувався упродовж тривалого часу. 

Зміст

 Вступ 5

Розділ І.  Історіографія, джерела та методологія дослідження
§ 1. Вивчення теми болгарськими вченими 9
§ 2. Внесок радянських, російських та українських авторів у розкриття теми 43
§ 3. Історики інших країн про С. Стамболова та його політичну спадщину 94
§ 4. Джерельна база роботи 106
§ 5. Методи та методологія 127

Розділ ІІ. Діяльність С. Стамболова та започаткування стамболівської політичної традиції
§1. У боротьбі за державну незалежність 137
§ 2. Участь у політичних баталіях 1879–1886 рр. 155
§ 3. Період регентства 174
§ 4. На чолі Ради міністрів (1887–1894 рр.) 188
§ 5. В опозиції до уряду К. Стоїлова 231

Розділ ІІІ. Спадщина державника як елемент політичної системи
§ 1. Зміцнення інституту монархії 250
§ 2. Специфіка державного управління 275
§ 3. Партії, парламентаризм і виборча система 297
§ 4. Особливості балканської політичної культури болгар 364

Розділ ІV. Наступність досвіду С. Стамболова у соціально-економічному і культурному розвитку країни
§ 1. Стимулювання вітчизняного виробництва 376
§ 2. Сфера фінансів і оподаткування 395
§ 3. Розбудова інфраструктури країни 417
§ 4. Соціальне забезпечення і заходи у сфері культури 432
§ 5. Корупція як соціально-економічне явище 461

Розділ V. Стамболовізм у зовнішній політиці Болгарії
§ 1. Західний вектор 480
§ 2. Російсько-болгарські відносини 516
§ 3. Османська імперія – сюзерен, союзник чи ворог? 546
§ 4. Взаємини з країнами Південно-Східної Європи 572

Розділ VІ. Ідеї і практики С. Стамболова у боротьбі за національне об’єднання
§ 1. Дипломатія або війна: два варіанти досягнення мети 601
§ 2. Чинник великих держав 634
§ 3. Проблема співпраці з національно-визвольним рухом 660
§ 4. Церква як інструмент політики 688

Висновки 704

Бібліографія 714

Додатки 788