2016 03 24 UKU

26 лютого 2016 року на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д.27.053.01 у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди була захищена кандидатська дисертація викладача цього навчального закладу Володимира Івановича Стеценка «Внесок українського народу у перемогу у Вітчизняній війні 1812 року». Уже після «успішного» захисту, завдяки оприлюдненню на сайті Переяслав-Хмельницького держуніверситету, в тексті дисертації В. І. Стеценка було виявлено значний неприхований плагіат. Зокрема, автор згаданої дисертації практично без змін переписав декілька розділів (с. 232-234, 250, 279-280, 280-285, 288-291, 296-297, 306-321, 324-327, 329-336) з монографії професора ВНЗ «Український католицький університет» (далі – УКУ), завідувача кафедри світової історії нового і новітнього часу д. і. н. Вадима Ададурова «Наполеоніда на Сході Європи: Уявлення, проекти та діяльність уряду Франції щодо південно-західних окраїн Російської імперії на початку XIX століття» (Львів: Вид-во УКУ, 2007. – 560 с.), текст якої є інтелектуальною власністю проф. В. Ададурова та копірайтом видавництва УКУ.

У зв’язку з цим Вчена рада УКУ оголошує про рішуче несприйняття корупційної практики у вищій освіті, одним з різновидів якої є плагіат, списування і некоректне застосування цитат. Вона є несумісною із задекларованими після Революції Гідності гаслами безкомпромісного несприйняття всіх форм зловживань у системі освіти. Шахрайство, тобто привласнення результатів чужої праці, є порушенням Божих заповідей «Не кради» і «Не пожадай нічого того, що є власністю ближнього твого» та суперечить світовим науковим стандартам, академічній етиці й загальновизнаній у цивілізованому світі корпоративній культурі.

Ми дуже стурбовані й обурені наведеним фактом корупції. Тому звертаємося до наших власних викладачів і студентів, а також до всієї академічної спільноти України прийняти для себе принципове рішення ніколи не вдаватися до плагіату і виявляти «нульове толерування» цієї практики – як у власному, так і в інших навчальних закладах.

Просимо Міністерство освіти і науки України розглянути ситуацію з плагіатом в дисертації  В. І. Стеценка «Внесок українського народу у перемогу у Вітчизняній війні 1812 року» відповідно до норм чинного законодавства. Звертаємося до МОН України, Національної академії наук України та інших галузевих Академій розробити систему заходів і дій, що унеможливили б у майбутньому появу досліджень-плагіатів.

Закликаємо наукові й університетські спільноти і дослідницькі середовища України публічно і принципово засудити явище наукової корупції.

о. Богдан Прах

Голова Вченої ради

Ректор УКУ